Schokkend: pro-life wakers in Spanje kunnen straks een jaar de cel in

Pro-life protesten in Spanje. Bron afbeelding: Wikimedia Commons / David Berkowitz.

Schokkend: pro-life wakers in Spanje kunnen straks een jaar de cel in

In Spanje dreigt waken en bidden bij abortuscentra strafbaar te worden. Een nieuwe wet die dit beoogd is al goedgekeurd door het Spaanse Lagerhuis en hoeft alleen nog door de Senaat. Pro-lifers die voor een abortuscentrum demonstreren, vrouwen aanspreken of zelfs alleen maar bidden, kunnen maar liefst een jaar gevangenisstraf krijgen.

‘Gebed is geen vrijheid van meningsuiting’

Het wetsvoorstel komt uit de koker van abortusorganisaties die claimen dat jaarlijks honderden vrouwen onderweg naar een abortuscentrum ‘lastiggevallen’ worden door pro-lifers en daardoor niet hun vrije recht tot het beëindigen van een zwangerschap kunnen uitoefenen. “Gebed is geen vrijheid van meningsuiting als het resulteert in dwang”, aldus een woordvoerder van een pro-abortusgroep.

Dwanghandelingen

Letterlijk luidt de wet: “Eenieder die tijdens de uitoefening van het recht op vrijwillige onderbreking van zwangerschap, een vrouw lastigvalt door middel van vervelende, aanstootgevende, intimiderende of dwanghandelingen die haar vrijheid ondermijnen, wordt gestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot een jaar of arbeid ten behoeve van de gemeenschap van eenendertig tot tachtig dagen.”

Spaanse politieauto

Een auto van de Spaanse politie. Bron: flickr.com

Aangescherpt

Het wetsvoorstel is zelfs nog aangescherpt. Eerst gold strafbaarstelling voor een groep mensen die voor een abortorium bijeenkomt voor een wake, samen te bidden of pamfletten uit te delen. Maar de linkse partijen PSOE (socialisten) en Podemos kwamen een nieuwe formulering overeen, zodat nu zelfs een enkele persoon die staat te bidden veroordeeld kan worden tot gevangenisstraf.

‘Intimidatie’

Wat opvalt is de formulering ‘vervelende, aanstootgevende en intimiderende handelingen’. Bij ‘vrijheidondermijnende dwanghandelingen’, waarbij vrouwen bijvoorbeeld beetgepakt of fysiek tegengehouden zouden worden, zou strafbaarstelling nog begrijpelijk zijn, hoewel dit bij pro-lifers letterlijk nooit voorkomt. Maar wat te denken van ‘intimiderende’ handelingen. Wat zijn dat? Onze wakers doen nooit iets dat ook maar in de verte op intimidatie lijkt. Maar het is onze ervaring dat gemeentebesturen alleen al het aanspreken van vrouwen als intimiderend bestempelen zodat ze juridische grond hebben om onze wakers weg te sturen.

Lees ook: Acht redenen waarom vaste beraadtermijn behouden moet blijven

Zwangere vrouw enige arbiter

Dat zal waarschijnlijk geen stand houden voor een rechter, en onze advocaat voert momenteel procedures bij de Raad van State en het Europese Hof. Maar het probleem is dat ‘intimiderende gedragingen’, als niet precies vastgelegd wordt wat daaronder verstaan wordt, een veel te ruim begrip is. Dat geldt al helemaal voor ‘vervelende en aanstootgevende’ gedragingen. Die termen kunnen werkelijk van alles betekenen. De enige arbiter is de zwangere vrouw in kwestie, die in haar stress en emoties alleen al de aanwezigheid van een pro-lifer als intimiderend of vervelend zou kunnen ervaren. Ze hoeft daarbij volgens het wetsvoorstel niet eens aangifte te doen, een simpele melding is voldoende, wat een extra drempel van rechtsbescherming voor wakers wegneemt.

Wakers zuster Monja

Melding zo gedaan

In de aangescherpte formulering van de wet is het verbod op ‘lastigvallen’ van zwangere vrouwen overigens uitgebreid naar managers en personeel van abortuscentra. Dat maakt het voor deze instellingen, die geld verdienen aan elke abortus, wel heel eenvoudig om wakers op afstand te houden of te laten oppakken. Staat er een groepje rozenkransbidders voor het pand, dan is melding van ‘vervelende handelingen’ natuurlijk zo gedaan.

Waken onmogelijk maken

De wet zou het in de praktijk onmogelijk maken om nog te waken bij abortusinstellingen. En dat is natuurlijk precies de bedoeling. Niet alleen doet de aanwezigheid van wakers bij abortoria een indringend beroep op het geweten van abortusvoorstanders, ook weten zij met hun gebed en het aanspreken van vrouwen vele kinderlevens te redden van een gruwelijke dood. En dat kost abortuscentra geld. Daarom doen zij, en hun handlangers de abortusactivisten, er alles aan om het waken te stoppen.

Onze wakers zijn gewaarschuwd

Het ligt volledig in de lijn der verwachting dat vroeg of laat in Nederland ook een dergelijke wet ingediend zal worden. Onze wakers zijn abortusactivisten en linkse partijen een doorn in het oog en stapje voor stapje wordt hen het waken steeds moeilijker gemaakt. In Heemstede bijvoorbeeld mogen onze pro-lifers alleen nog in een speciaal daarvoor gemaakt ‘vak’ in een achterafstraatje staan, dat ook nog eens beschilderd is met een lhbt-vlag. De wet in Spanje is een waarschuwing voor wat ons mogelijk de komende jaren te wachten staat.

Waken bij abortuscentra is een recht en moet dat blijven!

Laatst bijgewerkt: 2 augustus 2022 11:16

Doneer