Schotse nonnen hebben al 160 kinderen van abortus gered

Zr. Roseann Reddy ordent kinderkleertjes voor haar beschermelingen. (Beeld: YouTube)

Schotse nonnen hebben al 160 kinderen van abortus gered

THEMA'S:

De Schotse zusters van het Evangelie van het Leven hebben al 160 kinderen van abortus gered. Het gaat om een betrekkelijk nieuwe orde, de eerste in Schotland sinds 150 jaar, die gevestigd is in Glasgow. De stichtsters zijn zuster Roseann en zuster Andrea Fraile.

Kerk kreeg spervuur van kritiek

Net als zuster Monja, die door Stirezo gesteund wordt, kozen de Schotse nonnen bij de stichting in 2000 als missie het helpen van vrouwen met ongewenste zwangerschappen: "Vele jaren lang werd de katholieke Kerk in Schotland geconfronteerd met een spervuur van kritiek wanneer ze zich uitsprak tegen abortus," vertelt zr. Roseann in de Catholic Herald. "De reguliere media en feministische groeperingen vroegen waarom de katholieke Kerk tegen abortus was, maar geen financiële steun bood aan vrouwen voor de kosten van een nieuwe baby.”

Kardinaal Glasgow gaf de stoot

"Daarom hield kardinaal Winning [1925-2001, de toenmalige aartsbisschop van Glasgow, red.] op Moederdag in maart 1997 een persconferentie waarin hij elke vrouw uitnodigde die zich geconfronteerd zag met een crisiszwangerschap of die leed als gevolg van een abortus, om naar de katholieke Kerk te komen voor hulp, inclusief financiële hulp. De media beschuldigden de kardinaal er onmiddellijk van dat hij moeders probeerde om te kopen met een geld voor een babyprogramma. Het lijkt erop dat wat de Kerk ook doet, ze het niet goed kan doen."

Volg STI op Telegram

Germaine Greer viel hem bij

Er kwam echter hulp uit onverwachte, want seculiere, zelfs feministische hoek: de met name in voorgaande decennia zeer bekende publiciste Germaine Greer. "Ze vroeg waarom mensen zo boos waren over de verklaring van de kardinaal, want het enige wat hij deed was vrouwen een andere keuze bieden. Het was geweldig om haar steun te hebben," zegt Zr. Roseann. Roseann was destijds nog een leek, zij het werkzaam bij het aartsbisdom Glasgow. Naast haar werk was ze echter al betrokken bij de pro-life beweging "zolang ik me kan herinneren".

Zr. Roseann voerde het uit

"De kardinaal realiseerde zich dat hij iemand nodig had om te helpen met de vragen die de Kerk kreeg na zijn verklaring op Moederdag," voegt ze eraan toe. "Hij vroeg me of ik dit wilde doen. Ik vertelde hem dat de twee grote liefdes van mijn leven de Kerk en de pro-life zaak waren en altijd zullen blijven. Ik wilde daarom graag doen wat ik kon, zonder ook maar een moment te weten dat ik de kardinaal twee jaar later zou vertellen dat ik voelde dat God ons riep om een nieuwe religieuze gemeenschap te vormen op basis van de encycliek Evangelium Vitae (Het Evangelie van het Leven) van Johannes Paulus II."

'Ongelofelijke getuigeniswaarde'

In januari 2000 richtte zr. Roseann Reddy de Zusters van het Evangelie van het Leven mede op: "Sindsdien leven we samen in een gemeenschap die, hoewel klein, een krachtig effect heeft op veel mensen," zegt ze daarover. "Zelfs in deze tijd is er een ongelooflijke getuigeniswaarde in authentiek religieus leven, overvloedig geleefd omwille van het Koninkrijk." In de beginjaren kwamen vrouwen gewoon aan de hoofdingang, vaak 's avonds laat, hoewel veel vrouwen nu contact opnemen via de telefoon of het internet. Meestal is de eerste plaats van aanloop de keuken voor een kopje thee, koffie en een praatje.

Help zuster Monja met een gift

Doeltreffende repliek

Tijdens een radio-interview over abortus kort nadat de orde was opgericht, werd zr. Roseann aan de tand gevoeld door een presentator die volhield dat het antwoord op ongewenste zwangerschappen veel meer expliciete seksuele voorlichting op scholen moest zijn. De Schotse non gaf hem een doeltreffende repliek. "Kijk, ik ben een non en zelfs ik weet hoe je zwanger wordt."

‘Samenleving heeft een seksueel probleem’

Het is zeker een gevat antwoord, maar met een serieuze ondertoon. Niet zozeer de katholieke Kerk heeft een probleem met seksualiteit, vindt zr. Roseann, maar de samenleving: “Je kunt geen tv-soap of film kijken of zelfs maar een advertentie in een tijdschrift zonder dat er seks in je gezicht wordt geduwd. Heb je wel eens naar een muziekvideo gekeken of geluisterd naar de expliciete seksuele inhoud in liedjes die gericht zijn op kinderen van tien of elf jaar?"

Anticonceptie- en abortuspillen vrij verkrijgbaar

Vandaag zeggen de Zusters van het Evangelie van het Leven dat ze nog steeds vragen om praktische hulp ontvangen, maar dat er een dramatische verschuiving heeft plaatsgevonden in de redenen waarom vrouwen contact met hen opnemen. Dertig jaar geleden moest een vrouw haar plaatselijke dokter om anticonceptiepillen vragen. Nu kunnen die, net als abortuspillen, anoniem online en via de post worden verkregen.

Bestel Catechismus tegen abortus

Autonomie-ideaal klopt niet

"Een tienermeisje kan anticonceptie bestellen via haar mobiele telefoon in de privacy van haar slaapkamer of op het schoolplein. Haar ouders weten misschien niet eens dat hun dochter zwanger is", zegt zr. Roseann. "Maar de verschrikkelijke gevolgen van abortus zijn niet minder ernstig. Vaak komen vrouwen naar ons toe die lijden aan depressies, geestelijke gezondheidsproblemen en eenzaamheid. Het schuldgevoel en de pijn die ze lijden zijn heel reëel, maar ze hebben niemand om mee te praten omdat steeds meer mensen alleen leven.” Mensen, zeker ook vrouwen, zijn meestal aanmerkelijk minder zelfredzaam en autonoom dan het ideaal dat de samenleving hun voorhoudt.

‘Dank voor elk gered leven’

De kern van hun bediening is het charisma van de zusters, gebaseerd op Evangelium Vitae. Er zijn momenteel drie zusters die samenkomen voor de dagelijkse mis, een dagelijks Heilig Uur, het bidden van de rozenkrans en het bijwonen van retraitedagen. "We leven in gemeenschap en delen de gewone dingen van het leven zoals ons geloof, huishoudelijke taken, ontspanning, vrienden, familie en onze visie op een wereld waarin al het menselijk leven wordt gerespecteerd en beschermd vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood", zegt zr. Roseann. "Het is prachtig om te bedenken dat veel van die 160 kinderen waarschijnlijk hun studie hebben afgemaakt, een baan hebben of getrouwd zijn," besluit ze. "Velen komen naar ons toe, met hun moeders. Het is heel emotioneel en we danken de Heer altijd voor elk kostbaar leven."

Laatst bijgewerkt: 16 februari 2024 20:28

Doneer