Online verkoop van dubieuze abortuspillen explodeert

Pillen

Online verkoop van dubieuze abortuspillen explodeert

THEMA'S:

De online verkoop van ongeautoriseerde abortuspillen is 'booming' sinds de herziening van Roe v. Wade.

Abortuspillen aangeboden zonder recept

Dat meldt de The Wall Street Journal. WSJ rapporteerde dat talrijke websites die abortuspillen zonder voorschrift aanbieden, opduiken in de nasleep van de uitspraak van het Hooggerechtshof van juni waarbij Roe ongedaan werd gemaakt en de staten weer de mogelijkheid kregen om hun eigen abortuswetten te maken.

Abortuspillen vallen buiten bereik wet

De geloofsbrieven van de sites zijn op zijn best twijfelachtig; sommige staan geregistreerd in landen als Kazachstan, India en Australië, en andere vermelden associaties met personen en farmaceutische fabrikanten die zeggen dat ze niets van hen afweten of er geen banden mee hebben. Maar hun buitenlandse karakter betekent dat zij buiten het bereik vallen van de Amerikaanse wetten, zoals de federale wetten die het verspreiden van abortusmiddelen via de post in de V.S. strafbaar stellen met een gevangenisstraf tot vijf jaar.

STI WhatsApp-banner

Ontvangers abortuspil mogelijk strafbaar

Hoewel de meeste websites waarschijnlijk gevrijwaard zijn van rechtsvervolging, lopen wel de ontvangers in de Verenigde Staten het risico van vervolging. Belangrijker nog is dat er geen zicht is welke pillen vrouwen werkelijk via deze sites binnenkrijgen, of dat er een medische screening van hun risicofactoren bij zit, of dat er instructies of vormen van toezicht zijn over hoe ze de pillen moeten innemen, of hoe ze complicaties moeten herkennen of erop moeten reageren.

Abortuspillen kunnen nagemaakt zijn

"Je weet niet wat je krijgt," zei Al Carter, uitvoerend directeur van de National Association of Boards of Pharmacy, tegen de krant. "Geneesmiddelen die de wettelijke beschermingsmaatregelen hebben omzeild, kunnen besmet of nagemaakt zijn, verschillende hoeveelheden actieve ingrediënten bevatten of totaal andere ingrediënten bevatten," voegde een woordvoerder van de Amerikaanse Food & Drug Administration eraan toe.

'Vertel niets aan PayPal'

Dit is waarschijnlijk geen probleem voor de eigenaars van de websites, die echter rijkelijk profiteren van de belangstelling van abortuszoekers. WSJ meldde dat deze pillen op de zwarte markt verkocht worden voor $500 per pakje, en één site pochte dat zijn verkoop verdubbeld was sinds de omverwerping van Roe vs Wade. Een vrouw vertelde WSJ dat de site waar ze bestelde haar waarschuwde dat ze PayPal niet moest vertellen wat ze kocht, omdat de dienst anders "juridische stappen tegen je zou kunnen ondernemen".

Stop gedwongen euthanasie

Abortusactivisten trachten wet te omzeilen

Nu de herziening van Roe vs Wade chirurgische abortussen in veel staten plotseling illegaal maakt, stellen abortusactivisten voor om abortuspillen per post van pro-abortusstaten naar pro-life staten te sturen als een manier om de abortusverboden te omzeilen. In juni verklaarde Xavier Becerra, de Amerikaanse minister van Volksgezondheid, dat het een "nationale noodzaak" is om de "toegang" tot abortuspillen te beschermen en te vergroten.

Aanbieders van namaak-abortuspillen

De federale wetten tegen het versturen of importeren van abortuspillen bemoeilijken dat plan, hoewel een pro-life presidentiële regering verplicht zou zijn die wetten te handhaven. Online aanbieders van namaakpillen vormen een extra uitdaging, maar het valt nog te bezien hoe breed Amerikaanse abortusactivisten deze verkopers zullen omarmen.

Planned Parenthood sluit vestigingen

In het hele land heeft abortusreus Planned Parenthood abortussen opgeschort en/of locaties gesloten als reactie op de herziening van Roe vs Wade, en pro-life procureurs-generaal hebben verklaard dat zij van plan zijn om de naar behoren uitgevaardigde abortusverboden in hun staten te handhaven.

Waken bij abortuscentra is een recht en moet dat blijven!

Werk voor nationaal abortusverbod gaat door

Maar linkse officiers van justitie op tientallen plaatsen hebben gezworen dergelijke wetten niet te handhaven, en pro-abortus activisten hebben hun inspanningen opnieuw gericht op het steunen van 'abortustoerisme': het interstatelijk reizen voor abortus en het vastleggen van het 'recht' op abortus in de grondwetten van staten, zodat de inspanningen en het debat over het vooruitzicht van een nationaal verbod op abortus door zullen gaan.

President Biden wil meer abortuscongresleden

Ondertussen heeft president Joe Biden opgeroepen tot het kiezen van meer Democraten in het Congres om het vastleggen van een vermeend 'recht' op abortus in de federale wetgeving te ondersteunen.

Dit bericht is met toestemming overgenomen van LifeSiteNews.

Laatst bijgewerkt: 29 augustus 2022 14:50

Doneer