Stirezo dient bezwaarschrift in bij Volksgezondheid, tegen NIPT

THEMA'S:

Kinderen met het Downsyndroom liggen op vele manieren onder vuur. De maatschappij ontkent hun recht op bestaan met snerende opmerkingen naar ouders die kiezen voor het leven van hun Downkind. Medici berekenen hoeveel euro's er bespaard wordt met het uit de wereld helpen van Downkinderen. De farmaceuten rekenen zich rijk met de verkoop van de dure NIPT. Politici werken gewillig mee.

Protest tegen de NIPT

Geconfronteerd met een conglomeraat van medici, farmaceuten en politici die het vuur aan de schenen van Downkinderen leggen, moeten wij alles in het verweer stellen. De Nederlandse wet geeft burgers de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen tegen voorgenomen beleid. Wij hebben een dergelijk bezwaarschrift ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid. Hiermee tekenen wij protest aan tegen NIPT.

Bescherm kinderen met down!

Initiatiefnemer van het bezwaarschrift is Renate Lindeman, moeder van Downkinderen en voorzitster van Downpride. Naast Frans van Winden, voorzitter van Stirezo, heeft ook Mike Sullivan van Saving Down Syndrome getekend. Door het postgeheim kunnen we (nog) niet de volledige tekst van het bezwaarschrift publiceren. In het kort betoogt het bezwaarschrift dat NIPT ongepaste maatschappelijke druk legt op de vrouw, haar keuzevrijheid beperkt, het Downkind discrimineert, en miskent dat Downkinderen dikwijls gelukkige levens leiden. Laten we hopen en bidden dat het bezwaarschrift een stap is richting volledige bescherming van ongeboren kinderen met het syndroom van Down.

Laatst bijgewerkt: 21 november 2023 11:39

Doneer