Tot zes maanden cel voor stil gebed bij abortuscentrum in Engeland en Wales

Tot zes maanden cel voor stil gebed bij abortuscentrum in Engeland en Wales

Als je binnen een straal van 150 meter van een abortuscentrum bidt, de Heilige Schrift voorleest of knielt kan je in Engeland en Wales tot wel zes maanden celstraf opgelegd krijgen. Het is een ultieme poging om het werk van de pro-life wakers onmogelijk te maken.

Bufferzone

Sinds dit jaar is het in Engeland en Wales verboden om binnen een straal van 150 meter rondom een abortuscentrum te waken. Het is voor pro-life wakers niet toegestaan om door een microfoon de Heilige Schrift te reciteren en te bidden. Wie dit toch doet kan tot wel een half jaar celstraf opgelegd krijgen. Binnen deze ‘bufferzone’ is het daarnaast ook nog illegaal om pro-life posters of ander beeldmateriaal op te hangen dat vanaf de straat zichtbaar is.

Stil gebed

Bovendien zijn de eerste stappen al gezet richting lokale aanscherpingen van deze wet. Als deze toespitsing doorzet kan het binnen de bufferzone verboden worden om te knielen of een kruisje slaan. Daarnaast zet de ambivalentie van de bewoording van de wet de deur open naar een nog verdere inperking van de vrijheid van godsdienst. Zo zou deze wet ook strafrechtelijke gevolgen kunnen hebben voor mensen die in een huis binnen de bufferzone een gebedsbijeenkomst hebben of buiten een abortuscentrum stilletjes in zichzelf bidden.

STI WhatsApp-banner

Waken redt levens

Uiteraard beroepen de voorstanders van deze antiwaakwet zich op het beschermen van vrouwen tegen ‘intimidatie’ en ‘agressie’ van de pro-life wakers. Deze bewering is niet alleen ongefundeerd, maar ook ronduit leugenachtig: Er zijn talloze verhalen die het tegendeel bewijzen. Een van de vrouwen die dankzij wakers haar ongeboren kindje niet heeft laten aborteren benadrukt dat lang niet iedereen die naar binnen gaat voor een afspraak er volledig van overtuigd is. Bovendien is zij toentertijd door pro-life gewezen op de alternatieve vervolgstappen bij een ongewenste zwangerschap. Abortuscentra wijzen hier zelf niet op, mede vanwege hun winstoogmerk.

Schending van de christelijke vrijheid

Echter, op een plaats niet mogen bidden, zelfs niet stilletjes, is een grove schending van de vrijheid van godsdienst, welke ontleend zijn aan de Heilige Schrift en de Traditie. Toch bestaat daar in de praktijk blijkbaar een uitzondering op voor de bufferzone van 150 meter rondom een abortuscentrum. En dat terwijl gebed en hoop juist daar het meeste nodig zijn!

Lees ook: Succes: minister Kuipers wijst landelijk verbod op waken bij abortuscentra af

Ook Conservatieven voorstander

Meest teleurstellend is dat deze wet destijds niet alleen door Labour, maar ook door een aanzienlijk deel van de Conservatieven is gesteund, waaronder voormalig premier Theresa May. Het was overigens ook een aanzienlijke meerderheid: 297 voor, 110 tegen. Er zijn desondanks ook veel Conservatieven die wel zich tegen deze wet verzetten. Conservatief parlementslid Sir Edward Leigh wijst op de dubbele standaard: Deze wet treedt hard op tegen pro-life wakers, terwijl de ‘Just Stop Oil’ activisten ongestraft doorgaan met hun klimaat vandalisme.

Pro-life waken in Nederland

In Nederland is er op dit moment geen landelijk verbod op pro-life waken bij een abortuscentrum. In juni dit jaar is een dergelijk verbod nog afgewezen door minister Kuipers. Echter, burgermeesters in sommige steden in Nederland zoals Arnhem en Haarlem hebben pro-life wakers de afgelopen jaren vergaande beperkingen opgelegd. Het is moeilijk te zeggen wat de toekomst brengt voor onze wakers in Nederland. Maar hoe beperkt het op sommige plekken ook is of zal worden, ze zullen er zijn om hoop te brengen aan kwetsbare vrouwen en hun ongeboren kinderen.

Waken bij abortuscentra is een recht en moet dat blijven!

Laatst bijgewerkt: 19 maart 2023 10:35

Doneer