Uitroeiing van Downkinderen dreigt door uitbreiding van de NIPT

Uitroeiing van Downkinderen dreigt door uitbreiding van de NIPT

‘Wie wil er nou een gehandicapt kind?’ In een recent verschenen rapport dringt de Gezondheidsraad erop aan om de NIPT (Niet-Invasieve Prenatale Test) uit te breiden. Binnenkort worden dus niet alleen indicaties voor het syndroom van Down, Patau en Edwards aan de zwangere vrouw gemeld, maar ook andere mogelijke chromosoomafwijkingen. Dit terwijl de Gezondheidsraad in het onderzoeksrapport toegeeft dat de NIPT “een grote psychologische impact heeft” op zwangere moeders.

Bloed prikken

Sinds 2017 krijgt iedere vrouw in Nederland vanaf de elfde week van de zwangerschap de optie om een NIPT te doen. Van de 168.000 zwangere vrouwen koos vorig jaar ongeveer de helft voor de test. Door bloed te prikken kan het erfelijk materiaal van de placenta worden geanalyseerd. Hieraan kan het een en ander worden afgelezen over eventuele chromosomale afwijkingen van het kindje. Nu wordt er alleen gekeken naar drie afwijkingen: trisomie 21 (Downsyndroom), trisomie 18 (Edwardssyndroom) en trisomie 13 (Patausyndroom). Maar vanaf april dit jaar wordt op aanraden van de Gezondheidsraad ook naar alle andere chromosoomafwijkingen gekeken.

Lees ook: De uitroeiing van het Down-syndroom

Niet vruchtwaterdicht

Toch is volgens het rapport van de Gezondheidsraad een NIPT niet genoeg voor een diagnose van een chromosoomafwijking. “Er is een kans dat het 'loos alarm' is, want de placenta kan een afwijking hebben die niet bij het kind aanwezig is.” Daarom moet bij een indicatie een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie worden uitgevoerd om de diagnose vast te stellen. Het uitvoeren van zo’n vervolgonderzoek is niet zonder risico: bij sommige vrouwen resulteert dit in een miskraam.

Het doel van de NIPT

Wat moet een zwangere moeder en de vader van het ongeboren kind met deze informatie? Volgens het rapport biedt het onderzoek “zwangere vrouwen een geïnformeerde keuze waarmee ze reproductieve handelingsopties krijgen.” De abortusvoorstanders worden steeds creatiever in hun eufemistische omschrijving van de zonde van abortus. “Reproductieve handelingsopties” is ook nog eens een ronduit onjuiste verbloeming. De reproductie heeft namelijk allang plaatsgevonden, dat is met de conceptie van het kind een afgerond proces. Abortus is het doden van een kindje, in dit geval omdat het een afwijking heeft.

Downkinderen niet welkom

De Gezondheidsraad ontkent in het rapport dat het doel van NIPT is om kinderen met het syndroom van Down e.a. te doden. “De Gezondheidsraad heeft steeds en herhaaldelijk betoogd dat deze kritiek onterecht is zolang de screening niet wordt aangeboden met als doel het aantal geboorten van kinderen met aangeboren afwijkingen te verminderen… Het onderzoek biedt zwangere vrouwen een geïnformeerde keuze waarmee ze reproductieve handelingsopties krijgen.” Als het onderzoek niet dient om de ouders voor de zondige keuze van abortus te stellen, waarvoor dient het dan wel?

STI WhatsApp-banner

Down-uitroeiing

Welke andere “reproductieve handelingsopties” zijn er verder? De zwangerschap voortzetten is namelijk een natuurlijk proces en dus geen ‘optie’. De NIPT is voor veel Downkinderen dan ook een doodsvonnis. Dit blijkt wel uit de cijfers. Naar schatting wordt tot wel 90% van de kinderen met Down in Nederland in de baarmoeder gedood. Voorstanders van deze Down-uitroeiing beroepen zich leugenachtig op hun empathische beweegredenen. Uit ‘mededogen’ zeggen ze zo’n kind ‘lijden te willen besparen.’ In werkelijkheid kunnen met de juiste zorg en aandacht kinderen met het Downsyndroom een gelukkig en vervuld leven leiden. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor het gezin waarin ze opgroeien.

“Grote psychologische impact”

De NIPT is dus uiterst gevaarlijk voor ongeboren kinderen met een chromosoomafwijking. Maar ook voor hun moeders heeft de chromosoomtest veel nadelen. In hun rapport geven ze ook toe dat de NIPT “een grote psychologische impact heeft op zwangere vrouwen… Bij 58% van de zwangere vrouwen met een dergelijke uitslag had dit een negatieve invloed op de zwangerschapsbeleving en 28% gaf aan dat hierdoor de binding met het kind moelijker was.” Wat hierin ook meespeelt is dat bij andere zeldzame afwijkingen “niet te voorspellen is wat de afwijkingen van het kind zullen zijn.” De vader, moeder en andere familieleden zitten hierdoor soms maanden in onzekerheid.

Lees ook: Satanisten werpen zich op als ‘verlossers’ na de vernietiging van Roe v. Wade

Eugenetica steekt weer de kop op

De meer waarschijnlijke reden dat veel ouders hun kind met Down liever ombrengen is omdat ze simpelweg geen kind willen met Down. Waarom zou je anders specifiek voor een NIPT kiezen? Beredenerend vanuit een doorgeslagen maakbaarheidsdenken kiezen ze dan voor abortus in de hoop op een ‘gezond kind’ bij een volgende zwangerschap. Dit is de harde realiteit achter deze kwestie. Ook vanuit evolutionair-darwinistisch perspectief – dat helaas steeds meer terrein wint – kan eenvoudig gerationaliseerd worden dat het beter is dat gehandicapte kinderen geaborteerd worden. Ook de hoge zorgkosten zijn vanwege dit soort ‘dure patiënten’ voor antichristenen een argument om vanuit ‘maatschappelijk belang’ voor hun dood te pleiten.

Het (gehandicapte) kind als geschenk van God

De NIPT en de onlosmakelijke abortuskeuze verdraait de relatie tussen ouder en kind. We spreken anno 2023 niet meer van het krijgen van kinderen, maar we ‘nemen’ kinderen wanneer het ons uitkomt. In tegenstelling tot een accessoire om mee te pronken zoals vandaag de dag veel mensen kinderen lijken te behandelen, zijn kinderen – ook met een handicap – een geschenk van God. Door het uitbreiden van de NIPT wordt het leven van de kwetsbaarste ongeboren kinderen en het psychologisch welzijn van hun moeder dus verder geofferd op het altaar van het zelfbeschikkingsrecht. Zo wordt het groeiende antichristelijke karakter van onze tijdsgeest zichtbaar waarin de zieken en zwakken steeds meer beschouwd worden als obstakels voor comfort en vooruitstrevendheid. Echter, zij bieden ons juist de mogelijkheid om de barmhartigheid van God te laten zien waar onze gebroken wereld diep van binnen zo naar smacht.

Laatst bijgewerkt: 17 november 2023 14:35

Doneer