Voorkom de massale abortus van Downkinderen, teken tegen NIPT!

Voorkom de massale abortus van Downkinderen, teken tegen NIPT!

THEMA'S:

De NIPT-test selecteert embryo's met het syndroom van Down, zogenaamd om ouders meer keuzevrijheid te geven. De toekomst van het ongeboren kind hangt dan af van een keuze, vaak gemaakt onder hevige stress en zware sociale druk. Dat is onacceptabel. De toekomst van het ongeboren kind moet liefde en omarming zijn!

NIPT stigmatiseert gehandicapten

De NIPT-test leidt tot getraumatiseerde ouders en bovenal tot de massale abortus van Downkinderen. Dat is niet alles. De test is een melkkoe van de farmaceutische industrie, stigmatiseert gehandicapten en is getest in strijd met de Nederlandse wet. Sterker nog, de arts die het officieel onderzoek naar de NIPT-test leidt, wordt betaald door de farmaceutische industrie die er miljoenen aan wil verdienen! Het is duidelijk: de NIPT-test is een verdorven test.

Stirezo op de bres voor kinderen met een afwijking

Toch dreigt minister van Volksgezondheid Edith Schippers de definitieve invoering van de test goed te keuren. Stichting Recht Zonder Onderscheid protesteert tegen deze verregaande vorm van discriminatie! Door hieronder te tekenen sluit u zich aan bij dit protest.

Hooggeachte mevrouw Schippers,

Wij, ondertekenaars van deze petitie, zijn erg geschokt door het vooruitzicht dat u als minister de zogenaamde NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) nu definitief zou kunnen gaan goedkeuren.

Uit ervaringen in het buitenland blijkt dat deze test in de praktijk vooral leidt tot het aborteren van kinderen met het syndroom van Down. Volgens ons gaat dit in tegen de meest basale vormen van respect voor de intrinsieke waarde van ieder mensenleven.

Kinderen met het syndroom van Down zijn een verrijking in het leven van velen. Het is een absoluut onaanvaardbare vorm van discriminatie om deze kinderen in Nederland te selecteren, opdat zij geaborteerd kunnen worden, of om op enigerlei wijze mee te werken aan het verdwijnen van deze prachtige kinderen uit ons land.

De ondertekenaars van deze petitie roepen u daarom op om de definitieve invoering van de NIPT-test niet voor Nederland goed te keuren.

Hoogachtend,

Laatst bijgewerkt: 17 november 2023 16:13

Doneer