Wat heeft 3 jaar Rutte III de ongeboren kinderen opgeleverd?

Wat heeft 3 jaar Rutte III de ongeboren kinderen opgeleverd?

THEMA'S:

Vandaag is het precies drie jaar geleden dat kabinet-Rutte III is beëdigd. Het is het eerste kabinet waarin naast VVD en CDA ook D66 en ChristenUnie plaatshebben. Wat heeft deze combinatie in de afgelopen drie jaar opgeleverd voor het recht op leven van ongeboren kinderen? Stirezo maakt de balans op.

Pro-life wakers

Het afgelopen jaar was er veel ophef over pro-life wakers bij abortusklinieken. De media beweerden dat die intimiderend zouden zijn naar vrouwen die de kliniek willen betreden. Een bewering waar geen enkel bewijs voor is, bleek na uitgebreid onderzoek van burgemeesters én zorgminister Hugo de Jonge. Maar regeringspartijen CDA en VVD deden enthousiast mee in de hetze. De 'christen'democraten braken zelfs een lans voor bufferzones rond abortuscentra. Het verraad van het CDA viel evenwel te verwachten. Wat minder te verwachten viel, was de stilte van coalitiepartij ChristenUnie. In plaats van in de bres te springen voor de pro-life wakers, hulden CU-politici zich in stilzwijgen.

Waken bij abortuscentra is een recht en moet dat blijven!

Aantallen

Gemeten met cijfers is kabinet-Rutte III er niet in geslaagd het aantal abortussen te verminderen. Integendeel, het aantal abortussen in 2016 was 30.144, in 2017 30.532, en in 2018 was dit 31.002. Een merkbare stijging die zich waarschijnlijk voortzet in de cijfers van 2019, die nog gepubliceerd moeten worden. De stijging is nog groter als je beseft dat het aantal verwekte kinderen al jaren daalt. De kans dat een verwekt kind geaborteerd wordt stijgt daardoor flink.

‘Abortusgat’

Wat ook gestegen is tijdens deze kabinetsperiode, zijn de subsidies van onze regering voor abortussen in het buitenland. Dit komt doordat de huidige Amerikaanse regering terecht een punt gezet heeft achter haar eigen abortussubsidies. De Nederlandse regering ziet het thans als haar taak met belastinggeld het ontstane ‘abortusgat’ te dichten. CU-buitenlandwoordvoerder Joël Voordewind heeft er in ieder geval op Twitter met geen woord over gerept. Opmerkelijk omdat het alleen al in 2017 over twee miljoen abortussen ging. Een holocaust vergeleken bij het lot van de 500 migrantenkinderen op Lesbos, waar ChristenUnie wél actie voor voert.

Minister, stop de Nederlandse financiering van buitenlandse abortus!

Anticonceptie

Een afspraak in het regeerakkoord die nog het meest in de pro-life richting gaat, is het lanceren van een programma van vrouwen en meisjes die onbedoeld zwanger raken. Staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie) heeft voor dit project, waar 53 miljoen euro in geïnvesteerd is, de samenwerking gezocht met de abortuslobbyisten van Fiom en Rutgers. Het resultaat is ernaar: het programma bestaat onder andere uit "keuzehulpgesprekken" - alsof wij mensen te kiezen hebben over het leven van onschuldige ongeboren kinderen - en "aandacht op scholen voor gezond seksueel gedrag en anticonceptie". Terwijl aborteurs zelf aangeven dat de meeste abortussen worden gepleegd nadat anticonceptie heeft gefaald. Het geeft een vals gevoel van veiligheid. Daarnaast leidt anticonceptie tot vroege abortussen.

'Kansrijke Start'

ChristenUnie heeft een website waar het de successen presenteert die zij in drie jaar Rutte III heeft behaald. Dat zijn er 155. Maar wie zoekt op de woorden "abortus" en "ongeboren" krijgt 0 resultaten te zien. Stirezo heeft hierover navraag gedaan bij de Tweede Kamerfractie van CU. Die komt met de weinig overtuigende verklaring dat de resultatenwebsite bijgewerkt wordt, terwijl dit in juli 2020 nog gedaan is. Daarnaast wijst CU op het pro-anticonceptieprogramma van Blokhuis, maar zonder te noemen hoeveel kinderen hierdoor gered zijn. Meetbaar resultaat ontbreekt. De CU wijst nog op een apart programma genaamd Kansrijke Start, dat door minister Hugo de Jonge is gestart. Maar wie het actieprogramma leest, ziet niets over abortus of het recht op leven van ongeboren kinderen.

D66 is succesvoller

De conclusie dringt zich op dat ChristenUnie feitelijk niets voor elkaar heeft gekregen voor het recht op leven van ongeboren kinderen. Coalitiepartner D66 is wat dat betreft heel wat succesvoller. Op het medisch-ethisch dossier euthanasie boekte de partij recent nog een 'overwinning': artsen mogen nu ook kinderen van 1 tot 12 jaar doden door euthanasie. ChristenUnie stribbelde tegen maar zwichtte snel. CDA-zorgminister De Jonge gaat de kindereuthanasie regelen. Zo herhaalt zich een onderhand bekend patroon: de radicaal-liberale flank lanceert een plan, de ChristenUnie blaft maar bijt niet, waarna de christendemocraten met het geweten op nul tot de uitvoering overgaan.

Stop gedwongen euthanasie

Roken

Abortus is legaal. Daar hameren de pro-abortuspartijen in de coalitie graag op als zij het 'recht' op abortus onder vuur zien liggen. Maar wat legaal is kan een regering best ontmoedigen. Staatssecretaris Blokhuis weet hoe dat moet. Hij voert een enthousiaste kruistocht tegen iets wat ook legaal is maar veel minder doden eist: roken. Als het aan hem ligt wordt roken peperduur, mag je geen smaakjes meer in e-sigaretten hebben en moeten rookruimtes in publieke gebouwen als zorginstellingen dicht.

Werk maken

Waarom niet eenzelfde totaalverbod op het uitvoeren van abortussen in zorginstellingen? Polen laat zien dat het kan. Waarom niet, bij gebrek aan volledige wettelijke bescherming van het recht op leven, eenzelfde ontmoedigingsbeleid bij abortus? ChristenUnie kan er nog werk van maken in het laatste half jaar van Rutte III. Als D66 in deze afsluitende maanden euthanasieplan na euthanasieplan kan lanceren, dan toch zeker ook de partij die zegt pro-life te zijn?

Bestel Catechismus tegen abortus

Laatst bijgewerkt: 10 april 2021 20:25

Doneer