Wat je niet mag weten over NIPT

Wat je niet mag weten over NIPT

THEMA'S:

Er wordt veel gezegd en gezwegen rond NIPT. Zo wordt verzwegen dat NIPT-tests ook gebruikt zijn om het geslacht door te geven van ongeboren kinderen. Dit terwijl de Nederlandse regering landen als India aanspreekt op het selectief aborteren van ongeboren meisjes. Stirezo-vrijwilliger Harry Prins zet op een rij wat je van de mainstream media niet mag weten over de NIPT-test.

Waar staat NIPT voor?

NIPT staat voor Niet Invasieve Prenatale Test. Bij de test wordt een beetje bloed (20 ml) van de moeder afgenomen. Daarmee kan men in een laboratorium, met redelijke nauwkeurigheid, honderden genetische variaties constateren, zoals Down-syndroom, cystische fibrose, trisomie 13 en 18, Tay-Sachs, en geslachtschromosoomafwijkingen.

Doel is abortus

De NIPT wordt vooral gebruikt om het syndroom van Down op te sporen. Het Californische bedrijf Sequenom noemt de test zelfs 'Materni21', waar het getal verwijst naar trimosie 21, de genetische aanduiding voor het Down-syndroom. De test zelf is onschuldig. Het is een onderdeel van prenatale screening, waarmee gezondheidsrisico's eventueel verholpen kunnen worden (prenatale operaties bijvoorbeeld). Het doel van de test is echter gevaarlijk! Testen op het syndroom van Down levert geen enkel gezondheidsvoordeel op. Het enige doel is abortus.

Burgemeester van Haarlem, handhaaf het recht op pro-life waken!

Geld verdienen

Daarnaast speelt er een groot financieel belang. Met een gemiddelde prijs van circa 900 dollar per test en meer dan 200 miljoen zwangerschappen wereldwijd valt er veel geld te verdienen aan de NIPT. De farmaceutische industrie, de screeningsbedrijven, de medische specialisten en zelfs de overheid spelen in op de angst van ouders voor een 'kind dat anders' is.Er is echter geen enkele prenatale test die een voorspelling kan doen over het geluk en de gezondheid van een kind.

Brits onderzoek

De Niet Invasieve Prenatale Test kan, met bijna 100 procent nauwkeurigheid, genetische informatie geven. De NIPT zegt echter niets over geluk en gezondheid van het kind. Toch laten onderzoek in het Verenigd Koninkrijk zien dat als de test wordt aangeboden, er een toename volgt van prenatale screening van zwangere vrouwen. Als de reguliere gezondheidszorg – of in Nederland een vergoeding uit de basisverzekering – de test als standaard aanbiedt, zal die screening nog meer worden toegepast.

Minderwaardig leven

Cijfers tonen toename

Cijfers uit de Verenigde Staten, Zwitserland en Frankrijk geven aan dat het aantal abortussen na de NIPT toeneemt met respectievelijk 67 tot 97 procent! Als de test ook in Nederland standaard wordt, geeft de overheid het signaal dat een leven met Down minder waarde heeft.

Peter Harteveld

“Elk kind heeft recht om te leven. Ik voel me gekwetst als anderen vinden dat ik er eigenlijk niet mag zijn,” zegt Peter Harteveld, die zelf het syndroom van Down heeft. “Ik zeg: weg met die bloedtest. Als er geen downkinderen meer worden geboren, hebben wij geen vrienden meer.”

Bestel Catechismus tegen abortus

Rijbewijs halen

De discussie over kinderen met Down staat volop in de belangstelling. Op de opiniepagina's van dagbladen verschijnen artikelen van voor- en tegenstanders van de NIPT-test. Waar voorstanders stellen dat invoering van de test niet betekent dat zij het bestaansrecht van kinderen met Down in twijfel trekken, zeggen tegenstanders dat NIPT een duidelijke boodschap geeft: mensen met Down worden minder gewaardeerd.

Renate Lindeman

Renate Lindeman, moeder van twee dochters met het syndroom van Down en woordvoerder van Downpride, organisatie van ouders uit Nederland en Canada die zich inspannen voor gelijke rechten van mensen met het downsyndroom, schrijft in Trouwdat een vrije keuze bij het krijgen van een kind met Down een illusie is.

Stijgende levensverwachting

In een interview met het tijdschrift Linda zegt Renate: “De tijden zijn ontzettend veranderd. In de jaren 60, toen Down werd ontdekt, was de levensverwachting 8 jaar, nu is dat 60 jaar. Er is nu veel meer mogelijk: mensen met Down gaan naar school, krijgen een baan. Steeds vaker halen ze hun rijbewijs.”

Normaal leven

Dat Down-kinderen een normaal leven kunnen leiden, laten Romy, dochter van modeontwerpster Moniek Miedema uit Leeuwarden, en Madeline Stuart uit Australië zien. Beide Down-kinderen schitteren regelmatig op de catwalk. Romy showt vanaf haar elfde de kleding die haar moeder maakt voor haar modemerk ByOni. Madeline veroverde al tweemaal de catwalk van de New York Fashion Week, werd het gezicht van een make-upmerk, en ontwierp haar eigen handtas.

NIPT wordt al aangeboden

Hoewel de proefperiode van de NIPT-test nog niet is afgelopen, regelt het OLVG in Amsterdam voor zwangere vrouwen die daar zelf om vragen een 'Down-test'. Dat blijkt uit een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat op 24 februari naar de Tweede Kamer is gestuurd. In de proefperiode, die in april 2014 is gestart en waarvan minister Schippers van Volksgezondheid de resultaten op 22 maart presenteert, wordt de NIPT-test (Niet Invasieve Prenatale Test) alleen aangeboden aan vrouwen met een verhoogde kans op een kind met een trisomie.

'Katholiek' ziekenhuis

Het OLVG, een van oorsprong katholiek ziekenhuis, organiseert voorlichtingsbijeenkomsten voor zwangere vrouwen die om de test hebben gevraagd. Wil de vrouw de test, dan neemt een medewerker van het ziekenhuis bloed af en stuurt dit naar een laboratorium in Antwerpen.

Minister, stop de Nederlandse financiering van buitenlandse abortus!

Geslacht kind

In het Antwerps laboratorium onderzoekt men niet alleen eventuele genetische afwijkingen, maar ook het geslacht van het kind. De moeder daarvan in kennis stellen is verboden in Nederland, hoewel het OLVG dat tot voor kort wel deed. De bloedafname wordt vergoed vanuit de basisverzekering, de test betaalt de vrouw zelf (565 euro).

Boete

In de Tweede Kamer gaat de discussie vooral over de vraag of de NIPT-test vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Het OLVG riskeert geen boete, waarmee het lijkt alsof het beleid van het ziekenhuis, als opstapje naar politieke goedkeuring van de test (?), gedoogd wordt.

Dood zaaien

De NIPT-test is omgeven door illegaliteit, winstbejag, stigmatisering en willekeur. Het brengt geen gezondheid, maar zaait de dood. Laten we, nu de politieke discussie rond NIPT gevoerd gaat worden, daar zeer helder over zijn!

Laatst bijgewerkt: 17 november 2023 14:33

Doneer