'Weiger vaccin uit geaborteerde kinderen'

'Weiger vaccin uit geaborteerde kinderen'

THEMA'S:

De coronacrisis leidt tot tal van dwangmaatregelen van overheidswege. Zal het ook gedwongen inentingen met zich meebrengen? Mgr. Athanasius Schneider, hulpbisschop van Nur-Sultan (voorheen Astana, in Kazachstan) bespreekt in gesprek met Jeanne Smits hoe burgers zich daartegenover moeten opstellen.

Excellentie, u hebt in interviews al gereageerd op de huidige gezondheidssituatie, die u als een “gezondheidsdictatuur” hebt omschreven. Waarom denkt u dat het een dictatuur is als de genomen maatregelen als gunstig voor de gezondheid en het welzijn van de mensen worden voorgesteld?

Omdat het voor de hand ligt. We moeten onze rede en ons gezond verstand gebruiken. Nooit in de recente geschiedenis is een dergelijke situatie ontstaan waarbij wereldwijd in bijna alle landen, op enkele uitzonderingen na, iedereen zich zeer strikt aan de externe gedragsregels moest houden, zelfs onder dreiging van sancties. Tot op zekere hoogte is wat na de eerste COVID-periode begin dit jaar voor de hand lag, nu ook bewezen: het is bewezen dat de slachtoffers en de ziektegevallen niet zo veel groter waren dan bij de griepepidemieën van andere jaren. Daarom moet men zich afvragen waarom de regeringen in voorgaande jaren, toen er in sommige gevallen ook grote influenza-epidemieën waren, niet dezelfde regels hebben vastgesteld. Zo was er twee jaar geleden een zeer grote griepepidemie in Duitsland; volgens de officiële cijfers van de regering bedroeg het dodental 20.000. Dit jaar heeft de COVID niet hetzelfde niveau bereikt, althans niet in Duitsland. Dit zijn de simpele feiten, de bewijzen.

Ik ontken niet dat de COVID-epidemie bestaat, maar we moeten ons afvragen waarom ze dit nu hebben gedaan, en het is duidelijk dat ze een epidemie die niet groter is dan eerdere griepepidemieën hebben aangewend om zodanige onevenredige maatregelen aan de hele bevolking op te leggen, dat we het gevoel hebben dat we in een soort gevangenis leven, of in een soort slavernij. Het is zelfs zo in detail gegaan, dat de overheid voorschrijft waar je moet staan, welke afstand je moet bewaren, zelfs centimeters; je moet je gezicht voortdurend bedekken, ook al is bewezen, ook door verschillende wetenschappers, academici en onafhankelijke artsen, dat deze maskers niet erg effectief zijn in het voorkomen van dit soort ziekten.

Waken bij abortuscentra is een recht en moet dat blijven!

Het uiterlijke teken van het masker dat de hele bevolking moet dragen is dus buitenproportioneel. Het is een uiterlijk teken waaraan de hele bevolking wordt onderworpen, het teken dat degenen die ons regeren nu de hele bevolking onder controle hebben, echt als gehoorzame slaven en marionetten. Dit is zeer gevaarlijk en zou ons grote zorgen moeten baren, omdat het een indicator is voor politieke leiders van toekomstige maatregelen die zij onder het mom van een ziekte, een epidemie, in soortgelijke situaties kunnen produceren of uitvinden. Het is een teken dat de mensen vandaag de dag al worden gedresseerd, zodat de overheden in een oogwenk de hele bevolking letterlijk tot zwijgen kunnen brengen en thuis opgesloten kunnen houden, zodat ze kunnen doen wat ze willen.

Dit is echt een duidelijk teken van een wereldwijde dictatuur die in de richting gaat van de wereldregering waarvan we een paar jaar geleden al een aantal getuigenissen hebben gezien. Een beroemd figuur in de financiële wereld zei dat er maar één epidemie nodig is en dat die zich over de hele wereld zou verspreiden om een “mondiale” regering te vormen.

[Noot van de red.: Jacques Attali, een financier, adviseur van opeenvolgende Franse regeringen en mentor van president Emmanuel Macron, waarschuwde in 2009, ten tijde van de H1N1-griep, dat er binnen afzienbare tijd een “grote pandemie” te verwachten was. “Net als bij de economische crisis mogen we niet vergeten lering te trekken uit de crisis, zodat voor de volgende crisis onvermijdelijke preventie- en controlemechanismen en logistieke processen voor een rechtvaardige distributie van geneesmiddelen en vaccins kan worden ingevoerd. Daartoe zullen we een wereldomspannend beleid moeten opzetten, een mondiale opslag en dus een mondiale belastingheffing. We zullen er dan toe komen, veel sneller dan de economische noodzaak alleen zou zijn gelukt, om de fundamenten van een echte wereldregering te leggen,” schreef hij].

We hadden deze beweringen al voor COVID-19, maar misschien hebben we er toen minder aandacht aan besteed. Maar nu hebben we deze situatie, en ik denk dat we voor onze rechten moeten opkomen. Natuurlijk moeten we voorzichtig zijn en als er een besmetting is, moeten we ons op een normale en verantwoorde manier gedragen, maar niet zoals we nu doen, op een manier die al laat zien dat we het normale achter ons laten.

Enkele dagen geleden zei de Franse minister van Sport, Roxana Maracineanu, in het openbaar: “De beslissingen van vandaag worden niet genomen op basis van de realiteit dat het virus circuleert, maar om te zeggen dat we gedisciplineerd moeten blijven zoals u nu bent.”

Dit is zeer veelzeggend: ze geven toe dat het niet zozeer gaat om de effectiviteit voor de gezondheid waar ze in de eerste plaats naar op zoek zijn, maar om de controle, zodat we onderworpen zijn aan één enkele gedragscode.

Toen u een kleine jongen was, woonde u in Kirgizië onder het Sovjetregime. Ziet u een parallel tussen wat u toen heeft meegemaakt en wat wij nu meemaken?

Natuurlijk zie ik die. In de tijd van het communisme, ik herinner me het nog goed, werd alles gecontroleerd door de overheid. Niet zozeer als nu, het is nu natuurlijk erger dan onder het communisme, maar het hele openbare leven had een model, een code. Het was dus altijd nodig om je zo te gedragen. Op school, op de werkvloer, in het openbaar, enz. moest men zich aan de communistische gedragsregels houden. Er waren de symbolen van het communisme, er waren beelden van Lenin en Marx, en die moesten worden gerespecteerd. Dus je was al erg beperkt in je manier van leven. Je kon je daar niet tegen verzetten zonder beschuldigd te worden een ontkenner van het communisme te zijn; als je twijfels uitte, werd je beschuldigd van samenzwering met het kapitalistische Westen, van spionage. In zekere zin werd je gemarginaliseerd als een persoon die niet in goede geestelijke gezondheid verkeerde. Het was zelfs bekend dat verschillende dissidenten van de communistische dictatuur in klinieken voor geesteszieken werden geplaatst.

Minister, stop de Nederlandse financiering van buitenlandse abortus!

Ik kan me dus voorstellen dat er vandaag de dag een sterke weerstand bestaat tegen onevenredige maatregelen om de individuele vrijheid te beperken onder het mom van gezondheid, en dat deze mensen kunnen worden beschuldigd van ontkenning, zoals bijvoorbeeld de ontkenning van de holocaust. Zij zouden kunnen worden beschuldigd van samenzwering, zoals de communisten deden met betrekking tot degenen die tegen de communisten waren, die werden beschuldigd van samenzwering en ook van ontkenning van het communistische paradijs. Marx, Engels en Lenin zeiden: “We zullen het Communistische Paradijs realiseren”; Lenin zei zelfs dat de Sovjet-Unie het realiseerde, dat Paradijs, maar het was het tegenovergestelde: het zat vol met gevangenissen en concentratiekampen. Het werd het Paradijs genoemd en de mensen leefden allemaal op een of andere manier in angst.

Ik herinner me bijvoorbeeld mijn ouders: ze waren natuurlijk tegen het communisme, maar soms waren ze zelfs met ons kinderen heel voorzichtig, omdat we kinderen waren, praatten we op school en kon het voor ons en voor hen erger worden. Ze leefden in een vergelijkbare situatie van intimidatie, van controle. En dat gevoel te worden gecontroleerd had ik heel duidelijk. Ik verliet de Sovjet-Unie toen ik 12 en een half jaar oud was, dus ik herinner me dit nog goed: het gevoel van onder controle te leven.

En dat is precies wat er nu gebeurt…

Nu worden we volledig gecontroleerd, maar het is nog erger omdat deze maatregelen ons, zou ik zeggen, dom maken. Regeringen maken ons gek. Het is de methode van een dictator: het gaat om het afsluiten van onze intelligentie, het afsluiten van ons eigen denken, zelfs als er bewijs is.

Het is bijvoorbeeld echt ongelooflijk hoeveel we al gewend zijn aan deze krankzinnige situatie. Ik ben vorige week van Wenen naar Zürich gevlogen. Het was een klein vliegtuigje, dus we zaten allemaal naast elkaar; de vlucht was vol. De stewardess deed een aankondiging – het is ongelooflijk, je zult er om lachen: “Ik wil u eraan herinneren dat u altijd het masker moet dragen en anderhalve meter afstand moet houden van de andere reizigers, en ook van de stewards.” Toen kwamen ze ons drankjes brengen. Het was volkomen belachelijk en absurd: anderhalve meter verderop terwijl we naast elkaar zaten. En niemand lachte. Iedereen accepteerde het als iets normaals. Het valt me erg op: mensen beginnen absurditeit te accepteren als iets normaals. Het is een soort hersenspoeling: je raakt gewend aan overduidelijke absurditeit. En dit heeft voor mij alle tekenen van een dictatuur.

U zei dat het normaal is om redelijke maatregelen tegen besmetting te accepteren, bijvoorbeeld voor iemand die kwetsbaar is. Maar denkt u dat er nog tijd is om zich tegen deze absurde maatregelen te verzetten?

We moeten ons verzetten, want we hebben nog steeds ons verstand. We moeten redelijke gezondheids- en veiligheidsmaatregelen in overeenstemming brengen met het verstand; we moeten hierop aandringen. In Duitsland bijvoorbeeld was er onlangs in Berlijn een grote demonstratie tegen deze absurde maatregelen, en alle media, alle officiële persbureaus, noemden de demonstranten de “loochenaars”, de gekkies of de Corona-ontkenners, zoals de mensen die de Holocaust loochenen, Holocaustontkenners worden genoemd.

Als we Genesis lezen, beseffen we dat er veel dingen zijn in de Geboden die God ons ten tijde van de Schepping heeft gegeven, die vandaag de dag met volle kracht worden aangevallen door de cultuur van de dood: het menselijk leven door middel van abortus, en ook het huwelijk, het gezin… Maar het valt me ook op dat God in Genesis zegt: “Het is niet goed voor de mens om alleen te zijn. “Ik heb de indruk dat met de COVID beperkingen, het idee is om mensen te dwingen om alleen te zijn. Bent u het daarmee eens?

Precies. Het gaat om het isoleren van mensen van elkaar, zodat we achterdochtig worden voor elkaar; zodat ik al achterdochtig ben als ik een ander tegenkom, omdat die een potentieel gevaar voor me zou kunnen zijn, voor mijn gezondheid. We worden dus voortdurend gehersenspoeld door de media: wees voorzichtig, je kunt geïnfecteerd raken, en het kan komen door iemand die je ontmoet. Het creëert een psychologische afstand.

Stop gedwongen euthanasie

De term “sociale afstand” is niet goed, want we nemen afstand van elkaar; de term is voor mij al gevaarlijk omdat het geïsoleerde mensen creëert en hen meer egoïstisch maakt: “Het is alleen voor mij, ik leef voor mijzelf, voor mijn gezondheid. Al deze tekenen, zoals u al zei, laten zien dat we tegen Gods geboden ingaan. Voor mij is de wortel van de cultuur van de dood, en ook van het ingaan tegen Gods geboden, egoïsme. Elke schending van Gods geboden, vooral het zeer belangrijke 5e, 6e en 1e gebod – “Gij zult geen afgoden hebben” – maakt de mensen egoïstischer, creëert egoïsme en maakt de ergste soort samenleving: een samenleving van egoïstische mensen. Dat is het gevaar dat ik zie.

Maar het is onder het voorwendsel van “solidariteit”.

Ja, het is allemaal een leugen. We leven in een maatschappij van leugens en daarom moeten mensen die nog steeds hun verstand gebruiken, zelfs ongelovigen, zich verenigen om te protesteren tegen de duidelijke gevaren van een dictatuur.

In Bretagne had onze lokale supermarkt tijdens de lockdown een groot plakkaat van de overheid voor deze moeilijke tijden, dat de telefoonnummers gaf om toegang te krijgen tot anticonceptie of abortus. Tegelijkertijd werden kerken gesloten en er zijn nog steeds beperkingen in de kerken, hoewel men er hier en daartegenin gaat. Denkt u dat deze gezondheidsdictatuur een bijzondere anti-katholieke dimensie heeft?

Antikatholiek ja, maar over het algemeen is het antireligieus omdat ze ook alle andere cultusplaatsen hebben gesloten. Er is een tendens naar atheïsme en dat is voor mij de laatste fase van het communisme, het ultieme atheïsme. Ze elimineren alle aspecten van religie uit de samenleving.

Vooral de “laatste doelen”? Die zijn weg. Nu is het enige goed te leven.

Ja, de ultieme realiteit. Er wordt ons alleen verteld over het lichamelijke leven, het tijdelijke leven. En helaas zijn er zoveel herders binnen de Kerk – priesters, bisschoppen en nog hoger – die dit eenzijdige vasthouden aan het lichaam en aan dit leven, dat toch vluchtig en kort is, krachtig ondersteunen. Dit is naturalisme. Ik noemde het in mijn boek: het is het grote gevaar van onze tijd. Vandaag de dag zijn we, zelfs binnen de Kerk, getuige van deze samenwerking met dit extreme naturalisme, dat elke visie op het bovennatuurlijke leven, op het eeuwige leven elimineert. We moeten het bovennatuurlijke in de Kerk herstellen en aan de mensen een visie op de eeuwigheid geven en overbrengen – ook dat is een uitdaging voor ons en voor de Kerk in de context van de crisis van COVID. Er is nog steeds het eeuwige leven: raak niet zozeer in paniek over je zorgen die alleen het tijdelijke leven betreffen! We moeten een visie van hoop en vertrouwen geven: we zijn in Gods handen. Vandaag zegt de regering: u bent in onze handen, volledig, wij beschermen u. Dit is erg gevaarlijk.

U zei dat we ons moeten verzetten met ons verstand. Wat kunnen we als katholieken doen? We moeten ons natuurlijk richten op het gebed, maar vindt u dat we iets specifieks moeten doen?

Een paar maanden geleden ben ik begonnen met een kruistocht voor eucharistisch eerherstel. Dat is heel belangrijk voor mij en moet doorgaan, want in deze tijden van COVID-beperking is onze Heer in de Eucharistie ontheiligd en, erger nog, beledigd. Daarom moeten we hem troosten en eerherstel brengen. Dit is een belangrijke zaak. En dan moeten we ook enige moed tonen, om, zelfs als we naar de kerk gaan, normaler te zijn; in plaats van de kerk te laten zien dat we de nieuwe slavernij volgen die de staat ons oplegt. Natuurlijk, ik herhaal, zelfs in de kerk kunnen we maatregelen nemen zoals desinfectie: dat is prima als het op een normale manier gebeurt, door bijvoorbeeld de kerkbanken te desinfecteren, maar niet op een overdreven manier.

Bestel Catechismus tegen abortus

Ik denk dat wij katholieken ook als katholieken een coalitie zouden kunnen vormen, zelfs met niet-katholieken – andere religies of zelfs “seculiere” mensen – om intelligente verklaringen af te leggen aan de autoriteiten om op zijn minst te wijzen op de huidige absurditeit, en om te zeggen dat we niet bereid zijn om echt slaafs te zijn, gehersenspoeld en behandeld te worden als domme mensen.

Dus: herstel, gedraag je normaal – natuurlijk, ik herhaal dat normale hygiënenormen prima zijn – en sluit een coalitie en handel op een legale manier, zonder geweld, maar met verstand en misschien met de hulp van advocaten, wetenschappers en dergelijke, om de regering en het publiek te laten zien dat er duidelijke tekenen van absurditeit en slavernij zijn.

Ik kan me vergissen, maar ik vermoed dat deze COVID-situatie deels is gecreëerd om niet alleen een nieuwe dictatuur en een nieuwe bevolkingsbeperking in te stellen, maar ook om abortus wereldwijd te legaliseren – het doden van ongeboren baby’s – zodat morgen de hele wereld zal meewerken aan het proces van het doden van baby’s door middel van het vaccin dat delen van geaborteerde baby’s zal gebruiken. Het vaccin zal dan worden opgelegd en verplicht zijn, zodat u niet in staat zult zijn om te werken, te reizen, naar school te gaan zonder het vaccin, waardoor de hele bevolking wordt gedwongen om het vaccin te ontvangen, maar het enige vaccin dat wordt geaccepteerd zal het vaccin zijn dat is gemaakt met cellen van geaborteerde baby’s. Misschien zullen ze de andere vaccins niet accepteren en zullen ze liegen en zeggen dat ze niet effectief zijn, dat het enige effectieve vaccin het vaccin zal zijn dat van geaborteerde baby’s is gemaakt.

Ik zeg vandaag niet dat dit gaat gebeuren, maar dat is wat ik vermoed: het lijkt me realistisch dat het zou kunnen gebeuren. Voor mij is dit het laatste stadium van het Satanisme: dat Satan en de wereldregering – uiteindelijk de wereldregering van de Vrijmetselaars – iedereen, zelfs de Kerk, dwingen om op deze manier abortus te accepteren. En dus moeten we ons hier sterk tegen verzetten, als het zou gebeuren. We moeten zelfs het martelaarschap accepteren.

Helaas presenteren sommige bisschoppen, zelfs goede bisschoppen en priesters, nu al wat ik als een sofisme beschouw en rechtvaardigen dat we dit vaccin, dat afkomstig is van geaborteerde baby’s, volgens morele principes kunnen accepteren. Ze leggen op een zeer sofistische manier het principe van een puur morele samenwerking uit, zonder uw wil, zonder uw toestemming. Maar dit is voor mij een misvatting die niet kan worden toegepast op dit concrete geval, want het is duidelijk voor het gezond verstand dat wanneer we dit weten – dat dit vaccin afkomstig is van geaborteerde baby’s – we dit morele principe, of deze theorie, niet kunnen toepassen op dit concrete geval. En dus moeten we heel voorzichtig zijn om ons niet te laten misleiden door dit sofistische argument, zelfs als het afkomstig is van goede traditionele priesters. Het gevaar bestaat, en we moeten ons ertegen verzetten.

Maar ik hoop dat dit niet op mondiaal niveau gebeurt. Als dat zo is, gaan we de tijd van de Apocalyps in. In de tijd van de Apocalyps, waarvan we al enkele tekenen hebben, moeten we steeds meer een beroep doen op de engelen, de aartsengel Sint Michaël en de boodschap van Onze Lieve Vrouw van Fatima, die steeds meer van belang en noodzakelijker wordt.

In uw laatste boek, Christus Vincit, hebt u een heel mooi hoofdstuk over de engelen geschreven. Ik heb dat deel van je boek in het Frans vertaald tijdens de lockdown, en ik dacht: “Ik ben opgesloten, ik kan niet naar de kerk gaan, kan ik mijn beschermengel niet vragen om voor mij naar de kerk te gaan?”

Natuurlijk, dat is een heel goed punt. Engelen zijn de bovennatuurlijke wezens bij uitstek. We moeten ze meer aanroepen. Als we soms niet naar de H. Mis kunnen gaan – en we weten niet wat de toekomst brengt, misschien komt er een nieuwe lockdown en moeten we er misschien aan wennen – dan kunnen we onze beschermengel naar de kerk sturen, om onze Heer in onze naam te begroeten en te aanbidden. We kunnen ook onze beschermengel naar onze vrienden of familieleden sturen en bidden voor geestelijke hulp. In het algemeen kunnen we ons beroepen op de heilige engelen om de mensheid te beschermen – zoals we ons vandaag herinneren, op het feest van de heilige Michaël en alle heilige engelen.

Met dank aan Jeanne Smits, aan wier blog de tekst van dit interview is ontleend.

Laatst bijgewerkt: 10 april 2021 21:02

Doneer