2021: Een terugblik op onze pro-life successen van dit jaar

2021: Een terugblik op onze pro-life successen van dit jaar

THEMA'S:

Het jaar 2021 was voor Stirezo een ingrijpend jaar, waarin voor de campagne en alle medewerkers en vrijwilligers grote veranderingen plaatsvonden. Voor het verstevigen van het fundament onder onze campagne om het ongeboren leven te beschermen was het nodig om flink te investeren, niet alleen met geld, maar ook met tijd en arbeid. Gelukkig heeft ons pro-life werk, zoals het ondersteunen van wakers bij abortuscentra, hieronder niet hoeven lijden. Daarvan getuigen de successen die we dit jaar behaald hebben. Dat moeten zelfs onze vijanden toegeven!

Nieuw hoofdkwartier

De meest ingrijpende gebeurtenis was wel de verhuizing van Heilig Landstichting naar een eigen hoofdkwartier in Veenendaal, van een oud klooster naar een modern bedrijfspand. We hebben nu een ontvangstruimte voor gasten, een bedrijfsgedeelte met genoeg productieruimte, een magazijn voor opslag, en kantoorruimte voor onze redactie. Dankzij het nieuwe hoofdkwartier kan onze pro-life campagne flink doorgroeien en nog invloedrijker worden in Nederland. De groei van Stirezo in 2021 maakte al het mogelijk om vier (!) extra mensen in dienst te nemen, en daarnaast twee grote printers om zelf mailings te maken.

Ook digitaal

Digitaal maakte Stirezo ook een grote overstap. De oude website, met liefde gemaakt maar niet bestand tegen de oplopende bezoekersaantallen, stond verdere professionalisering van ons werk in de weg. Daarom werd deze vervangen door een professionele en aantrekkelijke website die elke storm kan doorstaan. Daarnaast namen we de beste sociale media-experts van Nederland in de arm om ons te trainen in online adverteren. Doordat we deze vaardigheid nu zelf beheersen, zijn we niet alleen veel succesvoller met onze pro-life advertenties, maar besparen we ook nog eens een boel geld.

Waken wordt steeds moeilijker

Stirezo heeft afgelopen jaar wederom veel geïnvesteerd in het waken bij abortuscentra. De trouwe volgers van onze campagne weten dat het werk van de wakers steeds moeilijker wordt gemaakt, bijvoorbeeld door gemeenten die onder druk worden gezet door de pro-abortuslobby. Zo mogen onze wakers bij sommige abortuscentra alleen nog in een speciaal vak staan, op grote afstand van de ingang, waardoor het praktisch onmogelijk wordt om vrouwen aan te spreken. Bij één abortuscentrum is bovendien dit vak door activisten beschilderd met een grote lhbt-vlag. U begrijpt dat onze wakers daar écht niet in willen staan.

Wakers bidden rozenkrans bij abortuskliniek

Onze wakers worden aan alle kanten tegengewerkt maar gaan trouw door met bidden bij abortuscentra.

Waarom we toch doorgaan met waken

Juridisch is er nog een hele strijd te voeren. We weten dat we in ons recht staan – het recht op demonstreren ligt immers vast in de grondwet – maar het halen van ons recht is een tweede. Daarom voert de beste pro-life advocaat van Nederland in opdracht van Stirezo procedures bij de Raad van State en het Europese Hof. Maar we weten ook dat de reden dat onze wakers zoveel tegenstand krijgen, is dat het wérkt. Vrouwen komen tot inkeer als ze onze wakers zien staan, waardoor levens van baby’s worden gered. Een vrouw vertelde bijvoorbeeld dat ze uit het raam van de wachtkamer keek, onze wakers zag bidden en toen koos voor het leven van haar baby. Waken helpt! Daarom gaan wij hiermee door, koste wat het kost.

Petitie tegen afschaffing bedenktermijn

Omdat er in aanloop naar de formatieonderhandelingen door onder meer D66 gesproken werd over de afschaffing van de verplichte bedenktermijn van 5 dagen bij abortus, lanceerden we onmiddellijk een petitie tegen deze afschaffing. De duizenden handtekeningen die we ophaalden, werden door de campagneleider van Stirezo aangeboden bij de Tweede Kamer. Samen met andere pro-life organisaties spraken we met Kamerleden Pieter Omtzigt, Kees van der Staaij en Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Deze partij maakt weer deel uit van de nieuwe regering, zodat onze petitie rechtstreekse invloed heeft op de besluitvorming rondom de bedenktermijn.

Minister, stop de Nederlandse financiering van buitenlandse abortus!

Stirezo in de media

Als de media over een pro-life thema publiceren, kunnen ze niet meer om Stirezo heen. Daarom verschenen er artikelen over ons werk of interviews met onze medewerkers in Reformatorisch Dagblad, Nederlands Dagblad en andere kranten en bladen. Ook verschenen we in een televisie-uitzending op Family7 om te spreken over pro-life ontwikkelingen in Europa. Daarnaast ondersteunen we scholieren en studenten die in hun klas een spreekbeurt of lezing over pro-life geven. Zo krijgt onze pro-life boodschap steeds groter bereik. Dat bevestigt vriend en vijand. D66-Kamerlid Erik van Ginneken klaagde dat hij onze boodschap ‘steeds vaker terug hoort in moties en wetsvoorstellen in de Tweede Kamer’. Laten u en ik dit compliment gebruiken om onze inzet te verdubbelen!

Vruchten van ons werk

Het is onmogelijk om alle vruchten van een jaar lang campagnevoeren in één artikel te vatten. Daarom is hier nog een kleine greep uit de vele acties die we dit jaar gedaan hebben. We organiseerden in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 een briefkaartenactie aan alle lijsttrekkers, waaraan de medestanders van Stirezo massaal meewerkten. We stuurden de nieuwe Tweede Kamerleden een pro-life starterspakket, een spraakmakende actie die vriend en vijand verraste (o.a. D66-Kamerlid Hanneke Van der Werf plaatste hierover boze tweets). We zetten de abortusfinanciering door de Postcode Loterij op de kaart en onthulden de Nederlandse subsidies waarmee miljoenen buitenlandse abortussen betaald worden. En we lanceerden een petitie tegen de 24-wekengrens, gericht aan het Openbaar Ministerie.

Lees ook: D66’ster over de rooie vanwege Stirezo tienweken-poppetje

Aan God alleen de eer!

Al met al kunnen we terugkijken op een succesvol jaar, waarin Stirezo grote stappen vooruit heeft gezet. We hebben veel investeringen gedaan, waarvan de oogst nu al zichtbaar wordt. Tegelijk blijven de uitdagingen onverminderd groot. Het nieuwe kabinet, met daarin CDA en ChristenUnie, lijken geen aanstalten te maken iets aan de abortuswetgeving te veranderen. Zullen er in 2022 opnieuw meer dan 30.000 ongeboren kinderen worden gedood? Als medewerkers en vrijwilligers van Stirezo zullen we er in elk geval alles aan doen om dat te voorkomen. Tegelijk beseffen we dat ons werk zonder God tevergeefs is. We zijn dankbaar voor alle zegeningen die Hij ons in 2021 gegeven heeft. Aan God alleen de eer!

Wilt u meer successen lezen van Stirezo? Klik dan hier!

Bestel Catechismus tegen abortus

Laatst bijgewerkt: 1 april 2022 11:30

Doneer