De successen van Stirezo

Sti succ 1

Stirezo nam met een veel getekende petitie het voortouw in de strijd tegen NIPT, een prenatale test die kinderen met syndroom van Down opspoort zodat ze geaborteerd kunnen worden. Het bewustzijn over de problematische kanten van dit soort screening is aanzienlijk verhoogd.

Lees meer >>

Sti succ 7

Stirezo treedt geregeld in de media als de Volkskrant, Radio 1 en NRC Handelsblad op om het belang van het ongeboren kind te verdedigen.

Lees meer >>

Sti succ 2

Stirezo onthulde de financiering van twee miljoen abortussen per jaar met Nederlands belastinggeld en verspreidt hiertegen de petitie Minister, stop de buitenlandse abortussubsidies!

Lees meer >>

Sti succ 3

Stirezo geeft cruciale ondersteuning aan vrijwilligers die bij diverse abortuscentra bidden en hulp verlenen. We drukken flyers, faciliteren trainingen en bieden juridische ondersteuning. Vele vrouwen hebben door het pro-life waken gekozen om het leven van hun kindje te behouden.

Lees meer >>

Sti succ 4

Stirezo helpt andere pro-life organisaties op te zetten, die zich bijvoorbeeld richten op hulpverlening aan vrouwen na abortus. Bij de verschillende kanten van abortusproblematiek is er pro-life hulp en het pro-life geluid.

Sti succ 5

Stirezo is een van de drijvende krachten in het publieke debat over abortus. Na jaren van relatieve stilte is er een krachtig pro-life getuigenis. Zozeer dat politica en abortusvoorstander Lilianne Ploumen (PvdA) waarschuwt dat pro-life argumenten ‘onder je huid gaan zitten’. Door pro-life getuigenis worden jongeren steeds kritischer over abortus.

Lees meer >>

Sti succ 6

Stirezo gaat de straat op om te getuigen dat ongeboren kinderen door God geschapen zijn en onze bescherming verdienen. Met straatcampagnes verspreiden we de pro-life boodschap door heel Nederland.

Sti succ 8

Stirezo verbetert de voorlichting over abortus. Toen de veel bezochte website Gezondheidsplein.nl onterecht beweerde dat abortus geen invloed op latere zwangerschappen heeft, heeft Stirezo aangedrongen op aanpassing. De redactie Gezondheidsplein.nl verwijderde de onjuiste bewering.

Lees meer >>

Sti succ 9

Stirezo schrijft op de veel bezochte website www.stirezo.nl over de actuele pro-life ontwikkelingen. Wij brengen de feiten die de media negeren.

Lees meer >>

Sti succ 10

Stirezo draagt bij aan de Mars voor het Leven van Stichting Schreeuw om Leven. Deze pro-life mars is in luttele jaren van enkele duizenden naar 14.000 deelnemers gegaan.

Lees meer >>

Sti succ 11

Stirezo brengt publicaties met de feiten over abortus, zoals de Catechismus tegen abortus. Hiervan zijn duizenden exemplaren verspreid, ook aan de gehele Tweede Kamer. Deze catechismus is uniek in dat het laat zien hoe abortus, naast een inbreuk op het recht op leven, ook een belediging van God is.

Lees meer >>

Uit de achterban

Bedankt voor uw inzet tegen abortus en transgenderisme! Ik onderschrijf van harte uw standpunten en ben blij dat er iemand is die deze roeping heeft!

Dhr. W. uit Dordrecht

Daarom hoop ik dat u doorgaat met uw acties en wens u daarbij van harte alle succes toe. Er bestaat niets mooiers dan het moment waarop een pasgeborene de eerste ademteugjes neemt.

Dhr. M. uit Frankfurt

Mijn waardering voor de inzet van Stirezo. Vooral tijdens de hetze tegen wakers. Zalig zij die vervolgd worden omwille van Zijn naam, want zij erven het Koninkrijk Gods.

Dhr. S. uit Nijmegen

Dankjewel voor jullie strijd tegen abortus. Bij twee van mij klein kinderen is er gesproken over abortus. De huisarts raadde het zelfs aan. Gebed en gesprek met mijn dochter heeft geholpen. Gisteren vierden we de achtste verjaardag van de jongste. Eer en dank aan onze Vader.

Mevr. B. uit Emmeloord