Aanscherpen abortuswetgeving brengt Poolse abortustoeristen naar Nederland

Aanscherpen abortuswetgeving brengt Poolse abortustoeristen naar Nederland

THEMA'S:

‘Kom hier en dood uw ongeboren kind op onze kosten!’ Steeds meer zwangere vrouwen uit Polen komen naar Nederland toe om abortus te laten plegen. Dit als direct gevolg van de aanscherping van de abortuswetgeving in Polen. Deze zogenaamde ‘abortustoeristen’ worden financieel ondersteund door verschillende vrijwilligersorganisaties.

Abortus Droom Team

‘Dit schept een gevaarlijk precedent!’ Amnesty International reageert geschokt op de vervolging van de Poolse abortusactiviste Justyna Wydrzynska. Vanwege het verstrekken van abortuspillen aan een zwangere vrouw krijgt zij van de Poolse rechter een maandelijkse taakstraf van 30 uur voor de komende acht maanden. Dit is juridisch gezien een lichte straf, aangezien er in Polen tot drie jaar gevangenisstraf staat voor medeplichtigheid bij abortus. Het vooraanstaand lid van het ‘Abortus Droom Team’ blijft achter haar moorddadige besluit staan. Deze organisatie zet zich in voor het ‘recht’ op abortus in het katholieke Polen door ongewenst zwangere vrouwen bijvoorbeeld aan buitenlandse abortuspillen te helpen. Vanzelfsprekend kon dit vonnis rekenen op scherpe kritiek van de Wereldgezondheidsorganisatie, Verenigde Naties en andere organisaties die beweren zich in te zetten voor ‘mensenrechten’.

Lees ook: Polen wint Europese rechtszaak tegen vrouw die geen abortus kreeg

98% minder abortus in Polen

Polen heeft zich van meet af aan terughoudend opgesteld als het om het gedogen van abortus ging, zeker vergeleken met ‘abortusparadijzen’ als Nederland. Tot 2021 was abortus alleen toegestaan als er sprake is van incest of verkrachting, het leven van de moeder in gevaar is, of bij een (ernstige) genetische afwijking van het kind. Met de meest recente aanscherping van de wetgeving van het overwegend conservatieve, katholieke land omtrent abortus is de laatstgenoemde grond komen te vervallen. Het Poolse Constitutionele Hof heeft toen bepaald dat abortus op grond van een genetische afwijking in strijd is met hun grondwet. De impact van deze aanscherping is groot: bij ongeveer 98% van de abortusgevallen werd tot voor kort deze – nu ongeldige – reden aangevoerd.

Waken bij abortuscentra is een recht en moet dat blijven!

Nederland belangrijk ‘uitwijkland’

Daarom reizen veel Poolse vrouwen die alsnog abortus willen plegen naar het buitenland. Nederland is een erg populair land voor deze ‘abortustoeristen’. Volgens het Abortion Network Amsterdam (ANA) is er de laatste jaren een explosieve stijging in het aantal aanvragen. Op hun gelikte website – die onder andere in het Pools te lezen is – pochen ze met hun statistieken: 260 abortussen uitgevoerd in 2022. Zij hebben ook banden met het beruchte abortuscentrum Bloemenhove. Volgens een woordvoerder van ANA is Nederland “een belangrijk uitwijkland voor Poolse vrouwen, omdat de abortusmogelijkheden hier ruimer zijn dan bijvoorbeeld in buurland Duitsland. Daar mag een abortus worden uitgevoerd tot 12 weken na de bevruchting. In Nederland ligt de wettelijke grens op 24 weken.”

Abortus zonder Grenzen

De meest verleende ‘abortusdienst’ van ANA is het verstrekken van abortuspillen. Dit is volgens hen de ‘goedkoopste en veiligste’ optie bij een ongewenste zwangerschap. Goedkoop en veilig is het uiteraard niet voor het ongeboren kind, dat met zijn of haar leven moet betalen. De abortustoeristen die naar Nederland komen bevinden zich daarom vaak in het tweede trimester van de zwangerschap. Echter, een abortus in Nederland laten plegen kost tussen de €600,- en €860,-, de noodzakelijke reiskosten niet meegerekend. Dit is “een enorme smak geld die een heleboel mensen niet kunnen betalen. Dus wij regelen de financiering”, aldus Mirjam van Heugten, van de overkoepelende organisatie van ANA genaamd ‘Abortion without Borders’ – een spottende parodiëring op de naam van de stichting ‘Artsen zonder Grenzen’. Zij beschouwen het als hun missie om abortus te destigmatiseren en “dat ‘ik kan geen abortus betalen’ nooit de enige reden is om (nog) een kind te krijgen.”

Lees ook: De ‘abortusbuddy’ verraadt de effectiviteit van pro-life waken

Bezeten door moorddrift

Wellicht het meest schokkende aan het bestaan van dit soort organisaties is dat zij in stand worden gehouden door (donaties van) vrijwilligers. Een ongewenste zwangerschap kan dermate ingrijpend zijn dat het in te beelden is dat de belanghebbende partij – de moeder zelf – bereid is om tijd en geld op te offeren om haar moorddadige besluit door te voeren. De Schrift leert ons immers dat de bereidheid om over lijken te gaan om onze egoïstische doelen te bereiken door en door menselijk is. Zelfs koning David die toch een man naar Gods hart werd genoemd (Han. 13:22) bleek daar niet immuun voor toen hij Uria liet vermoorden om zijn vrouw Bathseba van hem af te pakken (2 Sam. 11-12). Maar wat drijft iemand om zich op vrijwillige basis voor de gruwelijke zonde van abortus in te spannen? Dat mensen zó ‘belangeloos’ tegen God kunnen zondigen illustreert des te meer hoe diepverdorven een mensenhart kan worden als het God de rug toekeert. Laten we hopen en bidden dat deze abortusvrijwilligers en -toeristen, net als koning David, tot inkeer komen en belijden: “Tegen U, U alleen heb ik gezondigd, en gedaan wat kwaad is in uw ogen.” (Ps. 51:6)

Laatst bijgewerkt: 28 maart 2023 07:05

Doneer