Abortuspil onveiliger dan gedacht

Abortusactiviste Corinne Ellemeet van GroenLinks twitterde deze foto van zichzelf rond, omdat haar aangenomen wetsvoorstel de abortuspil gemakkelijk verkrijgbaar maakt. Mag je juichen over moedwillig doden van menselijk leven? Of willen we dat 'taboe' liever bewaren? (foto: Twitter)

Abortuspil onveiliger dan gedacht

THEMA'S:

Abortuspillen hebben vijf vrouwen in Ohio (VS) in het ziekenhuis gebracht, en 125 ernstige complicaties veroorzaakt in zestien maanden. De abortuspil, in Nederland onlangs ook toegestaan via de huisarts, blijkt minder veilig voor vrouwen dan abortusactivisten willen doen geloven.

Chemische abortuscocktail

Planned Parenthood en andere abortusbedrijven doen er alles aan om het publiek te verzekeren dat de ‘abortuspil’, de chemische abortuscocktail bestaande uit Mifepristone (vroeger bekend als RU-486) en Misoprostol volkomen "veilig" is, zelfs zonder het toezicht van een gediplomeerd arts. Dit gebeurt met name in in het kielzog van het uitgelekte conceptvonnis in de zaak Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, die erop duidde dat het Hooggerechtshof op het punt zou kunnen staan om Roe v. Wade te herzien.

Veiligheid chemische abortus weerlegd

Rescue heeft echter 128 "Report of RU-486 Event" formulieren in handen gekregen die door abortuscentra in de staat Ohio zijn ingediend bij de State Medical Board of Ohio en die de beweringen van de abortuspromotors over de veiligheid duidelijk weerleggen. De documenten beschrijven complicaties van chemische abortussen die werden gemeld door alle acht abortusfaciliteiten in Ohio van januari 2021 tot april 2022.

STI WhatsApp-banner

Complicatierapporten

Hieronder staat een tabel met de namen van alle faciliteiten en het aantal complicatierapporten dat in die periode bij de Ohio Medical Board werd ingediend. Op dit moment heeft Ohio zijn abortusstatistieken voor 2021 nog niet vrijgegeven, dus er is momenteel geen informatie beschikbaar over het totale aantal chemische abortussen dat dat jaar werd uitgevoerd.

Ohio Number of Chemical Abortion Complications

Mogelijke onderrapportage

Het aantal chemische abortus complicaties gemeld tijdens dit tijdsbestek weerspiegelen waarschijnlijk niet het werkelijke aantal abortuspil complicaties om verschillende redenen. De abortuscentra in Ohio doen er soms maanden na de complicaties over om de formulieren voor ongewenste voorvallen in te dienen. Het is waarschijnlijk dat er in de komende maanden meer meldingen zullen binnenkomen. Het is ook mogelijk dat sommige abortuscomplicaties privé werden afgehandeld door vrouwen die misschien medische hulp zochten bij hun eigen artsen.

Abortuscentrum staakt melding van complicaties

Er zijn aanwijzingen dat er te weinig melding wordt gemaakt van complicaties bij chemische abortussen. Vorig jaar diende Operation Rescue een klacht in tegen de Bedford Heights Planned Parenthood wegens vermeende onderrapportage. De grootschalige abortusfaciliteit voerde in 2019-2020 chemische abortussen uit, maar meldde geen enkele complicatie, hoewel het in voorgaande jaren een van de hoogste aantallen complicatierapporten indiende. Nadat de klacht was ingediend, kreeg de instelling geen disciplinaire maatregel opgelegd, maar hervatte zij wel de rapportage.

Ernstige complicaties

De complicaties die in de onlangs vrijgegeven documenten werden gemeld, waren ernstig van aard en omvatten vijf ziekenhuisopnames van vrouwen, die na een bloeding allemaal een bloedtransfusie kregen. Onvolledige abortussen maakten 65 procent (81) van alle gemelde complicaties uit. Het betrof achtergebleven weefsel dat mogelijk een overleden baby bevatte. Deze vrouwen hadden pijn, krampen en bloedingen. De meeste van deze gevallen werden behandeld met een zuigcurettage of een D&C-procedure. Slechts drie vrouwen kregen een tweede dosis abortusmedicijnen om hun abortus te voltooien.

Lees ook: Linkse studente sterft aan ‘veilige’ abortuspil

Mislukte chemische abortus

Mislukte abortussen maakten 25 procent (31) uit van alle gemelde complicaties van een chemische abortus. Een mislukte abortus is een abortus waarbij de baby in de baarmoeder de abortuspoging overleeft en blijft groeien. De meeste vrouwen die een mislukte chemische abortus meemaakten, volgden een chirurgische abortusprocedure. Twee vrouwen bij wie de abortus mislukt was, hadden baby's die tot in het tweede trimester van de zwangerschap overleefden. Helaas kozen beide vrouwen voor de riskante Dilation and Evacuation (D&E) abortusprocedure om een einde te maken aan het leven van hun kinderen.

Vrouwen kiezen voor voortzetting zwangerschap

Drie vrouwen wier kinderen een poging tot chemische abortus overleefden, besloten hun zwangerschap voort te zetten in plaats van de chirurgische abortus uit te voeren die de abortusartsen in de kliniek hadden aanbevolen. In één geval kreeg een vrouw de abortuspillen, maar ontdekte dat ze nog steeds zwanger was. Ze kreeg een tweede ronde abortuspillen, maar ook die slaagden er niet in haar kind te aborteren. Daarna had de vrouw er blijkbaar genoeg van en besloot ze gelukkig haar kind te houden.

‘Uitvinder’ gedeeltelijke geboorte-abortus

Er waren twintig Ohio-abortusartsen die de "Report of RU-486 Event" formulieren ondertekenden. De aborteur die verantwoordelijk was voor de meeste complicatierapporten was Catherine Romanos, die werkt bij Women's Med Dayton, een abortusfaciliteit die eigendom is van late-termijn aborteur Martin Haskell. Haskell is nationaal bekend vanwege zijn bewering dat hij de nu verboden gedeeltelijke geboorte-abortusprocedure heeft uitgevonden.

Significante complicaties

Een formulier was ondertekend door iemand met de naam "Dr. Brittany." Er is echter geen arts of osteopaat in Ohio geregistreerd die deze achternaam gebruikt. Operation Rescue heeft verzocht om een onderzoek naar deze mysterieuze persoon om vast te stellen of er wetten zijn overtreden. In totaal kwamen de abortuscentra in Ohio gemiddeld uit op bijna acht significante complicaties van abortusmedicijnen per maand die extra medisch ingrijpen vereisten, waaronder tweede of zelfs derde abortuspogingen.

Abortuskartel

Troy Newman, voorzitter van Operation Rescue gaf commentaar op de bevindingen. "Wanneer de abortusartsen beweren dat abortuspillen veilig zijn, denk dan aan deze 125 vrouwen die ongewenste chirurgische ingrepen, bezoeken aan de spoedeisende hulp, bloedtransfusies en ziekenhuisopname moesten doorstaan." "Wanneer zoveel vrouwen in één staat in slechts zestien maanden tijd complicaties oplopen die dit niveau van interventie vereisen, kan men abortuspillen op geen enkele manier 'veilig' noemen," voegde Newman eraan toe. "Pogingen van het abortuskartel om de toegang tot deze medicijnen te liberaliseren is gevaarlijk en moet worden tegengewerkt."

Dit bericht is met toestemming overgenomen van LifeSiteNews.

Waken bij abortuscentra is een recht en moet dat blijven!

Laatst bijgewerkt: 4 juni 2022 07:33

Doneer