Grondwettelijk demonstratierecht bij Bloemenhove tóch weer ingeperkt

Achter abortuscentrum Bloemenhove aan de Claus Schluterweg: rechts de wakers voor de ongeboren kinderen met pater Christian. Geheel rechts is zuster Monja nog te herkennen. Links de tegendemonstranten die het doden van kinderen in het abortuscentrum verdedigen. (Beeld: eigen foto)

Grondwettelijk demonstratierecht bij Bloemenhove tóch weer ingeperkt

Burgemeester Jos Wienen perkt het grondwettelijk demonstratierecht van pro-life verdedigers van leven van ongeboren kinderen opnieuw in. Zij mogen niet meer direct bij abortuscentrum Bloemenhove waken. De Haarlemse burgemeester heeft dit besloten, hoewel de rechter in november nog bepaalde dat zijn motivering voor die inperking onvoldoende was. Dat was een duidelijk overwinning voor Donum Domini en Stirezo.

Te weinig substantiële klachten over waken

Overigens had de rechter in mei "vanwege het grote maatschappelijk belang" nog geen uitspraak willen doen in de zaak van Donum Domini tegen de gemeente, en verwees de zaak naar een meervoudige kamer, die in november dus in het voordeel van de wakers heeft beslist. Dit rechterlijk oordeel viel in slechte aarde bij vier fanatieke pro-abortuspartijen (D66, GroenLinks, Jouw Haarlem en Actiepartij) in de Haarlemse gemeenteraad, die op hun achterste poten stonden. Zij vonden dat de burgemeester het er niet bij mocht laten zitten en riepen zelfs op tot tegendemonstraties. Zij willen dat de gemeente in hoger beroep gaat. Ook merkten ze op dat de rechter vond dat er te weinig substantiële klachten over het waken waren binnengekomen.

Valse aantijgingen van abortuscentra: framing

Het oordeel van de rechter duidt er nog eens op hoezeer de “overlast” en “intimidatie” van bezoeksters aan het abortuscentra op framing berusten, namelijk op ideologisch gemotiveerde valse aantijgingen van abortusactivisten en van abortuscentra als Bloemenhove die door de klokkenluidersfunctie van de wakers hun verdienmodel bij het doden van ongeboren kinderen in gevaar gebracht zien.

Waken bij abortuscentra is een recht en moet dat blijven!

Aantijgingen Bloemenhove blijven zonder bewijs

Rob Benschop, directeur van Bloemenhove, ging zelfs zover de rechters op de korrel te nemen. Die zouden in meervoudige zitting een fout gemaakt hebben door te oordelen dat er eigenlijk geen feitelijke basis was om van “overlast” door de wakers uit te gaan. Volgens de directeur zou het niet om één, maar om meer vrouwen gaan. “Onder het mom van demonstreren worden vrouwen geïntimideerd”, beweert Benschop. Dat hij dit niet kan bewijzen, schrijft hij toe aan het feit dat de bezoeksters van zijn centrum weer snel weg willen in plaats van hun beklag te doen. De directeur van Bloemenhove erkent dus zelf het gebrek aan bewijs voor zijn aantijgingen, die volgens advocaat Max Vermeij van Donum Domini dan ook “met een schep zout” genomen moeten worden. Overigens ging Benschop al eerder tegen demonstranten tekeer.

Burgemeester breidt ijlings motivering uit

Omdat hij door de abortusactivistische partijen in de gemeenteraad het vuur aan de schenen gelegd krijgt, heeft de burgemeester van Haarlem de motivering voor de rechter ijlings uitgebreid, waardoor hij nu de inperking toch weer wel zou mogen doorvoeren. Onder andere zouden nu de “overtredingen” van de wakers van Donum Domini (die gesteund worden door Stirezo) “completer in beeld gebracht zijn”, aldus een woordvoerder van de gemeente Haarlem. Tot nu toe was slechts één klacht bekend.

Grondrechten van wakers aangetast

Zijn collega in Heemstede, Astrid Nienhuis, die ook over de kwestie gaat (Bloemenhove staat op de grens van Haarlem en Heemstede), benadrukte in de raadsvergadering echter dat de twee vonnissen waar het om gaat nog niet onherroepelijk zijn. Maar een en ander heeft dus wel tot voorlopig gevolg dat de wakers bij het abortuscentrum opnieuw naar een demonstratievak op enige afstand zijn verwezen en dat hun grondrecht op vrij betogen is aangetast, ten gunste van het onbelemmerd doden van ongeboren kinderen door abortuscentra.

Laatst bijgewerkt: 22 december 2022 14:00

Doneer