Het verraderlijke ‘pro-life’ standpunt van pater James Martin

De Amerikaanse pater-jezuïet James Martin treedt vaak op in de media met pro-lhbt-standpunten. Zijn opvattingen over abortus zijn gerust verraderlijk te noemen. Bron afbeelding: Facebook.

Het verraderlijke ‘pro-life’ standpunt van pater James Martin

THEMA'S:

Het linker- en rechterspectrum van de politiek hebben gewoonlijk vastomlijnde standpunten. Rechts verdedigt bijvoorbeeld privé-eigendom, meer politie, grensbeveiliging en (in de VS) het recht op wapenbezit. Links houdt zich bezig met economische gelijkheid, kritische rassenleer, immigratie en het terugdringen van wapenbezit. Het belangrijkste contrast tussen deze twee partijen ligt waarschijnlijk in het abortusdebat. Links is overwegend pro-abortus, terwijl rechts, zij het niet consequent, het ongeboren leven heeft verdedigd. Pater James Martin zegt hier echter verandering in te willen brengen.

Is pater James Marin pro-life geworden?

In 2019 schreef de bekende Amerikaanse jezuïetenpater een artikel in America Magazine met de titel "Why I am Pro-Life." De redactie van het tijdschrift heeft het stuk onlangs opnieuw gepubliceerd, samenvallend met de intensivering van het abortusdebat na het aannemen van een wet in de staat Mississippi die de beruchte Roe V. Wade-beslissing aanvecht. Het artikel bevat veel zinnen die aantrekkelijk lijken voor voorstanders van het leven en die onmiddellijk opvallen. Pater Martin beschrijft het leven van de ongeborene als "kostbaar" en "in gevaar". Hij beweert ook dat de wereld een "respect voor het leven" moet ontwikkelen. Hoe anders klinken deze woorden in vergelijking met de progressieve retoriek ten gunste van de LGBTQ-agenda, die zo kenmerkend voor hem is. De vraag dringt zich op: is pater Martin veranderd?

Lees ook: 2021: Een terugblik op onze pro-life successen van dit jaar

Respect voor abortus-activistes

Pater Martin beantwoordt de vraag in het artikel door te vertellen over een ontmoeting bij de Georgetown University. Hij was in gesprek met een vrouw toen zijn standpunt over abortus ter sprake kwam. De vrouw uitte haar verbazing, wat hem naar eigen zeggen verbaasde. Het was omdat hij ook pleit voor zaken "die gewoonlijk worden verdedigd door degenen die zich als politiek progressief identificeren." Voor pater Martin betekent pro-life echter het samenvoegen van een spectrum aan kwesties in één tegenstrijdige ideologische positiebepaling, waarbij traditionele en "niet-traditionele" levenskeuzes met elkaar verzoend worden. De onmogelijkheid van zijn poging om "coëxistentie" te ontwikkelen wordt duidelijk wanneer hij toegeeft dat "veel van de vrouwen die ik liefheb, respecteer en bewonder, abortusrechten steunen".

Stop gedwongen euthanasie

Een "bredere" versie van pro-life

De sleutel tot het begrijpen van pater Martins tegenstrijdige opstelling is zijn brede definitie van "pro-life", die verder gaat dan alleen de abortuskwestie. Hij integreert linkse agitprop met zijn anti-abortus standpunt. De ongeborenen zijn slechts een van de vele verschillende groepen waarvan hij vindt dat ze gelijkelijk verdedigd moeten worden door activisten wereldwijd. Zijn artikel beschrijft een pro-life beweging die al deze bedreigde groepen mensen zou moeten verdedigen.

Pro-life geherdefinieerd als pro-LGBT en pro-migratie

Hij zegt ook dat hij vaak denkt aan "de 68 miljoen vluchtelingen, migranten en binnenlandse ontheemden" als pro-life omdat de belangrijkste "pro-life activiteit" is "te vluchten". Een andere levenskwestie zijn de "LGBT-mensen" en tieners die volgens hem niet worden bedreigd door hun zelfdestructieve levensstijl, maar door vooroordelen en afwijzing door hun familie. Hij beschrijft als kwetsbaar "het leven van leden van de straatbendes in de gewelddadige, dodelijke en nu gesloopte woonprojecten in Chicago". Zo vat hij dus zijn onderscheidsloze verdediging van het leven samen als "het waarderen van alle leven," wat de toon van een klassenstrijd aanneemt die alle onrecht en lijden wijt aan sociale structuren en niet aan persoonlijke verantwoordelijkheid.

Burgemeester van Haarlem, handhaaf het recht op pro-life waken!

Alle levenskwesties even (on)belangrijk

Pater Martin hanteert de "seamless garment” (naadloos kleed)-benadering van het pro-life vraagstuk. Deze theorie is gebaseerd op de Consistent Ethic of Life verklaring van kardinaal Joseph Bernardin, de overleden aartsbisschop van Chicago die bekend stond om zijn pleidooi voor omarming van andersdenkenden en het oprichten van een AIDS task force. Deze benadering houdt in dat alle "levensvragen" met gelijke belangrijkheid en weging moeten worden behandeld, wat als effect heeft dat het belang van het abortusvraagstuk ernstig wordt afgezwakt. Martin stelt dat de “seamless garment” benadering verkeerd begrepen wordt. De verdediging van deze andere sociale kwesties samen met de ongeborenen zal elkaar volgens hem niet verzwakken, maar versterken. Daarom stelt hij een herdefiniëring van de pro-life beweging voor.

Een verdediging van alles en dus van niets

"Misschien is het tijd om ons begrip van wat het betekent om pro-leven te zijn uit te breiden," zegt de pater terwijl hij opmerkt dat "veel weldenkende mensen andere manieren hebben voorgesteld om de discussie in te kaderen: 'Heel het Leven', 'Eén Leven', 'Elk Leven'. Dit kunnen nuttige manieren zijn om verder te komen." Zijn voorgestelde alternatief voor de huidige pro-life beweging probeert een onverzoenlijk conflict tussen deugd en ondeugd te verenigen. De verdediging van het ongeboren leven omvat het redden van onschuldige levens. Sommige van de andere genoemde kwesties omvatten het redden van levens die behoefte hebben aan verandering en bekering. Weer andere kwesties worden door links gepolitiseerd om in het eigen verhaal te passen.

Lees ook: Hoe abortus het gezin en de samenleving schaadt

Geen verwijzing naar verantwoordelijkheid de zonde te mijden

De mengelmoes van al deze thema’s gaat voorbij aan de zonde en aan de persoonlijke verantwoordelijkheid om die te vermijden. Zo zal een naadloos kleed waarin het ene kwaad wordt gepraktiseerd, alleen maar leiden tot de toename ervan in het andere. Een ander resultaat verwachten is onlogisch. Pater Martin's oplossing is niet alleen in tegenspraak met wat het werkelijk betekent om pro-life te zijn, maar drijft er ook de spot mee. Hij gebruikt het woord "leven" alleen in de fysieke, biologische betekenis van het woord. Hij veronachtzaamt elke verwijzing naar de geestelijke dood waar zonde en onnatuurlijke zeden toe leiden.

Bestel Catechismus tegen abortus

Een echt pro-life standpunt beschermt de ziel

Pro-life zou boven alles moeten leiden tot eeuwig leven. Het moet mensen wegvoeren van hun zondige wegen en hen bekeren. De gevaren voor de redding door de zonde zijn veel destructiever dan lichamelijke schade. Deze verkeerde voorstelling van het werkelijke probleem leidt tot de geestelijke dood van ontelbare zielen. De "naadloze kleed" benadering van pater Martin pleit voor het los maken van de verbinding tussen het lichamelijke en het geestelijke leven. Deze scheiding is niet te verenigen met een waarlijk christelijk pro-leven standpunt. Zijn standpunt is daarom niets anders dan een karikatuur van de pro-life beweging.

Dit artikel van Jon Paul Fabrizio verscheen eerder in het Engels op tfp.org

Laatst bijgewerkt: 25 januari 2022 16:33

Doneer