Italië: abortusvoorstanders gebruiken dood door miskraam om gewetensvrijheid aan te vallen

Valentina Milluzzo. Bron: Facebook.

Italië: abortusvoorstanders gebruiken dood door miskraam om gewetensvrijheid aan te vallen

THEMA'S:

Vier Italiaanse artsen zijn op 27 oktober schuldig bevonden aan doodslag en kregen zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf van een rechtbank in Catania, Sicilië, wegens beroepsfouten, nadat een 32-jarige vrouw tijdens een miskraam aan bloedvergiftiging (sepsis) overleed terwijl zij in oktober 2016 onder hun behandeling stond.

Valentina Milluzzo

Het slachtoffer van de tragische gebeurtenissen, Valentina Milluzzo, was zwanger van een tweeling; zij stierf - als we de reguliere pers mogen geloven - omdat alle artsen van het Cannizzaro ziekenhuis in Catania gewetensbezwaarden waren die hun patiënte niet de abortus gaven die haar leven zou hebben gered.

Artsen weigeren massaal abortus uit te voeren

Sindsdien wordt Milluzzo door de pro-abortusbeweging aangeprezen als een embleem van haar zaak, vooral in Italië waar ongeveer 70 procent van de artsen om gewetensredenen weigert abortus uit te voeren - met een nog hoger percentage, tot 90 procent, in de zuidelijke helft van het land. Deze instrumentalisering van de vroegtijdige dood van het slachtoffer werd in de hand gewerkt door haar nabestaanden. Zij dienden een klacht in tegen de artsen op grond van hun gewetensbezwaren.

Lees ook: Poolse regering komt op voor ‘verstervende’ Pool in Engels ziekenhuis

Katholieke Kerk in beklaagdenbankje

De controverse werd nog verergerd door beschuldigingen aan het adres van de katholieke Kerk en haar invloed op de Italiaanse bevolking. Het katholieke geloof en de katholieke moraal werden inderdaad verantwoordelijk gehouden voor de "vermijdbare" dood van Valentina Milluzzo. Maar er zit veel meer achter haar verhaal dan deze ideologische beschuldigingen doen vermoeden.

Niet aangeklaagd vanwege geweigerde abortus

Hoewel de uitspraak van de strafrechtbank van Catania nog niet volledig beschikbaar is gesteld aan de pers, is al wel duidelijk dat de vier artsen die dienst hadden op 14 en 15 oktober 2016 op de afdeling waar Milluzzo haar leven verloor - Silvana Campione, Giuseppe Maria Alberto Calvo, Alessandra Coffaro, en Vincenzo Filippello - niet zijn aangeklaagd vanwege hun gewetensbezwaren (die ze niet ontkenden), noch was het uitblijven van een abortus de enige of belangrijkste reden waarom ze schuldig zijn bevonden aan doodslag.

STI WhatsApp-banner

Geen "juiste antibiotische behandeling"

In plaats daarvan sprak het tribunaal van "professioneel wangedrag" van hun kant wegens "onzorgvuldigheid, nalatigheid en onbekwaamheid" omdat ze Valentina met name geen "juiste antibiotische behandeling" hadden gegeven. Volgens de enige rechter die de uitspraak deed, hebben ze ook nagelaten "tijdig de aanwezigheid van sepsis te onderkennen"; ze hebben nagelaten "monsters te verzamelen voor microbiologisch onderzoek"; ze hebben nagelaten "hematine toe te dienen tijdens de behandeling"; en tot slot hebben ze nagelaten "de bron van de infectie te verwijderen: de foetussen en placenta's".

'Onomkeerbare shock'

Het was de combinatie van al deze gebeurtenissen, volgens de officier van justitie van Catania, die "bepalend was voor de [ontwikkeling] van sepsis tot onomkeerbare septische shock die resulteerde in meervoudig orgaanfalen en gedissemineerde intravasale stolling" en de dood van de patiënte veroorzaakte.

Bestel Catechismus tegen abortus

Zeker gestorven aan sepsis

Met andere woorden, toen de 19 weken zwangere Valentina Milluzzo in het ziekenhuis werd opgenomen met koorts, pijnen en alle tekenen van een dreigende miskraam, liep zij al risico op een ernstige infectie en werd zij niet naar behoren gecontroleerd of kreeg zij niet de juiste medicatie voor de aandoening. Als de bevindingen van de rechter juist zijn, is de jonge vrouw zeker gestorven aan sepsis - maar het was een onbehandelde sepsis, en tegen de tijd dat haar familie erop aandrong dat de artsen de tweeling zouden verwijderen - waarvan er volgens de Italiaanse pers één in de baarmoeder was gestorven - was het misschien al te laat om haar te redden.

Gewetensbezwaren spelen geen rol bij spontane abortus

Berichten over de tragedie roepen zeker vragen op die moeilijk te beantwoorden zijn zonder toegang tot Valentina's medische dossiers. Toen in 2018 zeven artsen van de afdeling gynaecologie en verloskunde van het Cannizzaro-ziekenhuis formeel in staat van beschuldiging werden gesteld (drie van hen werden door het vonnis van 27 oktober vrijgesproken), merkte de Italiaanse pro-life organisatie Pro-Vita & Famiglia op dat het hier ging om een geval van septische spontane abortus waarbij gewetensbezwaren "geen rol spelen".

Lees ook: Baby’s houden vóór de geboorte al niet van bloemkool

Arts weigerde pijnstillers

Uit verslagen over de laatste uren van de jonge vrouw, zoals herinnerd door haar familie, blijkt dat een arts die haar verzorgde, weigerde haar op hun verzoek pijnstillers te geven omdat, zo zei hij, haar pijn het gevolg was van weeën, wat betekent dat zij in feite een miskraam had. De familie zou ook te horen hebben gekregen dat de artsen op dat moment geen abortus wilden uitvoeren omdat het hart van een tweeling klopte - maar nogmaals, Valentina was al aan het bevallen, en in een situatie van verkeerd gediagnosticeerde sepsis.

Het soortgelijke geval van Savita Halappanavar

In veel opzichten doet haar verhaal denken aan dat van Savita Halappanavar, de jonge tandarts van Indiase afkomst die in 2012 in Ierland aan bloedvergiftiging overleed na een miskraam die niet normaal verliep. Haar werd een abortus geweigerd omdat de procedure destijds illegaal was in Ierland en ze werd al snel het boegbeeld van de campagne die zes jaar later zou leiden tot de depenalisering van abortus in Ierland. Net als bij Valentina werd bij Savita geen septikemie vastgesteld - ze werd zelfs zonder behoorlijk onderzoek naar huis gestuurd toen ze voor het eerst naar het ziekenhuis ging en klaagde over hevige pijn. Ze kreeg geen goede en snelle behandeling voor haar infectie.

Lees ook: Ouders vechten voor leven van pseudo-‘hersendood’ kindje

Dood van Milluzzo als excuus om gewetensvrijheid te schenden

Savita Happalanavar werd "gebruikt" om abortus te legaliseren in een van de laatste Europese landen die zich verzetten tegen het witwassen van een afschuwelijke misdaad door de staat; Valentina Milluzzo dient nu als excuus om het recht van artsen om te weigeren deel te nemen aan het direct en vrijwillig doden van ongeboren kinderen te veroordelen. In de Italiaanse en internationale media verschijnen steeds meer verhalen waarin gewetensbezwaren als oorzaak van vermijdbare moedersterfte worden aangewezen. Dat recht wordt ook gebruikt als wapen tegen de leer van de katholieke kerk over voortplanting.

Zeer zeldzame gevallen

Maar juist de zeldzaamheid van dergelijke gevallen - zo zeldzaam dat ze internationale krantenkoppen halen en worden gebruikt om wereldwijd onderbuikreacties uit te lokken - toont aan dat ze niet mogen worden gebruikt om de algemene wetgeving te veranderen, vooral wanneer het erop lijkt dat medische wanpraktijken door gebrek aan diagnose en gebrek aan behandeling de hoofdoorzaak waren van deze beide tragische sterfgevallen. Zou het opzettelijk doden van hun ongeboren (en zo gewenste) kinderen Savita en Valentina hebben gered? Het is onmogelijk te zeggen.

STI WhatsApp-banner

IVF-procedure

De zaak van Valentina Milluzzo heeft nog een andere wending. Zij was zwanger van een tweeling na een in-vitrofertilisatieprocedure: 19 weken voor haar dood werden twee embryo's uit een reageerbuis in haar baarmoeder geïmplanteerd. En die zwangerschap ging heel erg mis. Pro-Vita & Famiglia merkte in haar artikel uit 2018 op: "Wie weet of het feit dat de baby's in reageerbuizen zijn verwekt en vervolgens in de baarmoeder van de vrouw zijn geïmplanteerd helemaal niet relevant is voor de infectie? Maar je weet hoe het gaat: als er gewetensbezwaren zijn, zit iedereen op de eerste rij. Als er twijfel is over de veiligheid van kunstmatige bevruchting (...), dan zwijgt iedereen."

Wat als de Kerkelijke bezwaren tegen IVF gehoord waren?

Wat zeker is, is dat als de bezwaren van de Kerk tegen IVF waren gehoord en in aanmerking waren genomen - en ze komen voort uit hetzelfde principe van respect voor menselijk leven, natuurrecht en goddelijke voorzienigheid als de veroordeling van abortus door de Kerk - Valentina Milluzzo niet met vreselijk lijden zou zijn gestorven tijdens de miskraam van haar arme, kleine tweeling. Sommigen zullen zeggen dat dit een harteloze opmerking is. Maar zij zijn dezelfde die artsen het recht ontzeggen om te weigeren dood in plaats van leven te geven. Emoties werken beide kanten op. Alleen de waarheid bevrijdt.

Dit bericht is met toestemming overgenomen van LifeSiteNews.

Laatst bijgewerkt: 18 november 2022 07:20

Doneer