Kiezen de ChristenUnie-jongeren voor abortus?

Kiezen de ChristenUnie-jongeren voor abortus?

THEMA'S:

Zaterdag is het congres van PerspectieF, de jongerenafdeling van de ChristenUnie. Eén van de te bespreken resoluties daar wil het anti-abortusstandpunt vervangen met een tekst die abortus een “oplossing” noemt.

Pro-abortus tendens bij CU-jongeren

Binnen de ChristenUnie-jongeren zijn al langer pro-abortus tendensen. In 2017 verklaarde toenmalig PerspectieF-voorzitter Jarin van der Zande dat hij “niet voor een algeheel verbod op abortus” wilde pleiten. Huidig voorzitster Bina Chirino verklaarde in een verkiezingsdebat vorig jaar dat in “in een ideale wereld” het “recht op abortus” thuishoort.

Abortus als oplossing

Het huidige standpunt is evenwel dat PerspectieF in “principiële oppositie tegen abortus blijft”. De jongeren “blijven afschaffing ambiëren”, zo staat in hun politiek programma. Een aantal PerspectieF-leden wil van dit anti-abortusstandpunt af. Ze willen dat "elk kind is geliefd" en dat we "inzetten op ondersteuning". Het “toekomstbeeld” moet zijn dat "abortus alleen nog als uiterste oplossing wordt ingezet.” Uiterst, maar nog steeds een oplossing.

Minister, stop de Nederlandse financiering van buitenlandse abortus!

Wet is nog minder slecht dan de resolutie

Helaas voor de indieners: ze stellen de wettelijke status quo voor. De Wet afbreking zwangerschap van 1981 zegt al dat abortus alleen toegestaan is “indien de noodsituatie van de vrouw deze onontkoombaar maakt.” De wet bevat zelfs dezelfde retoriek over alternatieven, preventie en hulp. Het eist de "verantwoordelijkheid voor ongeboren leven" van de moeder. Daarmee valt het nog te verkiezen boven de mierzoete "elk kind is geliefd" platitudes van de ChristenUnie-jongeren.

Dode letter

De tragiek is natuurlijk dat de Nederlandse abortuswet in hoge mate een dode letter is. In de praktijk wordt abortus toegestaan als vrouwen in geldnood zitten, op wereldreis vinden of gewoon geen zin hebben in (nog) een kind. Absoluut geen 'onontkoombare noodsituaties'. Als veertig jaar legale abortuspraktijk iets laat zien, is dat het ongeboren kind vogelvrij raakt zodra de wetgever de deur op een kier zet.

Elke abortus is verkeerd

De catechismus van de katholieke Kerk schrijft: "Vanaf de eerste eeuw heeft de Kerk voorgehouden dat elke opzettelijke abortus ("abortus provocatus") een moreel kwaad is. Dit onderricht is nooit veranderd. Het blijft een vaste leer. De rechtstreekse vruchtafdrijving, die als doel of als middel gewild wordt, is ernstig in strijd met de zedenwet." Let wel: elke. Hoe erg de situatie van de moeder ook is, hoe weinig kans op overleven het kind volgens de dokters heeft, het mag niet geaborteerd worden. Het is immers een onschuldig mensenleven, door God geschapen.

Lees ook: Hoe het ChristenUnie standpunt over abortus geliberaliseerd is

'Gesprek voeren over abortus' is abject en absurd

De PerspectieF-resolutie sluit veelzeggend af met de oproep tot “gesprek” over de “vraag of abortus algeheel moet worden afgeschaft”. Voor gewetensvolle christenen is dit even absurd en abject als het ‘gesprek voeren over de vraag of het gedwongen euthanaseren van gehandicapten algeheel moet worden afgeschaft’. Geen zinnig mens zou een dergelijk voorstel ooit overwegen. Laat staan op een politiek congres bespreken.

Lees HIER de resolutie.

STI WhatsApp-banner

Laatst bijgewerkt: 16 juni 2022 15:19

Doneer