Ministerie van Onderwijs oppert idee: straf scholen die tegen abortus zijn

Omgekeerde wereld bij de overheid, die vindt dat kinderen niet beschermd moeten worden tegen abortus, maar tegen pro-life.

Ministerie van Onderwijs oppert idee: straf scholen die tegen abortus zijn

THEMA'S:

De overheid moet scholen aanpakken die leren dat abortus verboden is. Dat idee opperen ambtenaren in een advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Vrijheid van onderwijs

Als scholen “het idee geven dat bijvoorbeeld abortus wettelijk verboden is”, gaan zij over de grens van onderwijsvrijheid zoals vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet. Volgens de ambtenaren mag een school “verkondigen dat abortus tegen hun geloofsovertuiging is, maar daarbij moeten ze altijd noemen dat de wet hier anders over denkt en dan andersdenkenden verdraagzaamheid verdienen.”

Abortus is strafbaar

Denkt de wet daar echt anders over? Abortus staat in het Wetboek van Strafrecht. Het is in beginsel een strafbaar feit, tenzij aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Bijvoorbeeld dat het kind niet meer dan 24 weken oud is. Het uitgangspunt is en blijft evenwel dat abortus strafbaar is. Dit feit is dan ook een doorn in het oog van de abortuslobby. Die ijvert onder aanvoering van omroep BNNVARA voor verwijdering van abortus uit het Wetboek van Strafrecht.

Bestel Catechismus tegen abortus

Ambtenaren weten niet eens of het voorkomt

De lessen tegen abortus “zijn zeker ooit aan de orde geweest”, menen de ambtenaren, “maar we weten niet of dit nog steeds het geval is.” Het voorbeeld is “dus wel hypothetisch”. Overheidsdwang bij christelijke scholen is helaas niet hypothetisch. Scholen die niet meegaan met de Seksuele Revolutie en de christelijke seksualiteitsopvatting onderwijzen, krijgen nu al de Onderwijsinspectie op hun dak. Datzelfde kan zo gebeuren bij scholen die naar de smaak van de overheid de verkeerde abortusopvatting uitdragen.

Naast abortus lhbt en gender

Het advies van het Onderwijsministerie is “enkel bedoeld om de zoektocht naar de juiste toon en inhoud te ondersteunen”, zo lezen we bovenaan de eerste bladzijde. Een grabbelton van voorbeelden dus. Met naast abortus lhbt, gender en kledingregels als mogelijke piketpaaltjes voor de minister om in de grond te slaan.

Lees ook: Waker vertelt: ‘abortusvoorstander smeet onze spullen op het fietspad’

Overheid ziet ouders als lastpakken

In het begrenzen van de onderwijsvrijheid moeten de “belangen van het kind” voorop staan, niet de “keuzevrijheid van de onderwijs”. Dat is de bijl aan de wortel van Artikel 23, die ouders het recht geven op onderwijs voor hun kinderen naar eigen levensovertuiging. Steeds meer zien ambtenarij en politiek de ouders als lastpakken die tussen kind en staat instaan. Door ouders buitenspel te zetten, kan de abortuspropaganda onbelemmerd de kinderoren in.

Robert Dijkgraaf

De adviezen werden uitgebracht aan de inmiddels afgetreden minister Dennis Wiersma. Zijn stokje is nu overgenomen door D66-minister Robbert Dijkgraaf. Die noemt het abortusvoorbeeld niet in de uiteindelijke Kamerbrief. Dat stelt evenwel weinig gerust. De brief staat bol van links jargon als “democratische rechtsstaat” en “gelijkwaardigheid”, zaken waar volgens D66 het ‘recht’ op abortus intrinsiek onderdeel van is. Bovendien houdt minister Dijkgraaf de pro-life campagne Stirezo medeverantwoordelijk voor "discriminatie, haat en geweld", blijkens een eerdere Kamerbrief.

Lees ook: De karaktermoord van Stirezo door Robbert Dijkgraaf

De echte gruweldaad is niet het pro-life geluid, maar abortus

Het vermoorden van ongeboren kinderen is een gruweldaad. Het is een omgekeerde wereld als het veroordelen van zulke moord tot gruweldaad wordt verheven. Het doet denken aan Turkije, waar niet de Armeense genocide als misdaad wordt erkend, maar de veroordeling daarvan de woede van de overheid over je afroept. Gewetensvolle mensen – docenten bovenal – moeten het kwaad een kwaad noemen. Dat is niet alleen vrijheid van onderwijs. Ook van meningsuiting en bovenal godsdienst.

Laatst bijgewerkt: 28 juli 2023 15:25

Doneer