Nieuwe studie onthult negatieve langetermijneffecten van abortus op mannen: 'Verdriet, schuld, spijt'.

Nieuwe studie onthult negatieve langetermijneffecten van abortus op mannen: 'Verdriet, schuld, spijt'.

'Omdat het maatschappelijke gesprek rond abortus vooral over vrouwen gaat, wordt het verdriet van mannen vaak buiten beschouwing gelaten.' Een nieuwe studie in opdracht van een non-profit groep legt de nadruk op de tol die abortus eist van vaders, een bevolkingsgroep die vaak buitengesloten wordt in het gesprek over abortus.

Abortus: niet alleen vrouwenzaak

De April 2023 National Men's Abortion Study, die werd uitgevoerd en gepubliceerd door de in Florida gevestigde organisatie Support After Abortion, merkte op dat, terwijl de beslissing van het Hooggerechtshof in 1973 in Roe v. Wade "door feministen werd gevierd als een belangrijke overwinning voor vrouwenrechten", vaders van ongeboren baby's "geen enkel recht hadden om op te komen voor de kinderen die zij hielpen verwekken". Volgens de studie rapporteerde 71% van de respondenten "negatieve veranderingen" na de abortus van hun kind. "De meerderheid van de mannen ervaart enige negatieve gevolgen van hun abortuservaringen," schreef Support After Abortion Men's Task Force lid Greg Mayo het rapport waarin de bevindingen van de studie uiteen werden gezet.

Lees ook: Behoefte aan nazorg: de achillespees van de abortuslobby

Mannen “diep geraakt” door abortus

Mayo, een auteur, spreker en podcast presentator wiens persoonlijk verdriet en trauma in verband met twee abortuservaringen in het verleden de aanzet gaven tot zijn pleitbezorging, merkte op dat "sommige mannen diep geraakt worden door abortus, ongeacht hun persoonlijke opvattingen over abortus of het feit of zij al dan niet een stem hadden in de beslissing". De 71% van de respondenten die zeiden dat zij een "negatieve verandering" ervoeren na de abortusbeslissing viel uiteen in 31% pro-abortus en 40% pro-life. "Die pijn manifesteert zich op vele manieren, zoals bij elk verdriet of trauma," zei Mayo. "Mannen in de studie rapporteerden depressie, verdriet, schuld, spijt, angst, woede, gedachten aan wat had kunnen zijn, leegte, drugs en drankmisbruik, een gevoel van verloren vaderschap en andere emoties." Volgens Mayo is dit omdat het maatschappelijke gesprek rond abortus voornamelijk over vrouwen gaat. Daardoor wordt het verdriet van mannen vaak buiten beschouwing gelaten.”

1 op de 5 mannen ervaring met abortus

Het rapport haalde Dr. Brian Nguyen aan, assistent-professor verloskunde en gynaecologie aan de Universiteit van Zuid-Californië en onderzoeker op het gebied van reproductieve gezondheid, die zei dat vaders vaak buiten het verhaal rond abortus vallen, hoewel velen erdoor worden getroffen. "Mannen zijn geminimaliseerd, zo niet volledig over het hoofd gezien, in het [abortus] gesprek," vertelde Dr. Nguyen aan The New York Times. Nguyen is medeauteur van een onderzoek van de National Survey of Family Growth dat aantoonde dat één op de vijf mannen een ervaring met abortus heeft tegen de tijd dat ze 45 jaar oud zijn. Hij voegde eraan toe dat dat aantal "waarschijnlijk een onderschatting" is omdat "niet alle mannen zich bewust zijn van de zwangerschappen die zij veroorzaken en die eindigen in abortus".

STI WhatsApp-banner

“Hartverscheurende verhalen”

Hoewel uit een recente studie is gebleken dat mannen meestal de belangrijkste invloed hebben op de beslissing van vrouwen om hun kinderen te aborteren, bevatten de anonieme getuigenissen in het rapport hartverscheurende verhalen van vaders die emotioneel worstelen met het verlies van hun kinderen, of ze nu rechtstreeks bij de beslissing betrokken waren of niet. "Bijna 10 jaar geleden maakte ik mijn vriendin zwanger. Ze wilde het niet houden. Vader worden is wat ik altijd al wilde", vertelde een man. "Tot op de dag van vandaag achtervolgt het me tot op het bot. Ik raakte in een depressie en verloor wie ik was. Ik heb nog steeds moeite met baby's. Ik wil nog steeds graag een eigen gezin, maar ik moet dit eerst verwerken. Alsjeblieft, help me." Een andere respondent noemde zijn betrokkenheid bij een abortusbeslissing het "allerergste wat ik ooit gedaan heb. Woorden kunnen de pijn en het overweldigende schuldgevoel dat me altijd bijblijft niet beschrijven," zei hij. "Ik kan niemand anders dan mezelf de schuld geven." "Ik vraag me af hoe mijn kind vandaag zou zijn geweest," deelde een andere man. "Dit werd echt erg na de geboorte van mijn enige kind. Grote gevoelens van schuld en spijt."

Lees ook: Waakster vertelt: huilend tienermeisje door moeder abortuscentrum ingesleurd

Behoefte aan professionele hulp

Volgens het onderzoek zocht 83% van de mannen met abortuservaringen "hulp of zei dat ze steun hadden kunnen gebruiken", zelfs als ze niet ideologisch tegen abortus waren. Mannen die met de gevolgen van abortuservaringen te maken hebben, stuiten echter op "een gebrek aan genezende middelen voor mannen en een gebrek aan de door hen gewenste opties voor zorg", wat "de noodzaak onderstreept om mannen die door abortus zijn getroffen, te steunen". Volgens Mayo “ervaren mannen dat hun gedachten en gevoelens worden weggewuifd of niet gewaardeerd, en velen blijven in stilte met pijn zitten. Mannen hebben veilige ruimten en medelevende steun nodig om hun verhaal te vertellen, te rouwen en verder te gaan op hun weg naar genezing."

Meer onderzoek nodig

De studie concludeerde dat er meer opties nodig zijn, zowel religieus als seculier, om mannen te helpen met post-abortus verdriet. Naar verluidt wilde 40% van de mannen die aan het onderzoek deelnamen religieuze hulp, terwijl 49% geïnteresseerd was in seculiere opties. Support After Abortion zei dat de resultaten van het onderzoek hen zullen helpen in hun werk "om meelevende, niet-oordelende zorg te bevorderen die harten en geesten kan genezen en mensen die door een abortus zijn getroffen in staat stelt met waardigheid, kracht en vreugde te leven".

Dit artikel verscheen eerder op LifeSiteNews.com

Laatst bijgewerkt: 16 mei 2023 14:17

Doneer