President Macron drukt abortus in Franse grondwet door

Politiek theater van Emmanuel Macron. Omringd door hoge juristen kondigde hij vorig jaar zijn plan aan van het doden van ongeboren kinderen een 'grondrecht' te maken. (beeld: YouTube)

President Macron drukt abortus in Franse grondwet door

THEMA'S:

Frankrijk heeft als eerste land het vermeende ‘recht’ op abortus, dus op het doden van kinderen in de moederschoot, in de grondwet opgenomen. In een speciale gecombineerde zitting (‘Congres’) van de Nationale Vergadering en de Senaat in Versailles kreeg het wetsvoorstel een overweldigende meerderheid van 780 stemmen voor en slechts 72 stemmen tegen. Zelfs een voorgestelde ‘gewetensclausule’ haalde het niet.

Abortus als politieke paradepaardje

Met deze herziening van de grondwet zal Frankrijk een pionier zijn, als “een baken van menselijkheid” en "vaderland van de mensenrechten en vooral van de rechten van de vrouw”, zo kraaide Macrons premier Gabriel Attal victorie. Volgens hem wordt nu vermeden dat het ‘recht’ op abortus is “overgeleverd aan de grillen” van politici. In feite is het Macron die van abortus in de grondwet een politiek paradepaardje heeft gemaakt. Eerst in het Europees parlement, en vorig jaar op 8 maart, bij de aankondiging op de feministische 'feestdag'. Overigens is het kabinet Rutte een volger van die trend.

Abortus: de doodstraf voor onschuldigen

“De doodstraf is afgeschaft voor schuldigen en zal opnieuw worden ingevoerd voor onschuldigen. Abortus wordt niet langer gezien als een tragedie, maar als een kans die met gejubel gevierd moet worden. Het is waanzinnig zo te denken”, reageerde Nicolas Tardy-Joubert, voorzitter van Marche Pour La Vie op X. Het doden van onschuldig menselijk leven, geboren of ongeboren, is immers in strijd met zowel de goddelijk wet als de natuurwet.

Volg STI op Telegram

Applaudisseren voor kinderen doden

De Franse bisschoppen gaven uiting aan hun droefheid dat politici konden applaudisseren voor het doden van baby's. "Als katholieken moeten we het leven blijven dienen vanaf de conceptie tot aan de dood, bewerkers zijn van respect voor elk menselijk wezen, dat altijd een geschenk is dat aan alle anderen wordt gegeven, en diegenen steunen die ervoor kiezen om hun kind te houden, zelfs in moeilijke omstandigheden," zei de Franse bisschoppenconferentie (CEF) in een verklaring.

Abortus in Frankrijk neemt toe

De bisschoppen zeiden dat Frankrijk eer had kunnen inleggen "door in plaats daarvan de bevordering van de rechten van vrouwen en kinderen" in haar grondwet op te nemen. "Van alle Europese landen, zelfs West-Europa, is Frankrijk het enige land waar het aantal abortussen niet is afgenomen en de laatste twee jaar zelfs is toegenomen", aldus de verklaring. De bisschoppen "sluiten zich graag aan bij de oproep van verschillende katholieke bewegingen om te vasten en te bidden" als reactie op de maatregel.

Elke abortus tot aan geboorte nu mogelijk

De Franse president Emmanuel Macron had beloofd abortus “onomkeerbaar” te maken tegen mogelijke toekomstige pogingen om vrouwen en hun baby's tegen abortus te beschermen. Na de stemming kondigde Macron aan dat het amendement formeel zal worden opgenomen in de grondwet op vrijdag 8 maart - Internationale Vrouwendag - tijdens een openbare ceremonie in het centrum van Parijs. Door abortus zo pontificaal tot ‘recht’ uit te roepen, wordt die tot aan de geboorte mogelijk, om welke reden dan ook, omdat elke beperking door een rechtbank vermoedelijk zal worden uitgelegd als een schending van dat zogenaamde recht. Eerder dit jaar, tijdens de jaarlijkse March for Life in Parijs, drongen nog ongeveer 20.000 mensen er bij het parlement op aan om de pro-abortus grondwetswijziging te verwerpen.

Bestel Catechismus tegen abortus

Abortus als vermeend ‘superieur’ recht

Nicolas Bauer, onderzoeker bij het Europees Centrum voor Recht en Rechtvaardigheid, zei dat het voorgestelde amendement een radicale zet is van pro-abortus links. "Door het in de grondwet op te nemen, wil links abortus heilig maken alsof het een waarde is in het hart van het nationale 'sociale contract'," aldus Bauer. "Van een misdaad is abortus tot een banale medische handeling geworden en nu wil links er een grondrecht van maken, superieur aan elk ander recht." In 2020 waren er volgens het Franse ministerie van Volksgezondheid 222.000 abortussen die het leven van ongeboren kinderen voortijdig beëindigden.

‘Eeuwenoude band met christendom verbroken’

In feite is de vergrondwettelijking van abortus een voorbeeld van ‘liberticide’, van vrijheidsvernietiging, commentarieert Ivan Rioufol. Abortus in de grondwet doodt behalve ongeboren kinderen immers ook de vrijheden “die gelovige mensen in staat stelden om deze wet te bekritiseren en artsen en zorgverleners om gebruik te maken van hun gewetensvrijheid.” Misschien nog niet vandaag, maar morgen kunnen andere denkwijzen op grond hiervan worden bestraft. “Deze vrijheidsvernietigende stemming verbrak wat er overbleef van de eeuwenoude band tussen Frankrijk en het christendom, met al zijn menselijke nuances” , aldus Rioufol. “Deze is vervangen door onderwerping aan progressieve dogma's en de bijbehorende consumentistische wreedheden.”

Laatst bijgewerkt: 12 maart 2024 00:33

Doneer