Pro-abortuslobby maakt zich grote zorgen

Pro-abortuslobby maakt zich grote zorgen

THEMA'S:

Het vorige week gelekte conceptvonnis van het Amerikaanse Hooggerechtshof, over het terugdraaien van Roe vs. Wade, kwam als een donderslag bij heldere hemel. Het leidde in diverse landen tot protesten en zelfs rellen. Toch is de verrassing minder groot dan gedacht. Wereldwijd wint pro-life terrein. De reacties laten zien dat de pro-abortuslobby zich daarover ernstig zorgen maakt.

'Vreselijke beslissing'

Ook in Nederland kwam een storm van woedende reacties los. Op sociale media, in kranten en in tv-praatprogramma’s liet progressief-Nederland zijn woede de vrije loop. “Een vreselijke beslissing” klaagt zelfverklaard ‘kenniscentrum seksualiteit’ Rutgers. ‘Een stap van vijftig jaar terug in de tijd’, luidde het Volkskrant-commentaar van afgelopen woensdag. Een demonstratie voor abortus op de Dam afgelopen zaterdag mondde uit in gewelddadigheden tegen de politie.

'Recht' teruggenomen

In het televisieprogramma Buitenhof mocht Corinne Ellemeet van GroenLinks haar mening geven. Ze zegt dat het nieuws uit de VS ingeslagen is als een bom, ‘omdat het laat zien dat een verworven recht teruggenomen kan worden.’ Ellemeet geeft toe dat de weerstand tegen abortus in de VS al jaren groeiende is, maar wijt dat aan het falen van de Democraten om abortus stevig in federale wetten te verankeren.

Ellemeet Twitter

Abortusactiviste Corinne Ellemeet van GroenLinks twitterde deze foto van zichzelf rond, omdat haar aangenomen wetsvoorstel de abortuspil gemakkelijk verkrijgbaar maakt. Mag je juichen over moedwillig doden van menselijk leven? Of willen we dat 'taboe' liever bewaren? (foto: Twitter)

Abortus uit het strafrecht

‘De Republikeinen zijn met een brede alliantie van evangelische christenen en pro-life organisaties decennialang bezig geweest met het criminaliseren van abortus.’ Dat heeft nu resultaat. Zou dit ook in Nederland kunnen gebeuren? Ellemeet is bang van wel. In Nederland staat abortus nog in het wetboek van Strafrecht. “Dat moet daaruit.” GroenLinks werkt daarom aan een initiatiefwet om dit voor elkaar te krijgen.

Feministen verontrust

‘Feministen verontrust na ommezwaai in VS: ook hier is het recht op abortus kwetsbaar’, kopt de Volkskrant. Pro-abortusgroepen maken zich inderdaad ongerust. Rebecca Gomperts, oprichtster van Women on Waves, de organisatie die op zee abortussen uitvoert om lokale wetgeving te omzeilen, hoopt dat dit een wake-upcall is. “Wat ik hoop, is dat deze shock ertoe leidt dat er eindelijk een politieke meerderheid te vinden is om abortus uit de strafwet te halen en het recht op abortus wettelijk te verankeren.”

Inzet pro-life activisten

Dat dit nog niet gebeurd is, komt door de inzet van christelijke activisten, concludeert de Volkskrant. De politieke besluitvorming rondom het recht van de foetus achter de schermen wordt sterk beïnvloed door christelijke pro-life activisten. Pro-life organisaties zetten in op stapsgewijze beïnvloeding op de lange termijn en boeken daarmee grote successen. Bijvoorbeeld met rechtszaken voor Europese rechtbanken of met het via sociale media informeren van jeugd over de ware aard van abortus.

'Pro-life beweging zeer actief'

Annemieke van Straalen, initiatiefneemster van de ‘Baas in eigen buik-solidariteitsdemonstratie’ van afgelopen zaterdag, is ook geschokt. “Het is onvoorstelbaar dat het recht op abortus waar zo hard voor gestreden is, nu weer op het spel staat. Een mensenrecht, maar blijkt absoluut niet vanzelfsprekend. Ook in Nederland is de anti-abortuslobby groot […] De pro-life beweging is zeer actief en heeft via een christelijke partij als de SGP invloed.”

Mijlenver voor

“De anti-abortusbeweging loopt mijlenver voor op ons, als je kijkt hoe goed zij zijn georganiseerd”, klaagt Eva de Goeij, oprichtster van Ava, een nieuwe pro-abortus lobbygroep. “Je zag dat in gesprekken met het ministerie over deze thema’s die christelijke patiëntenorganisaties wel aan tafel zaten, terwijl de voorstanders van keuzevrijheid voor vrouwen daar niet werden gehoord.”

Terreinwinst

Inderdaad boekt pro-life al jarenlang terreinwinst. Het zijn weliswaar vaak kleine stapjes die in de media niet belicht worden en daarom makkelijk over het hoofd gezien, maar ze zijn onmiskenbaar. Abortus is niet meer het vaste gegeven, de verworvenheid die nu voor eeuwig vaststaat, zoals voorstanders deden voorkomen. De abortuswet kan inderdaad worden teruggedraaid. En de maatschappelijke opinie omtrent abortus lijkt te kantelen.

Baby feet

Groot of klein, een mens is een mens

Jongeren kritisch over abortus

Seculiere partijen als JA21, Forum voor Democratie en de BoerBurgerBeweging zetten vraagtekens bij verdere verruiming van de abortuswet of willen abortus terugdringen. FvD diende zelfs een motie in – helaas niet gehaald - om moeders te verplichten eerst een echo van hun kind te bekijken voordat ze tot abortus mogen overgaan. Ook jongeren zijn kritischer over abortus dan hun ouders, bleek uit onderzoek van TNS NIPO.

Angst terecht

De angst van de pro-abortuslobby is dus terecht. De invloed van pro-life wereldwijd groeit. Als de beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof definitief wordt, zal dat een aardverschuiving teweeg brengen. Het is onze vurige hoop dat de effecten hiervan ook in Nederland voelbaar zullen zijn en dat in ons land – na 38 jaar – het ongeboren kind de bescherming krijgt waarop het recht heeft.

STI WhatsApp-banner

Laatst bijgewerkt: 16 mei 2022 15:44

Doneer