Rechter in Texas haalt streep door abortuspromotie regering Biden

Texas State Capitol, Austin (Foto: Nicolas Henderson via Flickr CC BY 2.0)

Rechter in Texas haalt streep door abortuspromotie regering Biden

THEMA'S:

Een rechter in Texas heeft een federale ‘gezondheidsrichtlijn’ geblokkeerd die – ondanks de recente herziening van Roe vs Wade - bepaalt dat medische zorgverleners in ‘noodsituaties’ toch abortus zouden mogen verlenen – dus ongeboren kinderen doden.

Richtlijnen overschrijden de wet

Arrondissementsrechter James Wesley Hendrix bepaalde dat de richtlijnen uitgegeven door de regering van president Joe Biden onder de Emergency Medical Treatment and Active Labor Act "ongeoorloofd" waren en "ver buiten" de tekst van de wet vielen, die "zwijgt over abortus".

Uitspraak behelst voorlopig abortusverbod

"Aangezien de wet hierover zwijgt, kan de leidraad geen antwoord geven op de vraag hoe artsen risico's voor zowel een moeder als haar ongeboren kind moeten afwegen. Noch kan die, door dit te doen, een conflict creëren met de staatswet waar er geen is," oordeelde hij. De uitspraak van rechter Hendrix, aangesteld door Donald Trump, betekent een voorlopig verbod voor het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid om de leidraad van de regering Biden in Texas door te zetten.

STI WhatsApp-banner

‘Abortusverstrekkers overtreden wet’

De Republikeinse procureur-generaal van Texas, Ken Paxton, klaagde het Ministerie van Volksgezondheid op 14 juli aan met het argument dat de abortusverstrekkers in strijd zijn met de zeer restrictieve anti-abortuswetgeving van de staat, een van de minstens 10 staten waar abortus in bijna alle gevallen verboden is.

Grote boetes op abortusverstrekking

Een trigger-wet die is ontworpen om in werking te treden zodra het Hooggerechtshof het arrest van Roe v Wade zou terugdraaien (wat inmiddels is gebeurd) treedt op 25 augustus, in werking . Deze wet kan verstrekkers van abortus bestraffen met boetes van niet minder dan $100.000 en mogelijk levenslange gevangenisstraf.

Waken bij abortuscentra is een recht en moet dat blijven!

Regering Biden spoort abortusverstrekkers aan

De richtlijnen volgen op het decreet van de president in juli - weken nadat het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten het vermeende landelijk ‘recht’ op abortus had herzien en duidelijk bedoeld om dat te omzeilen - waarin medische zorgverleners worden aangespoord om ‘spoedeisende’ abortus te verlenen krachtens de Emergency Medical Treatment and Labor Act. Deze geeft het publiek toegang tot spoedeisende diensten, ongeacht of een patiënt die kan betalen. Ook moedigt de regering Biden 'abortustoerisme' naar abortusstaten aan. Grote bedrijven werken mee door de reiskosten daarvan te betalen.

Idaho aangeklaagd wegens abortusbeperkingen

Het Ministerie van Justitie heeft van zijn kant de staat Idaho voor de rechter gedaagd met het argument dat de anti-abortuswet van de staat - die abortus in bijna alle gevallen verbiedt, ook in medische noodsituaties - in strijd zou zijn met de federale Emergency Medical Treatment and Labor Act. Volgens Justitie brengt die wet in strijd met de richtlijn abortuscliënten met ernstige gezondheidsrisico's of potentieel levensbedreigende in gevaar. Een uitspraak van een aparte rechter wordt ook in die zaak deze week verwacht.

Laatst bijgewerkt: 25 augustus 2022 10:34

Doneer