'Selectieve abortus is bezig Down-kinderen in Denemarken uit te roeien'

Een Down-kind kan meervoudig beperkt zijn, zoals dit meisje. Daarom houden haar ouders niet minder van haar, maar het vraagt wel extra offers. (Beeld: screenshot Medialogica)

'Selectieve abortus is bezig Down-kinderen in Denemarken uit te roeien'

THEMA'S:

In Denemarken worden steeds minder baby's met het syndroom van Down geboren - niet omdat de Denen een geneesmiddel voor die handicap hebben gevonden, maar omdat er op grote schaal selectieve abortussen worden uitgevoerd om het leven van gehandicapte baby's in de baarmoeder te beëindigen.

Bijna alle Deense moeders kiezen ervoor

In 2004 begon Denemarken met het aanbieden van vroegtijdige zwangerschapsscreening aan alle zwangere vrouwen in plaats van alleen aan moeders met een hoger risico. "Bijna alle aanstaande moeders kiezen ervoor om de test te doen; van degenen die de diagnose Downsyndroom krijgen, kiest meer dan 95 procent voor abortus," meldt Sarah Zhan in een stuk voor The Atlantic.

Nog slechts 33 Down-kinderen per jaar

In 2007 bleek uit een onderzoek dat het aantal kinderen dat in Denemarken werd geboren met het syndroom van Down in de drie jaar daarvoor was gehalveerd. Het aantal geboortes met het syndroom van Down is sindsdien aanzienlijk gedaald, met een gemiddelde van slechts 33 baby's met het syndroom van Down die elk jaar worden geboren sinds het uitgebreide pre-screeningprogramma van start is gegaan.

Volg STI op Telegram

In 2019 nog maar 18

In 2016 werden slechts 24 baby's geboren met de aandoening en in 2019 daalde dat aantal tot 18. Volgens Dave Andrusko, redacteur van National Right to Life News, "zijn de weinige baby's die geboren worden met het syndroom van Down meestal het gevolg van een 'verkeerde diagnose' of omdat de ouders te horen krijgen dat de kans op een baby met een extra chromosoom bijna oneindig klein is."

Foetale diagnoses vaak onjuist

En verkeerde diagnoses kunnen ook de andere kant op gaan - onderzoek toont aan dat 50% of meer van de foetale diagnoses onnauwkeurig kunnen zijn, wat leidt tot zeer tragische situaties waarin gezinnen wordt geadviseerd om kinderen te aborteren vanwege handicaps die ze niet eens hebben.

Statistieken spreken voor zich

In reactie op de verontwaardiging over het hoge aantal abortussen op downsyndroom in Denemarken, zijn Deense functionarissen ingegaan tegen de bewering dat ze een nationaal beleid hebben om ontwikkelingsstoornissen uit te roeien, maar critici hebben aangevoerd dat de statistieken "voor zichzelf spreken".

Help zuster Monja met een gift

Beleid of niet: het is vernietigend

Verwijzend naar de cijfers van 2017, stelde het Iona Institute (een katholieke pro-life organisatie in Ierland, red.) dat de gegevens "uiterst vernietigend zijn en dat de leden van de Commissie voor het Achtste Amendement zich hiervan bewust zouden moeten zijn en zich niet zouden moeten fixeren op de vraag of de eliminatie van baby's met foetale afwijkingen officieel Deens beleid is of niet."

Denemarken geen uitzondering

Het fenomeen van wijdverspreide abortus voor baby's met een diagnose van een handicap is helaas niet alleen voorbehouden aan Denemarken of zelfs een land als IJsland, waar naar schatting 100% van de baby's met het syndroom van Down in de baarmoeder wordt gedood. (Zie hier voor de situatie in Nederland, red.)

VS: 60-90% Down-kinderen gedood

Zwangere moeders over de hele wereld worden vaak aangemoedigd om baby's te aborteren op basis van de diagnose van het syndroom van Down of andere handicaps. In de VS wordt naar schatting 60%-90% van de baby's met de diagnose Downsyndroom in de baarmoeder gedood en deze praktijk is wereldwijd gebruikelijk in landen variërend van Noorwegen tot Spanje.

Stop gedwongen euthanasie

Down-mensen trotseren lage verwachtingen

Dit is ondanks het feit dat mensen met deze handicap zichzelf in overgrote meerderheid als gelukkig omschrijven en medische vooruitgang heeft geleid tot een opvallende toename in de levensverwachting van mensen met deze aandoening. Hoewel veel moeders van kinderen met de diagnose Downsyndroom ervoor kiezen om hun leven te beëindigen na algemeen geaccepteerd medisch advies, zijn mensen met Downsyndroom zelf bezig de barrières te overwinnen en de lage verwachtingen te doorbreken.

Down-vrouw wordt parlementariër

Deze maand nog werd de 45-jarige Mar Galcerán, een vrouw met het syndroom van Down, met conservatieve verkiezingsbeloften verkozen voor een wetgevende functie in Spanje. De overwinning maakte Galcerán de eerste persoon met deze diagnose die in het parlement zit in heel Europa. Voorstanders van het leven en gezinnen met baby's met het syndroom van Down strijden actief voor het leven van mensen met deze aandoening en wijzen erop dat hun leven net zo waardevol is als dat van ieder ander.

Down-etiket definieert niet de mens

Schrijvend over de adoptie van een jongetje met het syndroom van Down uit Servië, zei de Amerikaanse katholieke echtgenoot en vader Matt Effhauser dat "ouders wordt wijsgemaakt dat 'moeilijk’ gelijk staat aan 'slecht' en deze leugens voorkomen dat prachtige dochters, zonen, broers en zussen en vrienden op de wereld komen. "Hun vreugde, humor, liefde, energieke geest en waardigheid als mens definiëren hen, niet een etiket," zei de katholieke vader. "Zij verdienen, net als ieder ander kind, grenzeloze liefde."

Dit artikel is met toestemming overgenomen van LifeSiteNews.

Laatst bijgewerkt: 26 januari 2024 16:15

Doneer