Straatcampagne in Leuven: boodschap van leven galmde door het station

De vrijwilligers van Stirezo voeren straatcampagne tegen abortus in Leuven

Straatcampagne in Leuven: boodschap van leven galmde door het station

Stirezo en TFP Student Action Europe verdedigen het heilig recht op leven niet alleen in Nederland, maar ook in Leuven, België. De gehele ochtend spraken onze vrijwilligers de stroming van studenten en ouders aan die naar hun werk of studie gingen. De slogans en gebeden echoden door het hele station van Leuven. Het gaf menig voorbijganger reden tot denken waarom de samenleving de nieuwe generatie Vlamingen niet het recht op leven gunt. Abortus is in België nog steeds toegestaan en één van de speerpunten van de ‘vooruitstrevende’ politici én activisten.

“Jullie doen God’s werk!”

  Terwijl de ochtendzon doorbrak en het Centraal Station van Leuven vol stroomde met mensen, begonnen we de straatcampagne met het zingen van de Geloofsbelijdenis. Vervolgens baden we de rozenkrans voor boetedoening voor de zonde van abortus. De publieke uiting van geloof bleef niet onopgemerkt: meermaals kwamen er studenten langs die maar wat graag onze flyers aannamen om te lezen waar wij voor strijden. “Jullie doen Gods werk!” zei een jongeman overtuigd. "Dit hebben wij nodig, ik dank jullie voor jullie inzet en zal voor jullie bidden.” De student die naar de universiteit ging sprak kort met ons. Hij vroeg of hij ons eerder gezien kan hebben in Gent. De jonge man heeft een goed geheugen! Zo'n anderhalf jaar geleden hielden wij daar inderdaad straatcampagne. De abortusvoorstanders lieten op de Middeleeuwse Korenmarkt hun ware aard zien door ons met eieren te bekogelen en Godslasterende taal uit te slaan.

  Straatcampagne Leuven2 jpg

  De vrijwilligers van Stirezo stuitten op veel weerstand bij hun straatcampagne tegen abortus in Leuven.

  "Ga weg!”

  Naast de steunbetuigingen waren er ook mensen die niks met ons te maken wilden hebben. Zij willen geen gebed in openbare ruimtes, of ‘katholieke evangelisatie’. Zij willen dat God geen plaats heeft in de samenleving. Naast de beledigende handgebaren en intolerantie naar onze godsdienst, toonden zij zich ook als typische, rebelse studenten die zich door linkse leraren laten influisteren wat er zogenaamd mis is met het christendom. Atheïsme en evolutie zijn de toekomst, aldus de studenten. Na de bespottingen, kwamen de vrijwilligers van TFP Student Action Europe in verweer. Er ontstond een debat waar het al gauw aankwam op de vraag of religie werkelijk wat te betekenen heeft. De abortusvoorstanders hadden een dogmatisch vertrouwen in evolutie. Maar in tegenstelling tot de afgodsdienst van de atheïsten is ons geloof niet blind.

  De voornaamste reden is Gods recht

   De student die zich niet schuwde om scheldwoorden en handgebaren te gebruiken om ons te beledigen, kwam ons nu vertellen dat wij geen recht van spreken hebben. “Waarom denken jullie, praktisch allemaal blanke mannen, dat jullie zoiets kunnen bepalen over een vrouw?” Deze verbale aanval hoefde niet lang op een antwoord te wachten: “Er zijn meerdere redenen op te noemen waarom wij hier staan", antwoordde een van de vrijwilligers. "De voornaamste is uit liefde voor God en om op te komen op Zijn recht, Zijn heilige Geboden horen gehoorzaamd te worden. Ook zien wij het als onze taak om de kwetsbaren en ongehoorde te verdedigen.” De abortusverdediger hield het niet voor mogelijk om nog in de bijbel te geloven. Zij beweerde dat wij niet het recht mogen hebben om andere mensen onze religie op te leggen. “Ik zou het helemaal niet erg vinden als jullie zouden geloven, maar houd het voor jezelf. Blijf in je kamer.”

   Lees ook: Tegen abortus de straat op in Amsterdam: "Dood het als je het haat!"

   Atheïstische intolerantie

   Het vertoon van deze intolerantie door atheïsten is ogenschijnlijk een natuurlijke reactie. Veel zien het ook als vanzelfsprekend. Maar is het niet onderdeel van de vervolging die christenen te verduren krijgen in een seculiere samenleving? We leven immers in een land waar geloofsovertuiging ongewild is, abortus en euthanasie geprezen worden. Bovendien wordt het moraal bepaald door een kleine, luidruchtige groep die het gezag, hun verantwoordelijkheid en het grotere goed niet willen gehoorzamen en dienen.

   Bid en strijd om een einde te maken aan de zonde van abortus

    Tijdens onze openbare manifestatie van ons christelijke geloof en onze overtuiging van het heilige recht op leven, baden we de rozenkrans, zongen we hymnen en spraken wij mensen aan om zich niet afzijdig te houden van het kwaad van abortus. Meer dan ooit moeten wij bereid zien te worden om offers te maken, de samenleving te her-kerstenen en eerherstel te geven aan God. Met een vurig verlangen naar gerechtigheid en vragen voor speciale genade, zullen Nederland en Vlaanderen niet wegkwijnen maar vergeven en gezegend worden.

    Laatst bijgewerkt: 22 februari 2024 15:50

    Doneer