Terugblik op 2017: vooruitgang op vele fronten

Terugblik op 2017: vooruitgang op vele fronten

THEMA'S:

2017 was een bewogen jaar. Op pro-life vlak gebeurde er veel in Nederland. We hebben op vele fronten vooruitgang geboekt, al blijven de uitdagingen groot. Een terugblik.

Meer dan verdubbeling van aantal deelnemers aan de Mars voor het Leven

In december 2016 liepen zo'n 5.000 mensen mee met de Mars. Afgelopen december waren dit naar schatting 10.000 tot 15.000 mensen! Een onmiskenbaar succes. De grote opkomst was voorzien, waardoor de Mars verplaatst werd naar het Malieveld. De stoet deelnemers was zo lang, dat de eerste marcheerders terugkwamen van de tocht terwijl de laatsten nog moest beginnen. Naast het hoofdprogramma van Schreeuw om Leven organiseerde Stirezo een voor- en naprogramma. Ook daar aanzienlijk meer deelnemers dan vorig jaar.

De sluiting van vier abortuscentra

Abortuscentra werden in 2017 betrapt op massale fraude. De beherende stichting CASA ging op de fles. Daardoor moesten vier abortuscentra de deuren sluiten. Goed nieuws, maar wel een uitdaging. De ongewenst zwangere vrouwen blijven met emotionele, financiële, sociale problemen zitten. En de officiële hulp is onvoldoende, omdat uitgegaan wordt van abortus als beste optie.

Vier kinderen gered door nieuwe Stirezo-gebedsgroepen bij abortuscentra

Stirezo staat sinds dit jaar bij abortuscentra om te bidden en alternatieve hulp aan te bieden. We geven ongewenst zwangere vrouwen een flyer en bieden een vrijblijvend gesprek aan. Het is dit jaar al vier keer gebeurd dat een vrouw daardoor afziet van abortus. Lastig maar zegenrijk werk, want we willen vrouw én kind helpen, in materiële én geestelijke nood.

Nieuw kabinet: geen abortuspil bij huisarts, wel hulp aan ongewenst zwangeren

Door inzet van coalitiepartner ChristenUnie zal geen abortuspil verstrekt worden door de huisarts. Dat is een overwinning, want de abortuspil biedt 'kinderdood op bestelling' en maakt vrouwen doodziek. De nieuwe regering committeert zich ook aan extra hulp voor ongewenst zwangere vrouwen. Last but not least: er komt geen verruiming van de euthanasiewet. Dat is conform de oproep van de petitie die Stirezo heeft verspreid.

Pro-life in de media

Jarenlang werd abortus gezien als een vanzelfsprekend recht. In 2017 kwam er in de media ruimte voor een ander geluid: tegen abortus, vóór het absoluut recht op leven van ongeboren kinderen. Dat geluid hebben wij met Stirezo veelvoudig laten horen. Op radio spraken wij tegen de abortuspil. Op televisie vroegen wij in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen aandacht voor abortus. In diverse media verdedigden wij onze hulpverlening bij abortuscentra.

Abortuspromotors in het vizier

Nogal wat organisaties zetten zich in voor de promotie van abortus. Bijvoorbeeld Stichting Kinderpostzegels en Amnesty International. Veel Nederlanders weten dat niet en zijn terecht geschokt. Ons bericht over abortuspromotie door Kinderpostzegels werd door wel 231.000 mensen gelezen! Ook in het vizier hadden we de schandalige stigmatisering van mensen met syndroom van Down, wier recht op leven onder vuur ligt (1, 2, 3).

2018

Wat zal komend jaar brengen? Onze verwachting is dat nog meer misstanden bij de abortuscentra aan het licht komen. Voor ons reden om met extra inzet te waken bij abortuscentra. Daarnaast glijdt euthanasie verder op het hellend vlak, richting afgrond. Aan de horizon verschijnen ondertussen nieuwe uitdagingen, zoals bio-engineering van embryo's. Genoeg uitdagingen om onze volledige inzet te noodzaken!

⇒ Stirezo zet zich in voor de bescherming van kwetsbaar leven. Steun ons pro-life werk en help met een donatie!

Laatst bijgewerkt: 9 juni 2021 11:28

Doneer