Abortusindustrie wil van eigen nering ‘recht’ maken

Na de vernietiging van het ondeugdelijke abortusbesluit Roe vs Wade liepen abortusactivisten direct te hoop bij het Hooggerechtshof in Washington. (Foto: Ted Eytan, via Flickr, CC BY-SA 2.0)

Abortusindustrie wil van eigen nering ‘recht’ maken

THEMA'S:

Het besluit van het Hooggerechtshof in de VS om Roe v. Wade te vernietigen omdat het alleen al juridisch ondeugdelijk was, heeft wereldwijde repercussies. Het is het ongeboren kind zeer ten goede gekomen. Zo hebben 24 van de 50 Amerikaanse staten abortus inmiddels verboden of gaan dit doen. Maar er is ook een keerzijde. Wereldwijd.

Garen spinnen bij kinderdoding

Er zijn immers talloze mensen die garen spinnen bij het doden van ongeboren kinderen. Denk aan alle aborteurs en aborteuses, die in abortuscentra hun dagelijks brood verdienen aan het op de meest weerzinwekkende wijzen (knippen, scheuren, wegzuigen) ombrengen van kinderen in de moederschoot. Denk aan al die feministische en mensenrechtenorganisaties die zich moeten bewijzen door deze dagelijkse holocaust (alleen al in Nederland meer dan 31.000 dode kinderen per jaar) in stand te houden houden en die juridisch te verankeren, als ware kinderdoding een ‘recht’. De abortusindustrie ziet, kortom, zijn verdienmodel bedreigt.

SRGR: een geniepig vehikel

Neem nu de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die zichzelf - ondanks haar enorme blunders bij de pandemie van het Chinese virus – blijft zien als de belangrijkste autoriteit op het gebied van de internationale gezondheid. De WHO definieert abortus als een fundamenteel mensenrecht. Zij beweert dat het een essentieel middel voor "zelfzorg" is. Haar befaamde ‘deskundigen’ zien niets verkeerds in het feit dat abortus wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak is. Sterker nog, ze vieren het doden van ongeborenen als een overwinning voor vrouwen en voor wat ze noemen ‘seksuele reproductieve en gezondheidsrechten’ (SRGR), een geniepig vehikel om abortus als smokkelwaar naar de mensenrechtensfeer over te brengen.

STI WhatsApp-banner

Ieder obstakel moet worden geslecht

In 2021 waren er volgens Worldometers wereldwijd meer dan 44 miljoen doden door abortus, en de aantallen zullen naar verwachting in 2022 nog hoger liggen. Dit is bijna vier keer het aantal doden door infectieziekten. Deze slachting van onschuldigen is echter voor de WHO nog niet genoeg. Zij eist nu dat elke wet die de toegang tot abortus in elk stadium van de zwangerschap en om welke reden dan ook beperkt of belemmert, terzijde wordt geschoven. Zij doet dit terwijl de EU zich dezer dagen opmaakt om op aanstichten van de Franse president Macron en in samenspanning met president Biden abortus als een vermeend ‘recht’ op te nemen in het Europese Handvest voor Grondrechten. Dit hoewel abortus een aangelegenheid van de lidstaten is.

WHO: abortus volledig decriminaliseren

Maar de WHO gaat nog veel verder. Het wil elke juridische bescherming van het ongeboren leven uit de wet verwijderd hebben. In lijn met Nederlandse linkse en linksliberale partijen die campagne voeren om abortus uit de strafwet te halen, zo wil de WHO abortus volledig decriminaliseren, zonder uitzonderingen. Universele abortus voor iedereen is het doel. De WHO is zelfs tegen gewetensbescherming voor zorgverleners. Momenteel kunnen zorgverleners in een aantal EU-lidstaten nog weigeren een abortus uit te voeren als dit tegen hun geweten, geloof of overtuiging ingaat. Dit hoewel abortus objectief een zware zonde is, die tegen het goddelijk recht in gaat en zelfs tegen het natuurrecht.

Abortus terug in strafrecht, maar omgekeerd

Dat de WHO dit respect voor het individuele geweten wil breken , bewijst wat een kwalijke totalitaire organisatie het werkelijk is. Een van de meest elementaire mensenrechten zou toch het recht moeten zijn ergens niet aan mee werken, omdat het tegen je geweten indruist. Maar in het geval van abortus kan de WHO dit slechts zien als een belemmering van de verkrijgbaarheid en als een groot gebrek aan respect voor het vermeende "mensenrecht van de vrouw". Iedereen, van verpleegster tot arts, moet daarom worden verplicht het leven van het ongeboren kind te beëindigen als dat wordt opgedragen. Befehl ist befehl. Bij weigering moet je worden gestraft. De WHO wil abortus dus terug in het strafrecht, maar dan omgekeerd: niet omdat je een ongeboren kind gedood hebt, maar juist omdat je weigerde dat te doen of eraan mee werken.

Stop gedwongen euthanasie

‘Abortus hier en nu en zonder mankeren’

De WHO wil alle uitzonderingen afschaffen. Zij wil dat abortus op verzoek beschikbaar is zonder verplichte wachttijden of toestemming van derden. Zij wil alle vereisten voor goedkeuring van ouders, echtgenoten, artsen of rechters voorafgaand aan een abortus afschaffen. Zij wil geen beperkingen op de zwangerschapsduur - wat betekent dat abortussen zullen worden uitgevoerd tot aan elk punt van de geboorte, en wie weet, zelfs daarna. Ook wil de WHO dat vrijwel iedereen een abortus mag uitvoeren. De uitgebreide lijst van bevoegd abortuspersoneel omvat artsen, verpleegkundigen, verloskundigen, apothekers die abortuspillen voorschrijven en zelfs de zwangere vrouwen zelf. Het doel is duidelijk: universele abortus op verzoek, juridisch verdraaid tot een 'recht', beschikbaar voor iedereen en uitgevoerd door iedereen zonder dralen.

‘Christendom verbood kinderdoding’

"In de afgelopen 2000 jaar, toen het christendom zich over de wereld verspreidde, maakte het een einde aan mensenoffers onder de volkeren die het aanraakte", geeft Steven Mosher, de president van het Population Research Institute, als commentaar. Bovendien, zoals de godsdienstsocioloog Rodney Stark in een beroemde studie liet zien, kon het christendom zo snel in het Romeinse Rijk opkomen doordat het in eigen kring paal en perk stelde aan kinderdoding, zowel door abortus als door baby's te vondeling te leggen én doordat het daarbij weigerde onderscheid te maken tussen jongetjes en meisjes. Ook meisjes hadden recht op leven. De christenen, adus Mosher "gingen de mens, geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, als kostbaar beschouwen. Nu steekt deze afschuwelijke praktijk weer de kop op, gefinancierd met ons belastinggeld en gesteund door machtige elites en internationale organisaties. Het moet gestopt worden."

Laatst bijgewerkt: 18 januari 2023 13:41

Doneer