Video! Hoe kindje op drempel van abortuscentrum wordt gered

Video! Hoe kindje op drempel van abortuscentrum wordt gered

Wat een ongelofelijk verrassend en aangrijpend filmpje. Het is gemaakt door wakers bij een ‘vrouwencentrum’ in Texas, waar je ook abortus kunt laten plegen.

Gebeden’

In de video zien we eerst hoe een waakster over enige tientallen meters afstand een vrouw op het parkeerterrein aanspreekt. De (oudere) vrouw roept terug dat dat ze geprobeerd heeft haar kleinkind te redden en haar dochter, die al naar binnen is gegaan, ervan te weerhouden het te laten aborteren. “Ik heb ervoor gebeden”, roept ze. “Mijn dochter is een volwassen vrouw. Schuif de schuld niet op mij.” De vrouw stapt in haar auto, die niet wil starten. Dit zal even later van betekenis blijken.

Besluiteloos

De waakster roept over het terrein ook de informatie die jonge zwangere vrouwen in een abortuscentrum niet te horen zullen krijgen. Namelijk dat, nog afgezien van het kind dat gedood wordt, abortus een riskante aangelegenheid is, met name voor de geestelijke gezondheid van de moeder. Intussen wil een jonge vrouw het abortuscentrum binnengaan, maar blijft met de hand op de klink, besluiteloos staan.

‘Intimidatie’

De vrouw lijkt te luisteren naar het geroep van de wakers, dat ze nu nog terug kan en alle hulp kan krijgen die ze nodig heeft om haar kind ter wereld te brengen. De vrouw blijft weifelen. Dit zijn spannende seconden waarin het gaat om leven en dood. Het filmpje bewijst intussen dat het niet gaat om ‘intimidatie’, maar jonge zwangere vrouwen helpen om moed te vatten en echte verantwoordelijkheid voor hun kind te nemen. “Je staat er niet alleen voor. Wij kunnen je helpen”, schreeuwt de waakster haar toe.

Meegevoel

Uiteindelijk maakt de jonge vrouw rechtsomkeert. Ze is in tranen. Dan gebeurt er iets opmerkelijks. De oudere vrouw met de slecht startende auto wordt blijkbaar door meegevoel overweldigd en begeleidt haar naar de waakster. Samen met de waakster weet de oudere vrouw, wier eigen kleinkind op dat moment mogelijk wordt geaborteerd, de jongere ervan te overtuigen dat het beter is dat zij het kind houdt.

Geweten

Het filmpje bewijst het vitale belang van het waken bij abortuscentra. De gewetens van jonge moeder in abortuscentra zijn verdoofd door de drogredenen van de abortuslobby en hun vermeende ‘vrouwenrechten’. Zelfs op het laatste moment kan de moeder nog in hen ontwaken, kan nog blijken wie de echte ‘sterke vrouwen’ zijn: niet degenen die toegeven aan de zware verleiding die abortus onder omstandigheden kan zijn, maar de vrouwen die bereid zijn de werkelijkheid van het kind in hun schoot onder ogen te zien, en die vervolgens de kracht hebben om te handelen naar de stem van hun geweten. (LifeNews.com)

Stirezo komt op voor de ongeboren kinderen, tegen abortus.
Help onze inzet met een gift!