Voorzitster Planned Parenthood in Frankrijk bedelt om staatssteun. Met leugens

Sarah Durocher pleit voor opname van abortus - het verdienmodel van Planned Parenthood - in de Franse grondwet. (Beeld: YouTube)

Voorzitster Planned Parenthood in Frankrijk bedelt om staatssteun. Met leugens

THEMA'S:

De voorzitster van Planned Parenthood in Frankrijk, Sarah Durocher, werd onlangs ondervraagd door de Commissie Financiën van de Nationale Assemblee als onderdeel van de behandeling van de begroting van 2024. Hierdoor kon ze meer dan een uur lang bedelen om extra financiële staatssteun voor Planned Parenthood, de wereldomspannende abortusgigant.

‘Kenniscentrum’ Rutgers

Op dit moment publiceert deze organisatie in Frankrijk geen gecontroleerde rekeningen, maar haar overheidssubsidies worden geschat op 2,8 miljoen euro per jaar, verstrekt door de staat en lokale overheden. Sarah Durocher klaagde echter over de "oproepen om de financiering van Planned Parenthood stop te zetten". In Nederland heeft Stirezo al diverse malen opgeroepen de steun aan Rutgers stop te zetten, het ‘kenniscentrum’ dat Planned Parenthood in ons land vertegenwoordigt.

Vol voor subsidie

De hoorzitting werd, volgens een bericht van het Europees Centrum voor Wet en Recht (EJCL), georganiseerd door de La France insoumise (LFI, ‘Opstandig Frankijk’: een linkse partij onder leiding van Jean-Luc Mélenchon ). Daarmee bood de voorzitter van de parlementaire financiële commissie, LFI-afgevaardigde Éric Coquerel, een platform aan Sarah Durocher, die dan ook alles in het werk stelde om de overheidssubsidies van Planned Parenthood te verdedigen.

Volg STI op Telegram

Leugens en overdrijvingen

Sarah Durocher aarzelde daarbij niet om te liegen en te overdrijven. Volgens haar zouden 'anti-keus' organisaties (d.w.z. die tegen abortus zijn) "veel subsidie" ontvangen. Planned Parenthood zou zich met een dergelijke financiering "duidelijk niet kunnen meten". In feite is, net zoals in Nederland en zeker ook voor Stirezo geldt, het budget van pro-life organisaties afkomstig uit individuele donaties.

‘Honderden miljoenen staatssteun’

De leugen van Durocher doet denken aan die van Wieke Paulusma (D66), die vorige maand in de Tweede Kamer verkondigde dat Europese pro-life organisaties jaarlijks honderden miljoenen aan staatssteun ontvangen: “Organisaties die met behulp van overheidsgelden bestaan, ook in Nederland.” Dit werd weerlegd door Kees van Helden van Kiesleven. Het tegendeel is waar, zo zei hij. Het zijn juist de “Nederlandse organisaties die abortus en LHBTI promoten" die "heel veel subsidie van onze overheid" ontvangen: "Rutgers ontving alleen al 22 miljoen in 2022.”

Jaarlijks 200.000 abortussen in Frankrijk

Eveneens zoals Nederlandse feministes en abortusactivisten graag doen voorkomen, beweerde Sarah Durocher dat Planned Parenthood vrouwen bijstaat die "bleekmiddel in de vagina hebben gedaan, in Frankrijk, omdat ze geen toegang hadden tot abortus." Dit terwijl in Frankrijk abortus al dertig jaar verkrijgbaar is en daar jaarlijks meer dan 200.000 abortussen worden uitgevoerd. Vrouwen zouden volgens Sarah Durocher slechts de keuze hebben tussen kleerhanger, breinaald en bleekmiddel. Zogenaamd om dit aan te pakken, vraagt zij om verlenging van de abortustermijn, die in Frankrijk al eens is verhoogd van twaalf naar veertien weken zwangerschap in 2022.

Minister, stop de Nederlandse financiering van buitenlandse abortus!

‘Abortus in grondwet’

Sarah Durocher gebruikte haar ondervraging door de commissie Financiën ook om te pleiten voor het opnemen van abortus in de Franse grondwet, in wezen dus voor constitutionalisering van het eigen verdienmodel. Ze beweert dat Planned Parenthood "de constitutionalisering [van abortus] al steunt sinds 1975", het jaar waarin de wet Veil, die abortus in Frankrijk decriminaliseerde, werd aangenomen. Deze bewering klopt niet. De vraag abortus in de grondwet op te nemen leefde in de jaren zeventig alleen in de VS en in het socialistische Joegoslavië. In Frankrijk is dit pas in het afgelopen decennium begonnen.

Waakzaamheid en steun voor Hamas

Toen ze het had over de "oproepen om de financiering van Planned Parenthood stop te zetten", verzuimde Sarah Durocher de ware reden te vermelden. Deze oproepen volgden op de genderideologische reclamecampagne uit 2022 onder het motto "Bij Planned Parenthood weten we dat mannen ook zwanger kunnen zijn". Op de poster stond een tekening van twee mannen, waarvan één 'zwanger', op een bank. De campagne was gericht op een publiek van jongeren tussen de tien en vijftien jaar. Veel bekende Franse persoonlijkheden, zoals filosofe Élisabeth Badinter en voormalig minister van Volksgezondheid Jean-François Mattei, hadden een opiniestuk in Le Point ondertekend, 'Planned Parenthood: onze belastingen, hun desinformatie'.

Pro-euthanasie en immigratie, maar anti-Israël

De poster met de "zwangere man" staat niet op zichzelf. Planned Parenthood lijkt de woke ideologie te omarmen. De leden van de commissie Financiën waren getuige van deze trend toen Sarah Durocher koos voor wat "inclusief" taalgebruik wordt genoemd en pleitte voor "LHBTQIA+" seksualiteiten. Uit recente tweets blijkt dat haar woke-benadering nog verder gaat. Sarah Durocher deelt regelmatig berichten op X van LFI, en spreekt haar steun uit voor euthanasie, voor migranten en anti-Israël standpunten. Ze post zelfs bijdragen van Éloïse Bouton, een voormalige FEMEN-activiste die in 2013 werd veroordeeld voor onfatsoenlijk gedrag en urineren op het altaar van een Parijse kerk. (EJCL/Stirezo)

Laatst bijgewerkt: 9 februari 2024 16:03

Doneer