Waarom de Onnozele Kinderen martelaren zijn dankzij Gods goedheid

Moeders klampten zich vast aan hun kind tijdens de slachting van koning Herodes.

Waarom de Onnozele Kinderen martelaren zijn dankzij Gods goedheid

THEMA'S:

Op 28 december viert de Kerk het feest van de Heilige Onnozele Kinderen: de baby's die door koning Herodes vermoord werden in een poging het Christuskind het leven te nemen. Voor ons pro-lifers, die tegen de Herodessen van deze tijd strijden, een bijzondere dag. Professor Plinio Corrêa de Oliveira reflecteert op de betekenis.

Onnozele Kinderen

De bekende abt Prosper Guéranger becommentarieert een passage uit de preek van Sint Bernardus over het feest van de Heilige Onnozelen. Sint-Bernardus merkt op: "In de heilige Stefanus hebben we zowel de daad als het verlangen van het martelaarschap; in de heilige Johannes hebben we alleen het verlangen; in de heilige Onnozele hebben we alleen de daad..."

Zij wilden geen martelaar worden

Deze opmerking is een beetje complex, maar kan gemakkelijk worden begrepen. De heilige Stefanus wilde een martelaar zijn en werd er een door zijn dood. De heilige Johannes wilde een martelaar zijn maar werd niet gedood voor het geloof. De Heilige Onnozelen, de kinderen die door Herodes werden gedood om te zien of hij de Messias kon doden, wilden geen martelaar worden en werden door een externe kracht gemarteld. Door hun kindertijd hadden ze inderdaad geen wil en geen begrip van wat er gebeurde. Toch werden ze onbedoeld martelaren.

Lees ook: Tien redenen waarom abortus kwaadaardig is

Zijn zij ware martelaren?

Sint-Bernardus stelt dus het probleem aan de orde of deze kinderen erkend moeten worden als martelaren: "Zal iemand eraan twijfelen of deze onschuldigen een kroon [van martelaarschap] kregen? ... Als u mij vraagt welke verdienste zij konden hebben dat God hen zou kronen? Laat me je vragen wat de fout was waarvoor Herodes hen doodde? Is de barmhartigheid van Jezus minder dan de wreedheid van Herodes? En terwijl Herodes deze baby's kon doden, die hem geen kwaad hadden gedaan, mag Jezus hen niet kronen omdat ze voor Hem zijn gestorven?" Dit is een goed betwist en triomfantelijk beargumenteerd argument.

De heilige Stefanus

"Stefanus is daarom een martelaar door een martelaarschap waarover mensen kunnen oordelen, want hij gaf dit duidelijke bewijs dat zijn lijden gevoeld en geaccepteerd werd, dat op het moment van zijn dood zijn bezorgdheid zowel voor zijn eigen ziel als voor die van zijn vervolgers toenam; de pijnen van zijn lichamelijke passie waren minder intens dan de genegenheid van het medeleven van zijn ziel, die hem meer deed huilen om hun zonden dan om zijn eigen wonden.

Volg STI op Telegram

Martelaren alleen voor Gods ogen

"Johannes was een martelaar, door een martelaarschap dat alleen engelen konden zien, want omdat de bewijzen van zijn offer geestelijk waren, konden alleen geestelijke wezens ze kennen. Maar de Onnozele waren martelaren, voor geen ander oog dan het Uwe, o God! De mens kon geen verdienste vinden; de engel kon geen verdienste vinden; het buitengewone voorrecht van Uw genade is des te vrijmoediger naar voren gebracht."

Waar is de verdienste?

Zo zagen de mensen het martelaarschap van de heilige Stefanus maar niet dat van de heilige Johannes omdat het een innerlijk verlangen was dat alleen engelen konden zien. Waar is de verdienste van de Heilige Onnozele, die zelfs de engelen niet konden zien omdat er van hun kant geen daad bestond? Engelen kunnen niet zien wat niet bestaat.

Puur Gods goedheid

De verdienste wordt gevonden in een pure daad van Gods goedheid. Het was Zijn gratuite goedheid, waarbij Hij hen de conditie van martelaren verleende omdat ze voor Hem stierven. Sint-Bernardus zegt dit in poëtische taal die heel goed geanalyseerd en heel mooi is.

Lees ook: Grote pro-life overwinning: Peru erkent recht op leven vanaf conceptie

Vrede ook voor mensen zonder wil

Sint-Bernardus vervolgt: "'Uit de mond van kind en zuigeling stemt Gij U een loflied aan (Ps. 8:3).' De lof die de engelen u toebrengen is: 'Glorie aan God in den hogen, En vrede op aarde onder de mensen van goede wil! (Lc. 2:14).' Het is een prachtige lofprijzing, maar ik durf te zeggen dat het niet volmaakt is totdat Hij komt die zal zeggen: 'Laat de kinderen begaan, en belet ze niet, tot Mij te komen; want het rijk der hemelen is voor hen, die zijn zoals zij (Mt. 19:14),' en in het geheimenis van mijn barmhartigheid zal er vrede zijn voor mensen die niet eens hun wil kunnen gebruiken."

Een legioen van onschuldigen bidt voor ons

Dit is een prachtige gedachte dat de vrede voor mensen van goede wil zelfs wordt uitgebreid tot mensen zonder wil. Dit toont de uitbundigheid van Gods barmhartigheid, waardoor de Heilige Onnozelen heiligen zijn. Zo is er een legioen van Onschuldigen in de Hemel dat voortdurend voor ons bidt.

Bestel Door het oog van de waker

Gods heilsplan voor de mensheid

Dit perspectief helpt ons iets beter te begrijpen hoe de wereld past in Gods heilsplan voor de mensheid. Ondanks het grote aantal zondaars dat zonder berouw sterft, zijn er nog steeds enorme aantallen kinderen die gedoopt en zonder schuld sterven en rechtstreeks naar de hemel gaan. Zo gaan er in grote steden als het Braziliaanse São Paulo, waar voortdurend zeer slechte mensen sterven, ook dagelijks vele zielen naar de Hemel. Naarmate de bevolking groeit, groeit ook het aantal heilige onschuldigen dat gedoopt wordt en naar de Hemel gaat.

Gods plan

Dus de tronen die leeg zijn gelaten door de engelen die zondigden, worden nog steeds gevuld volgens Gods plan. Als we dit plan op wereldschaal bekijken, kunnen we ons voorstellen dat er een groot aantal rechtvaardige zielen naar de hemel gaat.

Abortus

De massale campagnes tegen kindersterfte hebben gelukkig geleid tot minder van zulke sterfgevallen. Maar het zijn zulke tijden dat zelfs deze mogelijkheid van rechtschapen zielen om naar de hemel te gaan aanzienlijk is verminderd. Aanvallen op onschuldigen zijn toegenomen doordat mensen hen doden door middel van abortus. Veel meer onschuldige zielen zullen opgroeien en verdorven worden door immoraliteit en zonden die hen hoogstwaarschijnlijk naar de hel zullen sturen. Buiten de kastijding die in Fatima werd voorzien, zie ik geen remedie voor dit probleem.

Bestel Catechismus tegen abortus

Gedoopte kinderen in de Hemel

Bij deze gelegenheid moeten we ons herinneren dat degenen die heilig verklaarde heiligen in hun familie hebben, zeer toegewijd aan hen moeten zijn. Maar niet alle families hebben heiligverklaarde heiligen. In bijna alle families - zo niet onder broers en zussen, dan toch onder neven en nichten of enigszins verre familieleden - zijn er kort voor hun dood kinderen gedoopt die in de Hemel zijn. In de hemel genieten deze kinderen van de volledige helderheid van een geredde ziel die van aangezicht tot aangezicht met God leeft. We kunnen absoluut zeker zijn van hun verlossing en moeten bidden en onszelf aanbevelen voor hun gebeden.

Bid tot de beschermheiligen van jullie gezinnen

Dus als je moeilijkheden hebt, denk dan aan de kinderen die in je familie geboren zijn en kort na hun doop gestorven zijn. Zij zijn de natuurlijke beschermheiligen van jullie families. Het is heel redelijk, nuttig en de moeite waard om tot deze kinderen te bidden om jullie te beschermen. Dit is een gepaste suggestie op het feest van de Heilige Onnozelen.

Dit artikel verscheen eerder op tfp.org.

Laatst bijgewerkt: 28 december 2023 10:06

Doneer