Waarom hebben velen een hekel aan de Mars voor het Leven?

Waarom hebben velen een hekel aan de Mars voor het Leven?

THEMA'S:

Ondanks de vernietiging van Roe v. Wade zal de jaarlijkse Mars voor het Leven plaatsvinden op 20 januari in Washington, D.C., op de 50e verjaardag van de beruchte beslissing van het Hooggerechtshof in 1973. Veel ingebakken pro-lifers hebben zich decennia lang naar het Hooggerechtshof geworsteld en vinden dat het nu niet de tijd is om op de lauweren te rusten, maar de aanval in te zetten en te blijven marcheren.

Minder prioriteit

Gematigde stemmen zeggen echter dat het jaarlijkse evenement niet langer nodig is omdat de strijd zich naar de Staten heeft verplaatst. Anderen, die liberale christenen zijn en de mars nooit leuk hebben gevonden, blazen de mars maar al te graag af om zich te concentreren op kwesties van "sociale rechtvaardigheid" die zij belangrijker vinden. Feministen zouden blij zijn met de verdwijning van pro-life menigten vol vrouwelijke deelnemers van alle leeftijden. Ze haten allemaal de Mars voor het Leven. Sommigen zouden een positieve vermelding van "leven" kunnen tolereren. Maar wat ze het meest haten is het woord "mars", en wel om drie redenen.

Lees ook: Mars voor het Leven: pro-lifers klagen de zonde van abortus aan

Een mars is een voorwaartse beweging

Ten eerste betekent een mars een voorwaartse beweging samen met anderen. Pro-abortus krachten kunnen omgaan met een ongerichte en gefragmenteerde beweging. Het woord "mars" bevat echter de notie van kracht die verenigd en gericht is op een bepaald doel. Door de millennia heen ontwikkelden militairen marsen om troepen te helpen zich te verplaatsen naar waar ze nodig waren. Het gebruik van gecoördineerde actie en ritme creëert dynamiek en stuwkracht. Het individu overwint zwakheden en put kracht uit de collectieve actie. De soldaat weet dat hij deel uitmaakt van iets dat groter is dan hijzelf.

De kracht van een mars

Door de decennia heen heeft de Mars voor het Leven gediend om de beweging te verenigen en alle partijen het gevoel te geven dat ze deel uitmaken van één grote stuwkracht in de strijd om de cultuur. Elke pro-lifer wordt deel van iets groters, en beweegt zich synchroon naar de nieuwe strijd van het jaar. De aanblik van honderdduizenden die elk jaar in Washington voorwaarts marcheren kan niet anders dan vrees opwekken bij voorstanders van abortus. De mars is veel meer dan een bijeenkomst of protest. Het is een jeugdige kracht die de indruk wekt onoverwinnelijk te zijn. Daarom haat links het en moeten pro-lifers blijven marcheren.

STI WhatsApp-banner

Een mars is een energieke beweging

De mars voor het leven is een energieke voorwaartse beweging die een gevoel van doelgerichtheid en strijdbaarheid opwekt. De mars maakt de strijd voor het leven meer dan een discussie of debat. Het is een gepassioneerde strijd voor de ziel van het land. Het houdt een intensiteit van actie in zoals die van een soldaat, zij het op het culturele slagveld. Het vereist organisatie, aanpassingsvermogen en sluwheid tegen een vijand met enorme middelen en macht. Zo bevat de mars het gevoel van een ware strijd die opoffering en vastberadenheid vereist.

Verenigd voor het ongeboren kind

Elk jaar vergt de mars voor het leven grote toewijding, omdat mensen uit het hele land komen om zich te verenigen. De mars moet vechten tegen een vijandige gevestigde orde en media die elke beweging van de mars nauwlettend in de gaten houden (maar het weinig zendtijd gunnen). De tegenpartij moet toegeven dat de mars in haar vijftigjarige geschiedenis altijd vreedzaam en legaal is geweest, en dat de miljoenen deelnemers nooit gewelddadige incidenten hebben veroorzaakt. Het evenement is een gelegenheid om pro-lifers energie te geven en hen met één enkel doel samen te brengen. De overweldigende aantallen geven jaar na jaar een indruk van de kracht van de beweging. De andere kant heeft niets vergelijkbaars.

Lees ook: Op de Mars voor het Leven: 'Ik ben 17 en zwanger. Toen ik die echo zag...!'

De mars vertegenwoordigt een nobele en religieuze zaak

Tenslotte hekelen mensen de Mars voor het Leven omdat het de beweging verbindt aan een nobele zaak. Door de geschiedenis heen staan marsen vaak voor bewegingen die verheven doelen nastreven. Dit nationale evenement bindt iedereen die het leven dierbaar is aan het hoogste doel. Maar niet alleen voor de levens van ongeboren baby's komen mensen bijeen maar ook om de onderliggende morele principes en bovenal Gods zaak te verdedigen. De mars zit vol religieuze symbolen en gebeden. De menigten die marcheren zijn mensen die treuren om de zonden van de natie. Hun deelname is een gebed tot de Allerhoogste, die Zijn tussenkomst afsmeekt. Zo voelen de deelnemers aan het evenement de goddelijke genade en aanwezigheid die hen aanmoedigen om door te gaan met marcheren, ook als alles tegenzit. Er is geen andere manier om de volharding en vasthoudendheid van de pro-life beweging te verklaren dan door deze Goddelijke actie. Ook links voelt en vreest deze actie, die tijdens de mars zo goed tot uiting komt.

Marcheren is symbolisch

Bij het overwegen van hun toekomstige deelname aan de Mars voor het Leven, doen leiders van pro-life organisaties en groepen er goed aan de politieke aspecten rond de kwestie in overweging te nemen. Veel belangrijker is echter de symbolische handeling van de mars, die zo nuttig is gebleken om pro-lifers in het hele land te verenigen door zijn voorwaartse dynamiek, zijn stimulerend effect en zijn gehechtheid aan een nobel doel. Ze kunnen de doeltreffendheid van de mars ook afmeten aan de haat die ze oproept bij abortusvoorstanders. De pro-life beweging mag dit levendige symbool van de pro-life zaak zeker nooit opgeven. Ze moet weerstand bieden aan oproepen van gematigden die pleiten voor een andere focus. Het was teleurstellend maar niet verrassend dat de liberale kardinaal Wilton Gregory in Washington de mis en de jeugdbijeenkomst die gewoonlijk voor de mars worden gehouden, annuleerde.

Lees ook: Drie lessen hoe ons te redden van de ‘gematigde’ pro-lifers

‘Onverschrokken doormarcheren!’

De beweging moet deze strijd tegen abortus tot het einde toe voeren. Voorzitter Jeanne Mancini van de Amerikaanse Mars voor het Leven heeft het bij het rechte eind als ze pro-life Amerikanen aanmoedigt om "onverschrokken door te gaan met marcheren. We zullen moedig en vreugdevol blijven marcheren totdat het ernstige onrecht van abortus ondenkbaar is en elk leven gewaardeerd en beschermd wordt.” Na Dobbs v. Jackson, een strijd die werd gewonnen, moeten pro-lifers blijven marcheren en de aanval doorzetten. De uiteindelijke overwinning in de cultuuroorlog hangt ervan af.

Dit artikel verscheen eerder op TFP.org

Laatst bijgewerkt: 28 november 2023 07:10

Doneer