Wanda Półtawska (1921-2023) overleefde het concentratiekamp om pro-life leidster te worden

Wanda Półtawska met Karol Wojtyla, de latere paus Johannes Paulus II

Wanda Półtawska (1921-2023) overleefde het concentratiekamp om pro-life leidster te worden

THEMA'S:

Wanda Półtawska, een van de belangrijkste pro-life figuren van de 20e eeuw en een naaste medewerker van Johannes Paulus II, overleed op 25 oktober 2023 in Krakau op de leeftijd van 102 jaar.

In concentratiekamp onderging ze medische experimenten

Wanda Półtawska werd geboren in Lublin op 2 november 1921. Na de Duitse invasie van Polen werd ze vanwege haar betrokkenheid bij het verzet gearresteerd door de Gestapo en gevangen gezet in het kasteel van Lublin. Na te zijn ondervraagd en gemarteld, werd ze op 21 november 1941 gedeporteerd naar het concentratiekamp Ravensbrück. Daar werd Półtawska onderworpen aan chirurgische experimenten uitgevoerd door Karl Gebhardt, de persoonlijke arts van Himmler die later als oorlogsmisdadiger ter dood werd veroordeeld. Ze overleefde het op wonderbaarlijke wijze en nam na de bevrijding deel aan het werk van de onderzoekscommissie naar de misdaden van de nazi's in Polen. De nachtmerrie van die dagen leeft opnieuw in haar boek And I'm Afraid of My Dreams. My Days in the Ravensbrück Lager, gepubliceerd in verschillende talen (Edizioni San Paolo, Rome 2010).

Samenwerken met de latere paus Johannes Paulus II

Na de oorlog werkte ze nauw samen met Karol Wojtyla in de huwelijks- en gezinstherapie, met speciale aandacht voor de invloed van abortus op de vrouwelijke psyche en de invloed van anticonceptie op het huwelijk en het samenwonen in het gezin. Van 1955 tot 1997 doceerde zij pastorale geneeskunde aan de Pauselijke Academie voor Theologie in Krakau (nu de Pauselijke Johannes Paulus II Universiteit), en in 1967 organiseerde zuh het Instituut voor Gezinstheologie aan deze universiteit, dat zij 33 jaar leidde en waar zij jonge stellen, verloofde stellen en priesterstudenten opleidde.

Lees ook: Toen de nazi's euthanasie opdrongen, bulderde bisschop Von Galen - en keerde het tij

Wonderbaarlijk genezen op voorsprak van Padre Pio

Op 16 oktober 1978 werd Karol Wojtila tot paus gekozen met de naam Johannes Paulus II. Na een paar maanden ontmoette ik Wanda Półtawska, die me vertelde dat ze op wonderbaarlijke wijze was genezen van darmkanker door de gebeden van Padre Pio, aan wie Mgr. Karol Wojytila, hulpbisschop van Krakau, wetend dat zijn vriendin in een wanhopige toestand verkeerde, in 1962 had geschreven opdat "God, op voorspraak van de Heilige Maagd, Zijn barmhartigheid zou tonen aan haar en haar familie".

Hechte vriendschap

Met haar en haar man, de filosoof Andrzej Półtawski (1923-2020), een professor met wie ze vier dochters had, had ik vele jaren een hechte vriendschap, die mij de gelegenheid gaf om Johannes Paulus II en de jonge persoonlijke secretaris van de paus, Mgr. Stanislaus Dziwisz, te ontmoeten. Dankzij Wanda Półtawska leerde ik aartsbisschop Edouard Gagnon kennen, die in 1983 werd benoemd tot voorzitter van de Pauselijke Raad voor het Gezin en op 25 mei 1985 tot kardinaal werd benoemd. Toen we in 1987 samen met markies Luigi Coda Nunziante de Association Famiglia Domani oprichtten, vonden we in hem een vriend en medestander.

Vrijmetselaars in het Vaticaan

Wanda Półtawska deelde met kardinaal Gagnon het geloof in het bestaan van een vrijmetselaarsmaffia in het Vaticaan, het onderwerp van het boek van pater Charles T. Murr, Murder In The 33rd Degree, dat binnenkort in Italië wordt gepubliceerd door Fede e Cultura. Het was ook dankzij Wanda Półtawska's tussenkomst uit de eerste hand met paus Johannes Paulus II dat de Franciscaner Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis werden opgericht, die nu door de Heilige Stoel over de hele wereld zijn verjaagd.

Bestel Catechismus tegen abortus

Een vrouw met diep geloof

Wanda Półtawska was een vrouw met een diep geloof, een grote cultuur en een intense toewijding aan de zaak van het leven. In de afgelopen jaren kwam haar persoon zwaar onder vuur te liggen van de linkse media en de abortusbeweging, vooral na het besluit van het Constitutionele Hof om eugenetische abortus in Polen te verbieden. Helaas is het nu, met de regeringswisseling, zeer waarschijnlijk dat de abortuspraktijk zal terugkeren. In feite lijkt de PSL (Demo-Christian-Rural) partij, die tegen genderpropaganda en de volledige liberalisering van abortus tot de 12e week is, voorstander te zijn van het toestaan van abortus in gevallen van verkrachting en voorzienbare foetale ziekte.

Een voorbeeld om niet te vergeten

De strijd gaat daarom door, in Polen en over de hele wereld, en de figuur van Wanda Półtawska, die tot het laatst vocht voor de verdediging van het leven, vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood, is een voorbeeld om niet te vergeten.

Dit artikel verscheen eerder op Patreon.com.

Lees ook: Kees van Helden: Overheid faalt in streven naar minder abortussen

Laatst bijgewerkt: 7 november 2023 13:24

Doneer