Week van het Leven: geef een stem aan het ongeboren kind

Een billboard van de Week van het Leven in 2022.

Week van het Leven: geef een stem aan het ongeboren kind

THEMA'S:

Het recht op leven staat onder druk. Onder het mom van 'vrouwenrechten' is de beraadtermijn bij abortus afgeschaft en perken gemeentes het pro-life waken steeds verder in. Ondertussen dreigt het ongeboren kind vergeten te worden. Het ongeboren kind zichtbaarheid geven is dan ook het doel van de komende Week van het Leven, die plaatsvindt tussen 4 en 11 november.

'Een stem geven aan het ongeboren kind'

"We horen een steeds luidere roep om abortus tot een mensenrecht te maken", zegt Diederik van Dijk, voorzitter het Platform Zorg voor Leven. "Maar juist abortus druist in tegen het wereldwijd vastgestelde mensenrecht op leven. Het laat zien hoezeer de waarde van het ongeboren leven onder druk staat. Het is daarom belangrijk om in onze samenleving krachtig en liefdevol stem te geven aan het recht op leven van ongeboren kinderen." Dat is wat de Week van het Leven doet, met reclamespotjes en billboards.

Giften van pro-lifers maken het mogelijk

Het Platform Zorg voor Leven, waar Stirezo onderdeel van is, is voor de Week van het Leven grotendeels afhankelijk van particuliere giften. Pro-life kan namelijk niet rekenen op de miljoenensubsidies van abortusclubs als Rutgers. Daarom raden we pro-lifers van harte aan om een bijdrage te leveren met een gift. Doneer via www.weekvanhetleven.nl en geef zo een stem aan het ongeboren kind!

Laatst bijgewerkt: 2 oktober 2023 10:18

Doneer