Zorginstituut: ondeugdelijke NIPT niet in basisverzekering

Zorginstituut: ondeugdelijke NIPT niet in basisverzekering

De ‘Niet Invasieve Prenatale Test’ (NIPT) voor zwangere vrouwen moet niet uit de basisverzekering vergoed worden. Dit adviseert het Zorginstituut Nederland aan minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD). Alleen als er medische gronden zijn en een verhoogd risico op Down, is in de Zorgverzekeringswet rechtvaardiging te vinden voor het vergoeden van de NIPT.

‘Vals positief’

Het advies van het Zorginstituut gaat echter niet in op recent onderzoek, dat uitwijst dat de NIPT ook nog eens zeer onbetrouwbaar is. Vaak levert deze bloedtest namelijk een ‘vals positieve’ uitslag op: dat wil zeggen dat de test ten onrechte het syndroom van Down bij het ongeboren kindje signaleert. De ontmoedigde ouders kiezen dan in veel gevallen voor abortus, terwijl het kind de afwijking helemaal niet heeft.

Jacht op kinderen

Het advies van het Zorginstituut heeft invloed op het formatieoverleg tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. De ChristenUnie is, gesteund door de SGP en CDA, fel gekant tegen het beschikbaar stellen van de test aan alle zwangere vrouwen. Ook Stirezo heeft zich van meet af aan tegen invoering van de NIPT verzet. In de petitie ‘Laat Down-kinderen leven!’ waarschuwen wij de Tweede Kamer dat de NIPT in feite de jacht opent op ongeboren kinderen met een afwijking. Wij vragen het parlement daaraan niet mee te werken. Teken ook deze petitie!

Streep door rekening

Stirezo veroordeelt de liberale droom van een ‘Down-vrije’ samenleving. Net als ChristenUnie en SGP vrezen wij een 'Down-vrije' samenleving waarin ouders zich moeten verantwoorden als ze toch een Down-kind ter wereld willen laten komen. De liberale VVD en D66 zijn juist vóór de NIPT. VVD-minister Schippers heeft de bloedtest sinds 1 april zelfs al voor iedereen betaalbaar gemaakt (€ 175,-) door die voorlopig te subsidiëren uit een speciaal fonds. Ze wil echter snel naar een definitieve regeling toe. Het negatieve advies van het Zorginstituut is voor de VVD-minister een streep door de rekening.

Lek als mandje

De NIPT is steeds gepromoot als betrouwbare voorspeller van het syndroom van Down bij het ongeboren kind. Onderzoek van de universiteit Gent wijst echter uit dat de NIP-test met name bij jonge vrouwen uitermate onbetrouwbaar is. Bij vrouwen rond de 25 zou het aantal ‘fout positieve’ meldingen (dus onterechte signalering van een Down-kindje) zelfs meer dan de helft zijn. Wat beweegt de politiek, en in het bijzonder minister Schippers, om miljoenen over de balk te gooien om een test te subsidiëren die zo lek is als een mandje? Het is opvallend dat dit aspect in de reguliere berichtgeving totaal ontbreekt.

Ondeugdelijk

Afgezien van ethische overwegingen zou de politiek zich ons inziens verre moeten houden van een dergelijke ‘test’. Hij vormt des te meer reden voor ChristenUnie-leider Segers om op dit punt in het formatie-overleg zijn poot stijf te houden. Want de NIPT is behalve onethisch ook nog eens domweg ondeugdelijk.

⇒ Stirezo komt op voor het recht op leven van de ongeboren kinderen.

Steun onze strijd tegen abortus en doneer nu!

Laatst bijgewerkt: 12 december 2023 15:56

Doneer