Pater Jan Koopman

Pater Jan Koopman

Pater Jan Koopman (1920 - 1997) was de oprichter van Stirezo. Landelijk was hij een pionier in het opkomen voor het ongeboren kind.

Verzetsman

Pater Koopman werd geboren in 1920. Zijn ouders gaven hem naast het katholieke geloof een sterk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef mee. Voor Koopman was het dan ook logisch om tijdens de Tweede Wereldoorlog verzet te plegen tegen de Duitse bezetter. Koningin Wilhelmina onderscheidde hem met het Verzetskruis, een feit dat pas na zijn dood in 1993 bekend werd.

Roeping om te strijden voor het ongeboren kind

Na de oorlog trad Koopman toe tot de Congregatie van het Allerheiligst Sacrament. In 1957 volgde priesterwijding. Na vijf jaar als missionaris in Brazilië, besloot hij in 1973 terug te keren naar Nederland. Een sterke roeping tot het strijden voor het ongeboren kind drong zich aan hem op.

Pater Jan Koopman protesteert tegen abortus op het Binnenhof.

Stichting Recht Zonder Onderscheid

Op 12 september 1973 richtte pater Koopman de Stichting voor Recht Zonder Onderscheid op. Stirezo is het tegenovergestelde van Stimezo, wat betekent: Stichting Medisch Verantwoorde Zwangerschapsonderbreking. De laatste naam was trouwens bijzonder misleidend, omdat Stimezo zich inzette voor zwangerschapsafbreking, niet –onderbreking.

Hijskraan bezetten tegen abortus

Pater Koopman was een energieke man, die de confrontatie niet schuwde. Niet bij abortusklinieken, niet bij de Tweede Kamer. Hij heeft zelfs een hijskraan bezet en luidde illegaal de klokken van de Groningse Martinitoren. Buitengewone tijden vragen buitengewone maatregelen, aldus de pater.

Pater Jan Koopman bezet een hijskraan tegen abortus.

Niet alleen abortus

Het apostolaat van pater Jan Koopman was breder dan abortus. Hij verspreidde ook katholieke devotie en streed tegen godslasterlijke films.

Zijn levenswerk wordt voortgezet

De pater stond niet alleen in zijn strijd. Hij kon rekenen op de trouwe medewerking van Jan de Hommel en Frans van Winden, die hier geïnterviewd worden. Zij zetten na diens overlijden in 1997 het levenswerk van pater Jan Koopman voort. In 2018 zijn de activiteiten van de Stichting Recht zonder Onderscheid overgenomen door Stichting Civitas Christiana, die onder de naam van de campagne ‘Stirezo’ het pro-life werk van pater Koopman voortzet. Tevens is er een Pater Koopman Stichting ter bevordering van zijn werk.

Vrijwilligers van Stirezo bij de Mars voor het Leven. Met hun spandoek zetten ze het pro-life getuigenis van pater Jan Koopman voort.

Pater Koopman op video

Doneer