Afschaffing beraadtermijn abortus lijkt nabij, maar er is een lichtpunt

Pepijn van Houwelingen (FvD) tijdens abortusdebat: een kind na de levensvatbaarheidsgrens in de moederschoot ombrengen is “ondenkbaar” en “ronduit weerzinwekkend”. (screenshot tweedekamer.nl)

Afschaffing beraadtermijn abortus lijkt nabij, maar er is een lichtpunt

THEMA'S:

Ongeacht de aanwezigheid van de ChristenUnie in de coalitie, zet D66 vaart achter zijn plannen inzake abortus. De Tweede Kamer heeft op 3 februari de bespreking afgerond van het wetsvoorstel (D66, GroenLinks, VVD, PvdA) over afschaffing van de verplichte beraadtermijn van vijf dagen. Dit zal een week later al gevolgd worden door een debat over de mogelijkheid huisartsen de abortuspil te laten verstrekken. Naar verwachting zullen beide wetsvoorstellen binnenkort worden aangenomen.

'Eindoplossing': vogelvrijverklaring ongeboren kind

Toch is er ook iets gekanteld. Het jarenlang volhouden van redelijke pro-life argumenten begint vruchten af te werpen. Zoals een eerdere bijdrage op deze site al signaleerde, stuit het doden van kinderen in de moederschoot op steeds meer weerstand, ook bij niet-religieuze partijen. Corinne Ellemeet van GroenLinks geeft in NRC Handelblad toe dat ze in de illusie verkeerde dat abortus “een gevecht was dat mijn moeder leverde en dat gewonnen was”. Maar ze constateert nu dat de ontwikkelingen elders, bijvoorbeeld in de VS en Polen, een heel andere kant op gaan. Maar niet alleen daar, ook in Nederland: “Ik dacht: ik moet de strijd van mijn moeder weer oppakken, we zijn nog niet klaar.” Het moge duidelijk zijn wat zij onder ‘klaar’ verstaat: de ‘eindoplossing’ van volledige vogelvrijverklaring van het ongeboren kind.

Lees ook: Kees van Helden: 'Zonder beraadtermijn verdwijnt de kans op hulp elders'

Afschaffen beraadtermijn ‘zwarte dag’

Hoewel dus een verdere verslechtering van de bescherming van het ongeboren kind in het vooruitzicht ligt, is het verheugend dat meer partijen zich kritisch opstellen tegenover abortus en de eenzijdige feministische propaganda niet langer voor zoete koek slikken. Het zijn bovendien niet alleen de traditioneel christelijke partijen meer: terwijl het CDA dit op de bekende halfhartige manier doet, ligt de ChristenUnie in worsteling met haar coalitiegenoten. Alleen de kleine SGP kan zich de luxe van een heldere stellingname veroorloven. Zo sprak SGP-Kamerlid Chris Stoffer over het naderende afschaffen van de beraadtermijn als “een zwarte dag”. Des te verheugender dat er nu ook kritische geluiden over abortus komen uit de hoek van Forum voor Democratie (FvD) en de BoerBurgerBeweging (BBB) van Caroline van de Plas.

Thierry Baudet over abortus

Thierry Baudet, leider van FvD, liet zich al in 2019 in een spraakmakend essay over de roman Serotonine van de Franse schrijver Michel Houellebecq kritisch uit over de wijze waarop socialisme en liberalisme eensgezind uitgaan van het “ongegronde maar zogenaamd ‘self-evident’ principe dat ieder individu bepaalde ‘onvervreemdbare rechten’ geniet, die per definitie alle andere claims overschaduwen en waaraan alle andere banden, loyaliteit en verbintenissen uiteindelijk ondergeschikt moeten worden gemaakt.” Dit leidt, aldus Baudet, vanzelf tot de ondergang van alles wat een individu nodig heeft om een zinvol leven te kunnen leiden, waarbij hij abortus als dieptepunt noemt: “Vandaag de dag kan zelfs nieuw leven (in de baarmoeder) worden gedoofd om te voorkomen dat het de vrijheid van het individu verstoort”. Voorafgaand aan het abortusdebat van 3 februari (waaraan hijzelf niet deelnam) twitterde hij over de pro-abortuspartijen: “Hoe kan een mens “voorvechter” zijn van abortus? Ik kan me allerlei perspectieven inbeelden waarom je het doden van ongeboren baby’s onder bepaalde omstandigheden eventueel wil toestaan, maar hoe duivels ben je als je daar daadwerkelijk enthousiast van wordt?!”

Lees ook: Acht redenen waarom vaste beraadtermijn behouden moet blijven

Ploumen ‘Lady SheDesides’

Maar ook Caroline van der Plas van de BBB liet weten “niet overtuigd te zijn van de meerwaarde van de wet” en benadrukte in het debat dat “het hier over mensenleven in de buik van de moeder gaat”. Namens FvD sprak Pepijn van Houwelingen zelfs over abortus als “een tragedie” en zei hij dat FVD abortus eigenlijk alleen toelaatbaar vindt na verkrachting, incest of levensgevaar voor de vrouw. Hij kwam bovendien met een voorstel dat de moeder (en eventueel ook de verantwoordelijke vader) in een abortuskliniek verplicht moet kijken naar een echo van het kindje, als dat de grens van tien weken is gepasseerd. Dit voorstel wekte de woede van abortuspartijen. Lilianne Ploumen (in het debat geëerd als Lady SheDecides vanwege haar initiëren van de gelijknamige, wereldwijde abortuscampagne) noemde het FvD-voorstel “onversneden vrouwenhaat”. Ook de andere abortuspartijen vielen over FvD heen. Daarop paste de partij het voorstel zo aan, dat het kijken naar de foetus door de arts slechts actief zou moeten worden aangeboden.

Onevenredige nadruk op belang vrouw

Ook kondigde Van Houwelingen een initiatiefwet aan om de abortustermijn, die nu op 24 weken ligt, te verlagen naar 18 weken, omdat daar inmiddels de levensvatbaarheidsgrens ligt. Een kind na de levensvatbaarheid in de moederschoot ombrengen is wat de FvD betreft “ondenkbaar” en “ronduit weerzinwekkend”, aldus Van Houwelingen. Ook al omdat de nadruk in het abortusdebat onevenredig op het belang van de vrouw ligt en niet bij het kind (“de balans is zoek”) wil deze partij met haar amendement een “moreel ankerpunt” aanbrengen. FVD wil het voorstel ter verlaging van de abortusgrens eventueel samen met de SGP maken, die daar al voorzichtig positief op heeft gereageerd.

Waken bij abortuscentra is een recht en moet dat blijven!

Pro-life argumenten slaan aan

Zeker zal de nabije aanvaarding van beide wetsvoorstellen, die voor de afschaffing van de beraadtermijn en het verkrijgbaar maken van de abortuspil bij de huisarts, zoals de SGP het uitdrukt, een “zwarte dag” voor de Nederlandse rechtsstaat betekenen. Maar het is een groot winstpunt dat na zovele jaren de redelijkheid van pro-life argumenten nu ook bij nieuwe, in opkomst zijnde partijen aanslaat.

Laatst bijgewerkt: 7 februari 2022 15:37

Doneer