Beroep Daleiden afgewezen. ‘Abortus heilige koe van rechtspraak?’

David Daleiden legde de orgaanhandel van de abortuscentra vast. De abortusindustrie dreigt hem nu via de rechter te ruïneren. (Foto: American Life League via Flickr, CC BY-NC 2.0 DEED)

Beroep Daleiden afgewezen. ‘Abortus heilige koe van rechtspraak?’

THEMA'S:

Het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten (SCOTUS) heeft het beroep afgewezen in de zaak van David Daleiden tegen Planned Parenthood en de National Abortion Federation. De abortusgiganten dreigen de klokkenluider te ruïneren, omdat hij hun orgaanhandel in lichaamsdelen van geaborteerde kinderen bekend heeft gemaakt.

Dramatisch videobewijs

Het lijkt de omgekeerde wereld. David Daleiden besloot samen met Sandra Merritt in 2014 undercover te gaan bij de grootste abortusaanbieder Planned Parenthood. Dat leverde dramatisch videobewijs op. Ondubbelzinnig legde hij op video vast hoe abortuscentra illegaal foetussen verkopen aan organisaties die er medisch onderzoek op plegen. Planned Parenthood is de grootste aborteur van de VS, volgens het laatste jaarrapport 2021-22 goed voor 374.155 keer abortus.

Lamborghini kopen

Het videobewijs zorgde voor veel opschudding. Vooral de opmerking van een Planned Parenthood-directrice dat zij een Lamborghini sportauto wil kopen met de winst van orgaanhandel, verwekte veel verontwaardiging. Dat weerhield dezelfde directrice er niet van in een nieuwe video op te duiken, waarin het publiek haar vrolijk kan zien onderhandelen over de prijs van een geaborteerd kindje.

STI WhatsApp-banner

Tweede keer aangeklaagd

Daleiden en Merritt hebben grote moed getoond door deze beelden te publiceren. Na hun eerste video in 2015 probeerden pro-abortus politici en lobbyisten hen verbeten tot zwijgen te brengen. YouTube verwijderde hun video's. Zij werden meermaals aangeklaagd voor het schenden van de ‘privacy’ van vijftien medewerkers. De video’s leidden tot een onderzoek door het Amerikaans Congres, met als resultaat de oproep de abortusaanbieder geen federale belastingdollars meer te geven.

‘Pro-abortus partijdigheid van rechters’

Daleiden en Meritt blijven echter met miljoenenclaims achtervolgd worden door dezelfde abortusindustrie waarvan zij de misdadigheid hebben blootgelegd. Recent heeft de Amerikaanse bisschoppenconferentie het samen met andere organisaties voor hen opgenomen met een brief aan het Hooggerechtshof , waarin de bisschoppen erop wijzen dat de zestien miljoen dollarboetes die lagere rechtbanken aan de pro-lifers hebben opgelegd, een “maar al te bekend patroon” laten zien van pro-abortus partijdigheid bij lagere gerechten. “Als het om abortus gaat, gaan alle remmen los.”

Onderzoeksjournalistiek naar abortuscentra

De zaak begon in 2010 toen David Daleiden er lucht van kreeg dat Planned Parenthood foetaal weefsel van abortussen verkocht aan laboratoria. Dit is in strijd met de staats- en federale wetgeving. Hij en zijn medewerkers richtten het Center for Medical Progress op en gingen aan de slag met onderzoeksjournalistiek om bewijs te verzamelen van de misdaden die in het spoor van het plegen van abortus werden begaan.

Help zuster Monja met een gift

Vervolging Planned Parenthood

In de daaropvolgende jaren woonden ze beurzen van Planned Parenthood bij, bezochten ze faciliteiten van Planned Parenthood en namen ze met verborgen camera's interviews op met personeel van Planned Parenthood. Vanaf juli 2015 begonnen ze hun video's vrij te geven. De media-aandacht leidde tot onderzoeken door de Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Succesvolle vervolgingen volgden in Californië en Arizona.

Planned Parenthood slaat terug

Planned Parenthood reageerde echter met wat Daleiden in zijn brief aan het Hooggerechtshof een "uitspatting van uitgaven" noemt, bedoeld om "de public relations fallout tegen te gaan" en om nog meer afschermingsmaatregelen te nemen om verdere onderzoeken naar haar activiteiten te voorkomen. Vervolgens deed de abortusreus in januari 2016 een aangifte met 14 aanklachten tegen het Center for Medical Progress, waarin dat werd beschuldigd van een "lastercampagne" bedoeld om "Planned Parenthood te demoniseren".

‘Undercovervideo’s vrije meningsuiting’

Het resultaat, aldus Daleiden, waren uitspraken van de districtsrechtbank en het Ninth Circuit Appeals Court - onder een federale anti-afpersingswet - die "een verlammende uitspraak van $16 miljoen" opleverden tegen de pro-lifers om de afschermingsmaatregelen en advocaatkosten van Planned Parenthood te dekken en Daleiden en de anderen te straffen. De Amerikaanse bisschoppen vragen in hun brief het Hooggerechtshof om in plaats daarvan te oordelen dat de undercover acties van de pro-lifers een vorm van meningsuiting en nieuwsgaring zijn die beschermd wordt door het Eerste Amendement.

Burgemeester van Haarlem, handhaaf het recht op pro-life waken!

‘Uitspraak bedreigt vrije meningsuiting’

De brief van de bisschoppenconferentie en medestanders noemt de beslissing van het Ninth Circuit een "doorzichtige poging om voorstanders van het leven te straffen". Ze zeggen dat dit "een ernstige bedreiging vormt voor meningen uitende organisaties" zoals zijzelf, die aansprakelijk zouden kunnen worden gesteld voor uitgaven van andere groepen die beweren zich te moeten beschermen tegen "speculatieve toekomstige schade".

Abortus ‘heilige koe’?

Het geschil heeft ook de aandacht getrokken van andere groepen die opkomen voor vrijheid van meningsuiting en de bescherming van klokkenluiders. Zij hebben zich aangesloten bij een brief waarin ze er bij het Hooggerechtshof op aandringen om de zaak Planned Parenthood in overweging te nemen met het oog op de mogelijke bedreiging voor hun eigen onderzoeksverslaggeving. Voorlopig dus tevergeefs. Zoals een Amerikaanse commentator schrijft, kan het toch niet zo zijn “dat rechtbanken een deksel plaatsen op uitingen die een van hun eigen heilige koeien beledigen, of het nu gaat om abortus of iets anders.”

Undercover-regeling Oregon nietig verklaard

Toch is er nog hoop. In de zaak tegen Planned Parenthood heeft de Thomas More Society, een juristencollectief dat Daleiden verdedigt, het Ninth Circuit Court of Appeals (gerechtshoven aan de Westkust) gevraagd om zijn uitspraak te wijzigen of een opschorting in te stellen in dit civiele beroep. De reden hiervoor is een recente, belangrijke uitspraak - ook in het Ninth Circuit – die rechtstreeks van invloed is op de zaak. In juli heeft het Ninth Circuit namelijk een baanbrekende uitspraak gedaan die de undercoveropnamestatuten van de staat Oregon nietig verklaart.

Stop gedwongen euthanasie

Undercoverjournalistiek is grondwettig

Project Veritas, bekend om haar belangrijke undercoverjournalistiek tegen corruptie, vocht namelijk de staatswet van Oregon aan bij de federale rechtbank. Het Negende Circuit oordeelde toen dat de staatswet van Oregon die bepaalde undercoveropnamen verbiedt, ongrondwettelijk is. Het Hof maakte duidelijk dat undercoverjournalistiek beschermd wordt door het Eerste Amendement.

Verlammende civiele zaak

“Dat is waar de zaak van David om de hoek komt kijken”, aldus Daleidens verdediging: “De wet tegen undercoveropnames in Californië lijkt sterk op die van Oregon... en dat is de wet waarvan hij werd beschuldigd in zijn strafzaak. Wij geloven dat deze recente uitspraak - door hetzelfde rechtbank die David echter veroordeelde - ook van belang is voor een fundamentele kwestie in Davids verdediging tegen de verlammende civiele rechtszaak van Planned Parenthood.”

Video-opnames spreken de waarheid..

“Als de opnamewet van Californië - die erg lijkt op de ongrondwettelijke wet van Oregon - ook in strijd wordt bevonden met het Eerste Amendement, dan zouden de meeste strafrechtelijke aanklachten tegen David worden ingetrokken. Hoewel het Hooggerechtshof zijn beroep niet zal behandelen, kan niemand deze harde feiten veranderen: De abortusartsen hebben David nooit aangeklaagd wegens laster en de abortusindustrie heeft nooit beweerd dat wat David aan het licht bracht en publiceerde vals was.”

Waken bij abortuscentra is een recht en moet dat blijven!

… en hadden verstrekkende gevolgen

“Sterker nog, ze gaven zelfs toe dat wat de leidinggevenden van de abortusindustrie op David's video's zeiden waar was. Alles op Davids video's was de koude, harde realiteit - een ware weergave van het onmenselijke geweld waar de abortusindustrie zich dagelijks mee bezighoudt. David's kritische undercover onderzoek leidde tot strafrechtelijke vervolging, een breed publiek debat en hoorzittingen in het Congres - allemaal zaken die tot op de dag van vandaag in het nieuws zijn en het abortusdebat beïnvloeden.”

‘Daleiden verdient lof, geen straf’

De Thomas More Society besluit dan ook: “David offerde alles op om de waarheid aan het licht te brengen. Hij verdient onze lof en dank, geen faillissementsprocedure - laat staan opsluiting in de San Quentin gevangenis.”

Laatst bijgewerkt: 12 oktober 2023 10:06

Doneer