Buitenlandse Zaken financiert buitenlandse abortussen. Maar hoeveel?

Abortus promotende en uitvoerende organisaties zoals Mary Stopes International stellen abortus - het doden van ongeboren kinderen - graag voor als 'gezondheid' voor blije vrouwen. Dit gebeurt mede van Nederlands belastinggeld. (Foto: Screenshot MSI)

Buitenlandse Zaken financiert buitenlandse abortussen. Maar hoeveel?

THEMA'S:

Dat in Nederland jaarlijks meer dan 30.000 kinderen in de moederschoot worden omgebracht, is welbekend. Minder aandacht krijgt het gegeven dat een veelvoud aan abortussen zich in het buitenland afspeelt, en wel gefinancierd met Nederlands belastinggeld. Eerder meldden we op deze site dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) zich erop laat voorstaan jaarlijks zo’n twee tot drie miljoen “abortusdiensten” te financieren.

Enorme bedragen en aantallen abortussen

Het is duidelijk dat niet elke 'abortusdienst' gelijkstaat aan een gedood ongeboren kind, maar evenzeer is helder dat dit vaak wel het geval is. Bovendien laat vergelijking tussen de jaarcijfers zien dat de trend sterk stijgend is. Na Stirezo in 2019, toen Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking nog onder minister Kaag (D66) stond, probeert ook het Reformatorisch Dagblad hier helderheid over te krijgen, maar opnieuw tevergeefs. Ondanks een speciale ‘resultatenwebsite’ van BuZa blijkt de mistigheid rond Nederlandse abortusfinanciering ondoordringbaar. Duidelijk is wel dat het om enorme bedragen en aantallen gaat: Nederland heeft veel meer geld over om ongeboren kinderen in ontwikkelingslanden te doden dan voor hun gezondheid en onderwijs.


STI WhatsApp-banner

Ongeboren kinderen zijn rechteloos

De mist rond financiering van buitenlandse abortussen is niet alleen het gevolg van ingewikkelde geldstromen, maar is ook van de gebruikte concepten. Ze dragen doorgaans goed klinkende ‘newspeak’ namen: vlaggen die bovendien meerdere ladingen dekken. Een geliefd containerbegrip is ‘Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten’ (SRGR). Ongeboren kinderen zijn van deze ‘rechten’ uiteraard uitgesloten. Zij worden juist in het kader van andermans vermeende ‘rechten’ en ‘reproductieve gezondheid’ ter dood gebracht. Zelf zijn ze rechteloos. Met welk deel van de geldstroom naar SRGR het ministerie daadwerkelijk concrete abortussen financiert (BuZa noemt dat zelf “specifieke interventies”) is echter niet duidelijk. Andere financieringsdoelen zoals anticonceptie en seksuele voorlichting kan BuZa wel specificeren. Wordt hier een tactisch spelletje gespeeld? Abortus blijft immers internationaal omstreden, en terecht.

11.500.000 “abortusdiensten” per jaar

Liesje Schreinemacher (VVD) mag het als minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dan van Sigrid Kaag overgenomen hebben, de mistigheid rond abortus blijft. Wat de helderheid ook niet verhoogt: BuZa verdeelt een belangrijke geldstroom over vijf organisaties die abortuspromotie centraal stellen: Ipas, the Safe Abortion Action Fund (SAAF), Mary Stopes International (MSI), International Planned Parenthood Foundation (IPPF) en Population Services International (let op de veelal ronkende en eufemistische namen die deze abortuspromotors dragen). Jaarlijks zijn zij gezamenlijk goed voor gemiddeld 11.500.000 “abortusdiensten”. Ook hier blijft weer vaag om hoeveel concrete abortussen het gaat, maar wel dat het om miljoenen gedode kinderen moet gaan. Een extra complicatie is dat genoemde organisaties verschillende manieren hanteren om hun balans aan abortusdiensten op te maken.

Bestel Catechismus tegen abortus

‘Brede Seksuele Voorlichting’ (CSE)

Behalve het financieren van abortussen van concrete ongeboren kinderen, financiert BuZa ook nog eens de promotie daarvan. De SRGR – waarvoor de aanhangers proberen de status van mensenrechten te krijgen - hebben we al genoemd. Daarnaast financiert BuZa de verspreiding van Comprehensive Sexual Education (CSE), de ‘Brede Seksuele Voorlichting’ een globalistisch concept, uitgedragen door de WHO, dat onder dekmantel van ‘gezondheid’ wereldwijd niet alleen abortus en anticonceptie promoot, maar ook homoseksualiteit en de agenda van de genderideologie. CSE is gericht op het vroegtijdig seksueel actief maken van kinderen en ijvert daarom voor het aanleren van masturbatie, zelfs al vanaf de zuigelingenleeftijd. Ook hier gaan de miljoenen van BuZa naar toe. Hoewel niet te meten is het duidelijk dat ook de door BuZa gefinancierde promotie van CSE op concrete abortussen uitloopt.

Laatst bijgewerkt: 10 juli 2023 15:20

Doneer