Christelijke partijen pleiten voor onderzoek naar euthanasiestijging en motieven voor abortus

Mirjam Bikker maakt zich zorgen over het feit dat euthanasiecijfers per gemeente wijd uiteenlopen. (Beeld: screenshot YouTube)

Christelijke partijen pleiten voor onderzoek naar euthanasiestijging en motieven voor abortus

THEMA'S:

SGP, ChristenUnie en CDA willen een onderzoek naar de stijging van het aantal euthanasiegevallen. SGP en ChristenUnie willen bovendien dat er een registratie komt van motieven van mensen die abortus willen.

Euthanasie met 13,7% gestegen

Mirjam Bikker, fractieleidster van de ChristenUnie, heeft een motie van deze strekking ingediend. Volgens Bikker haar maakt euthanasie zo’n 5 procent van het totale sterftecijfer in 2022 uit. Dat betekent dat het aantal euthanasie-aanvragen in dat jaar met 13,7 procent gestegen is ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Regionale Toetsingscommissie voor Euthanasie.

Wijd uiteenlopende euthanasiecijfers

Bikker wil niet wachten tot de evaluatie van de Wet toetsing levensbeëindiging die pas voor 2028 is gepland. Zij maakt zich zorgen over de wijd uiteenlopende cijfers: “Het aantal euthanasiegevallen ligt in sommige gemeenten soms wel zeven keer hoger dan in andere gemeenten, dat is onverklaarbaar”, zo citeert het Reformatorisch Dagblad haar.

Volg STI op Telegram

Vergrijzing: méér euthanasie

De demissionaire zorgminister Conny Helder (VVD) ontraadt de motie. “De stijging van het aantal meldingen in 2022 is niet afwijkend en daarmee ook niet zorgwekkend”, vindt zij. Voorbijgaand aan de principiële kant aan het doden van mensen, schrijft zij de toename toe aan de voortschrijdende vergrijzing. In het najaar had haar voorganger, Ernst Kuipers (D66), die het ministerschap onlangs opgaf voor een onbekende betrekking elders, een soortgelijke motie van het CDA ook al ontraden.

Motieven voor abortus registreren

Samen met Diederik van Dijk (SGP) diende Bikker ook een motie in die de regering oproept de reden voor een abortusaanvraag te registreren. Door middel van de registratie kan de zorg worden verbeterd en kunnen onbedoeld zwangere vrouwen beter worden geholpen, denken beide Kamerleden.

Geen steun motie van BBB

Het voorstel krijgt naar verwachting echter niet de steun van een Kamermeerderheid. GL-PvdA, D66 en de VVD wijzen het voorstel af, terwijl Caroline van der Plas (BBB) er ook weinig voor lijkt te voelen. “Ik krijg er kriebels van, je komt wel heel erg in de privésfeer van mensen”, zegt de BBB’ster in het Reformatorisch Dagblad. Je zou toch zeggen dat het in kaart brengen van motieven van abortus, kan helpen om de behoefte eraan weg te nemen: meten is weten. Het adagium “elke abortus is er een te veel”, dat zelfs abortusvoorstanders belijden, blijkt telkens weer lippendienst te zijn.

STI WhatsApp-banner

Beter beeld

Ook op sociale media was er verzet, maar ook bijval. “Ik steun het voorstel van Mirjam Bikker en Diederik van Dijk om de motieven achter abortus te registreren”, schrijft Annelijn de Gier op X. “Op die manier komt hopelijk een beter beeld achter de jaarlijkse cijfers en kan men gerichter te werk gaan om het te voorkomen middels het bieden van goede en passende hulp.”

Laatst bijgewerkt: 31 januari 2024 09:52

Doneer