De toekomst na het tijdperk 'Roe v. Wade'

Miss.Monica.Elizabeth, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

De toekomst na het tijdperk 'Roe v. Wade'

THEMA'S:

In de Verenigde Staten van Amerika loopt het debat over Roe v. Wade op haar einde. Ongeacht de gerechtelijke beslissingen die nog verwacht worden, brokkelt de juridische basis van het rampzalige doodvonnis voor miljoenen af. De uitspraak in 1973 van het Amerikaanse Hooggerechtshof waarmee abortus in het hele land de facto werd gelegaliseerd verliest haar kracht. Abortus is de facto niet meer beschikbaar in grote delen van het land omdat een enorm deel van het Amerikaanse publiek het afwijst. En dat zal zo verder gaan. De Texas Heartbeat Act, bijvoorbeeld, heeft het doden van ongeboren kinderen in een hele staat voor een aanzienlijke periode effectief gestopt.

Abortus geen onwrikbaar recht meer

Geen enkele hoeveelheid juridische gymnastiek of verwacht gerechtelijk dubbelspel zal deze beweging stoppen. Wat er ook gebeurt, Amerika is onherstelbaar verdeeld door deze kwestie. De schijnbaar onmogelijke taak is daarmee volbracht: Het "onwrikbare" recht staat niet meer vast en wordt weer overal ter discussie gesteld of ook teruggedraaid.

Ook op andere terreinen verder

Daarom moeten we nu denken aan het post-Roe Amerika dat dichterbij komt. Hoe zal Amerika er in de toekomst na het Roe v. Wade tijdperk uitzien? We moeten dezelfde strategieën gebruiken om nu de mentaliteit te veranderen op die andere gebieden van leven en maatschappij, die Roe v. Wade destijds mogelijk maakten.

Minister, stop de Nederlandse financiering van buitenlandse abortus!

Niet enkel terug naar de status quo

De verleiding is groot om het Amerika van na Roe te willen veranderen in de natie van voor Roe. Maar pro-lifers weten dat er niets zal worden opgelost als we enkel maar de rechtsmacht over het al dan niet toestaan van abortus teruggeven aan de individuele staten. Een abortus provocatus is net zo afschuwelijk in New York als in Mississippi. Pro-lifers hebben net zo hard gewerkt in Californië als in Missouri.

Een abortus-vrij Amerika

Het post-Roe Amerika moet een einde maken aan alle abortus. We kunnen niet rusten tot heel Amerika bevrijd is van deze plaag. Net als de pro-abortus agitatoren, moeten wij ervan overtuigd zijn dat dit een alles-of-niets kwestie is. Teruggaan naar 1972 zal alleen maar de weg vrijmaken voor een nieuwe beslissing zoals in 1973.

Lees ook: Het recht vinden in de Texas Heartbeat Law beslissing

Een kwestie van goed vs. kwaad

Als we verder kijken dan de uitspraak van Roe v. Wade, moeten we het debat blijven zien als een morele kwestie. De voorstanders van abortus hoopten van abortus een simpele gezondheidszorg-kwestie voor vrouwen te maken. Zij faalden. Door abortus tot een morele kwestie te verheffen, dwongen de voorvechters van het leven het publiek tot een keuze tussen goed of kwaad. Er is geen comfortabele middenweg of neutrale positie met betrekking tot abortus. Links kan geen morele debatten winnen omdat het dan tot haar schande moet ontkennen dat er een objectieve moraal bestaat. De discussie in het morele domein houden is de enige weg naar een abortusvrij Amerika.

Abortus is geen op zichzelf staand onderwerp

Een tweede overweging voor een post-Roe Amerika is het besef dat abortus geen op zichzelf staand onderwerp is. Links ziet deze waarheid goed, beter dan rechts. En dat is waarom zij de pro-life beweging vrezen. Zij weten dat verzet tegen abortus noodzakelijkerwijs leidt tot een breed spectrum van morele kwesties die ook moeten worden opgelost als Amerika werkelijk post-Roe wil zijn. Een werkelijk pro-leven standpunt moet de morele kwesties aanvallen die aanleiding gaven tot Roe. Het moet de seksuele revolutie van de zestiger jaren aanvechten, die een vernietiging teweegbracht van sociale zeden en instellingen die het gezin, de maatschappij en de godsdienst beschermden.

Bestel Catechismus tegen abortus

Nieuwe richting geven naar een morele orde

Abortus maakte deze vernietiging mogelijk door de gevolgen van de seksuele daad weg te nemen. Abortus is niet de oorzaak van deze vernietiging, maar het gevolg van een opstand tegen de morele orde. Daarom moet elke toekomstige poging om abortus te bestrijden zich met deze oorzaken bezighouden. We moeten ons bezighouden met positieve zaken als bescheidenheid, kuisheid, eer en het huwelijk. Het veronderstelt ook dat we ons verzetten tegen de slaafse invloed van promiscuïteit, contraceptie, vulgariteit en onnatuurlijke geneugten. Met dezelfde vastberadenheid waarmee we de samenleving tegen abortus hebben gekeerd, moeten we manieren vinden om deze thema's opnieuw te introduceren bij de jongere generaties die hongeren naar de zekerheid die alleen een morele orde hen kan verschaffen.

Leugens blijven onthullen

Als derde overweging over het komende post-Roe Amerika moet ons de noodzaak steeds voor ogen blijven om de dwalingen en de leugens van de tegenpartij te blijven onthullen. De voorstanders van abortus hebben lang baat gehad bij de leugen dat iedereen hun verwrongen wereldbeeld onderschreef, en dat slechts een achterlijke minderheid ertegen was.

Lees ook: Stirezo geïnterviewd over Texaanse abortuswet: ‘Jarenlang zaaien draagt vrucht’

De leugens ontkrachten

Door de indruk van een overweldigende consensus te wekken, hoopte de pro-abortusbeweging abortus met weinig tegenstand Amerika binnen te kunnen rammen. Zij verspreidde vooral de mythe dat de meeste jongeren en vrouwen voorstander waren van het doden van onschuldigen. De pro-life beweging versloeg deze leugen door die mensen te rekruteren die door de tegenpartij verondersteld werden voor abortus te zijn. De beweging breidde haar gelederen uit met vrouwen. Veel van haar jongeren roepen nu zelfs trots uit dat zij de pro-life generatie zijn.

De ineenstorting van de progressieve ordening

We moeten dezelfde inspanning leveren om de leugens en dwalingen bloot te leggen van de afbrokkelende progressieve inrichting van de maatschappij, die misleidt door te laten geloven dat het leven geen betekenis heeft en geen doel buiten onze eigen bevrediging. Deze fundamentele vooronderstelling ligt aan de basis van abortus. Als deze leugen ook verslagen is, dan zal Amerika veilig zijn voor de terugkeer van kindermoord.

Stop gedwongen euthanasie

Orde in de maatschappij enkel met God

Zo'n taak is niet onmogelijk omdat links de progressieve premissen vernietigt waarop onze promiscue samenleving is gebouwd. Links is bezig de liberale zekerheden en vrijheden uit te roeien en ons zo naar een duister nihilisme te voeren. Vooral sterft het progressivisme, omdat de wanorde zodanig is, dat we niet langer de absurde fictie kunnen volhouden van een seculiere maatschappij die prima zonder God kan blijven functioneren.

Dorst naar waarheid

Een post-Roe Amerika moet dus een terugkeer naar orde, moraliteit en God omhelzen. Deze verandering zal niet tot stand komen door het opleggen van een aantal wetten of rechterlijke uitspraken (zoals links opereert). Het zal veel inspanning, offers en lijden vergen. Uiteindelijk zal deze diepgaande mentaliteitsverandering het resultaat zijn van een dorst naar waarheid, een zoektocht naar het sublieme en de werking van Gods genade.

Lees ook: Selectieve abortus van meisjes wordt een wereldwijde plaag

Een bestaan met zin

Post-Roe Amerika moet zich bezighouden met de zeer belangrijke existentiële vragen die de moderniteit nooit heeft willen oplossen. Nu in de woestenij van onze postmoderniteit, komen ze terug om ons te achtervolgen. Als we het verlangen van zovele rusteloze zielen naar deze eeuwige dingen bevredigen, zal Amerika post-Roe blijven.

Dit artikel van John Horvat II is eerder in het Engels gepubliceerd op returntoorder.org

Laatst bijgewerkt: 28 juli 2022 10:57

Doneer