Democraten proberen tevergeefs abortus in wet vast te leggen

De stem van de katholieke Democraat Joe Manchin, die met de Republikeinen meestemde, gaf de doorslag (foto: Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Democraten proberen tevergeefs abortus in wet vast te leggen

THEMA'S:

Weer een pro-life overwinning en weer een nieuwe nederlaag voor de abortuslobby. De Amerikaanse Senaat stemde woensdag met 49-51 stemmen tegen een wetsvoorstel van de Democraten om ‘abortus op aanvraag’ vast te leggen in de federale wetgeving. Dit is mede te danken aan het feit dat de katholieke Democraat Joe Manchin met de Republikeinen meestemde.

Terugdraaien van Roe v. Wade

Wanneer de Senaat het wetsvoorstel had aangenomen, zouden staten gedwongen geweest zijn het plegen van abortus vrijwel ongereguleerd te laten doorgaan. Het wetsvoorstel van de Democraten was een reactie op het uitlekken van een ontwerp-advies dat erop duidt dat het Hooggerechtshof mogelijk eindelijk bereid is om Roe v. Wade terug te draaien. Deze uitspraak van het Hof uit 1973 betekende de doorbraak in het vrijgeven van abortus in de VS, maar is altijd omstreden gebleven. Onder meer doordat de kwaliteiten van de uitspraak zo laag waren dat zelfs sommige abortusvoorstanders die in juridisch opzicht onhoudbaar vonden.

‘Concept authentiek maar niet definitief’

Vorige week publiceerde Politico een uitgelekt ontwerp van een meerderheidsstandpunt van de conservatieve rechter Samuel Alito voor Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, dat betrekking heeft op Mississippi's 15-weken abortus verbod. In het ontwerp wordt verklaard dat "Roe vanaf het begin af aan gruwelijk verkeerd was," en dat het daarom "tijd is om de Grondwet in acht te nemen en de kwestie van abortus terug te geven aan de gekozen vertegenwoordigers van het volk." In reactie hierop liet het Hof weten dat het concept authentiek was, maar "geen definitieve beslissing van het hof of het definitieve standpunt van enig lid over de kwesties in deze zaak vertegenwoordigt."

Schokgolven door politiek spectrum

Het blijft onduidelijk of het ontwerp een definitief besluit is om Roe te vernietigen, een voorlopig besluit is dat nog kan worden gewijzigd, werd opgesteld in afwachting van een meerderheid om Roe te vernietigen, dan wel geschreven werd in de hoop Alito's collega's over te halen om mee te tekenen. Hoe dan ook, het lek heeft schokgolven door het politieke spectrum doen gaan, ook in Nederland, met pro-lifers die zich voorzichtig verheugden, pro-abortus politici en activisten die in woede uitbarstten, en velen die speculeerden dat het lek misschien bedoeld was om rechters onder druk te zetten om hun stem te wijzigen, of om haat en bedreigingen tegen hen aan te wakkeren.

President Joe Biden steunt abortus-wetsontwerp

In reactie hierop hebben de leiders van de Senaat een nieuwe stemming gepland over de zogenaamde Women's Health Protection Act (WHPA), die in de loop der jaren herhaaldelijk zonder succes is ingediend, maar die door Chuck Schumer, leider van de Democatische meerderheid in de Senaat, werd aangegrepen als een gelegenheid om de standpunten van de Republikeinen in het verslag op te nemen. Het wetsvoorstel, dat in september door het Huis van Afgevaardigden werd goedgekeurd en de steun heeft van president Joe Biden, stelt een federaal wettelijk recht in om abortussen uit te voeren en te verkrijgen, ook na de levensvatbaarheid van de foetus (onder de brede dekmantel van "gezondheid"), en verbiedt staten specifiek om abortus te onderwerpen aan echografie-eisen (ook al zijn deze standaard om de leeftijd van de foetus te bepalen), verplichte wachttijden, eisen inzake geïnformeerde toestemming en andere gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, zoals toelatingsprivileges.

‘Verminkingsabortussen’

De WHPA beschermt ook zogenaamde ‘webcam’-abortussen (d.w.z. het toedienen van abortuspillen zonder bezoek van een arts), verbiedt het verbieden van abortussen op basis van ras, geslacht of handicap van een baby, en verbiedt het verbieden van bepaalde technieken zoals dilatatie- en evacuatieprocedures (D&E), beter bekend als ‘verminkings’-abortussen (“dismemberment” abortions) omdat ze inhouden dat ongeboren kinderen letterlijk in de baarmoeder uit elkaar worden gerukt, waarna ze ledemaat voor ledemaat uit de baarmoeder worden verwijderd.

Bestel Catechismus tegen abortus

Consternatie onder abortusgroepen

Zoals verwacht haalde het wetsvoorstel echter niet de 60 stemmen die nodig zijn om cloture in te roepen (een procedure om het debat snel te sluiten), en ook niet de gewone meerderheid die nodig zou zijn geweest om het wetsvoorstel aan te nemen en ter ondertekening naar Biden te sturen. Hoewel de stemming bedoeld was om de abortuslobby te sussen, heeft de laatste versie van het wetsvoorstel consternatie veroorzaakt onder abortusgroepen, meldde HuffPost, omdat, hoewel de inhoud exact hetzelfde is, een preambule van wetgevende bevindingen is weggelaten die "in detail de geschiedenis van abortusbeperkingen beschreef, de manieren waarop ze overlapten met racisme, klassisme en vrouwenhaat, en hoe verboden zoals die nu op het niveau van de staten spelen, de meest kwetsbaren onevenredig treffen."

Ongerelateerde verhalen

Schumer en andere vooraanstaande Democraten hebben naar verluidt leiders van de ontevreden groepen ontmoet en hun uitgelegd dat hun gepraat met ongerelateerde verhalen over ‘sociale rechtvaardigheid’ de stemmen van wel tien Democraten zou kunnen kosten. De hoofdsponsor van de WHPA, de democratische senator Richard Blumenthal van Connecticut, vertelde HuffPost dat ze "de breedst mogelijke steun wilden werven en kwesties wilden vermijden die onnodig tot verdeeldheid zouden leiden".

Meer dan twintig staten anti-abortus

Als de mening van Alito de uiteindelijke beslissing van het Hooggerechtshof blijkt te zijn, zullen de gevolgen drastisch zijn. In meer dan twintig staten zijn momenteel wetten van kracht die abortus binnen hun grenzen effectief zouden verbieden na de val van Roe, van abortusverboden van vóór Roe die niet werden gehandhaafd tot trigger laws die zijn ontworpen om pas in werking te treden na een uitspraak zoals die van vandaag. In die staten zou abortus illegaal worden zodra de uitspraak er is.

Landelijk abortusverbod denkbaar

Meer dan een dozijn andere staten plus het District of Columbia hebben wetten die abortus wettelijk beschermen, waarvan ten minste drie de praktijk expliciet als een ‘recht’ vastleggen. Abortus zou legaal blijven in die rechtsgebieden, evenals in de overige staten die de status van abortus niet op de een of andere manier hebben vastgelegd, maar als Roe komt te vervallen, zouden de inwoners van de staat de macht krijgen om zelf over de kwestie te stemmen, of bij hun gekozen vertegenwoordigers te lobbyen om de wet in beide richtingen te veranderen. Pro-lifers in het Congres zouden dan ook een landelijk abortusverbod kunnen nastreven. (LifeSiteNews/Stirezo)

STI WhatsApp-banner

Laatst bijgewerkt: 16 mei 2022 15:47

Doneer