Dit is wat Poetin denkt over abortus

Vladimir Poetin

Dit is wat Poetin denkt over abortus

THEMA'S:

Met de Russische invasie van Oekraïne zijn alle ogen van de wereld gericht op Vladimir Poetin. De president van de Russische Federatie wordt in sommige conservatieve kringen gezien als vaandeldrager van de Westerse christelijke beschaving, tegen het pro-abortusliberalisme.

Russen waren eersten die abortus legaliseerden

Rusland en abortus gaan ver terug. De Sovjet-Unie was in 1920 het eerste land ter wereld dat het doden van ongeboren kinderen legaliseerde. Naar socialistisch gebruik was de ingreep gratis, ofwel op kosten van de gemeenschap. Daar werd zo veelvuldig gebruik van gemaakt, dat het Politburo een tekort aan arbeiders en soldaten vreesde. Wilde de Sovjet-Unie een wereldmacht zijn, dan moest abortus ingeperkt worden. Verboden werd het echter niet. Deze erfenis werkt door in het hedendaagse Rusland, waar per 1.000 levendgeborenen wel 412 kinderen geaborteerd worden. Ter vergelijking: in Nederland zijn dat 169 kinderen.

Lees ook: Rusland legaliseerde abortus 100 jaar geleden, begin van de genocide

Steeds minder kinderen in Rusland

Laatste jaren daalt het aantal abortussen in Rusland: van 780.000 in 2017 naar 554.000 in 2020. Op het eerste oog een pro-life ontwikkeling, tot je de daling ziet van het aantal kinderen dat per vrouw geboren wordt: van 1,8 in 2016 naar 1,5 in 2019. Er worden kortom veel minder kinderen verwekt, waardoor er ook minder geaborteerd wordt. Het Russisch geboortecijfer is ver onder de 2,1 die noodzakelijk is om de bevolking in stand te houden. Rusland gaat richting uitsterven (net als Nederland overigens).Deze zorgwekkende feiten moet Poetin toch tegen abortus doen keren. Daarbij gesteund door pro-life geluiden binnen de Russisch-orthodoxe kerkgemeenschap, die een steunbeer is van zijn regime.

Poetin: 'Abortus is keuze van de vrouw'

Deze zorgwekkende feiten moet Poetin toch tegen abortus doen keren. Daarbij gesteund door pro-life geluiden binnen de Russisch-orthodoxe kerkgemeenschap, die een steunbeer is van zijn regime. Maar Poetin heeft glashelder gemaakt dat hij vóór abortus is. “In de moderne wereld is de keuze aan de vrouw zelf”, zei de Russische leider in 2017 tijdens een persconferentie. Elke wijziging in abortuswetten moet “gebaseerd [zijn] op de algemene stemming in de samenleving en de morele en ethische normen die zich in de samenleving hebben ontwikkeld.” Geen woord over het recht op leven of de christelijke moraal waarvan hij volgens sommigen in het Westen een verdediger is.

Minister, stop de Nederlandse financiering van buitenlandse abortus!

Breinaaldleugen

Poetin rechtvaardigt zijn standpunt met een typisch pro-abortus stokpaardje: “Illegale abortussen floreren” als er een verbod komt. “Het sterftecijfer stijgt sterk.” Dit argument, dat net zo goed uit de mond van Joe Biden had kunnen komen, is door wetenschappelijk onderzoek allang weerlegd. Vrije abortus veroorzaakt juist méér moedersterfte. Mexicaanse deelstaten die abortuswetten versoepelden rapporteren een toename van moedersterfte ten opzichte van doelstaten die vasthouden aan het recht op leven van ongeboren kinderen.

Meer Russen is meer macht

Het Kremlin zegt wel abortus te willen inperken. Het lanceerde in 2021 een ambitieus plan voor de halvering van het aantal abortussen. Het plan is echter geheel en al gericht op het opkrikken van de demografische cijfers. Het gaat om bevolkingspolitiek, niet om het recht op leven of de christelijke moraal. Het Kremlin wil meer Russen, want meer Russen betekent meer macht. Er is niets nieuws onder zon.

Bestel Catechismus tegen abortus

Laatst bijgewerkt: 9 maart 2022 14:19

Doneer