Drie lessen van de nederlaag in Kansas

Het parlementsgebouw van de Amerikaanse staat Kansas. Bron afbeelding: formulanone / Wikimedia Commons.

Drie lessen van de nederlaag in Kansas

THEMA'S:

De nederlaag van het referendum over abortus in de staatsstemming in Kansas heeft het linkse establishment in vuur en vlam gezet met praat over de noodzaak om de middenweg te kiezen in een post-Dobbs wereld. Als het door en door rode Kansas de sterke anti-abortusoptie verwerpt, zo redeneren zij, heeft het standpunt duidelijk geen toekomst meer. Linkse commentatoren beweren dat rechts zijn strategieën moet "heroverwegen" en zijn pro-leven standpunt moet matigen om tegemoet te komen aan een bang electoraat.

Linkse Republikeinen bevelen een nederlaag aan

Republikeinen met linkse neigingen hebben zich daarbij aangesloten door compromissen voor te stellen. Maar in werkelijkheid bevelen zij een nederlaag aan, en daarom moet hun overgavestrategie aan de kaak worden gesteld en verworpen. Een politiek van radicale gematigdheid zal de zaken alleen maar erger maken. Zo'n houding is verkeerd en moet bestreden worden.

Veldslag verloren betekent niet per se oorlog verloren

Drie overwegingen over het referendum in Kansas moeten richting geven aan toekomstige acties. Ten eerste moeten we erkennen dat het referendum een betreurenswaardig verlies van een veldslag was, maar dat het niet de uitkomst van de oorlog zal bepalen. Zoals in alle veldslagen, worden er fouten gemaakt en kan er lering uit worden getrokken.

Lees ook: Kansas stemt tegen pro-life amendement. Verrassing of te verwachten?

Ingewikkelde formulering

In het geval van Kansas ging het niet om een algeheel abortusverbod, maar om de complexe kwestie van het "ontvinden" van een recht op abortus dat het Hooggerechtshof van Kansas in de grondwet van Kansas had "gevonden". Iedereen geeft toe dat de formulering van het amendement ingewikkeld was en dat links de dubbelzinnigheden ervan kon gebruiken om zijn verhaal te vertellen.

"De tweede poging wint de dag"

De strijd speelde zich af op een slagveld dat de pro-abortus kant in staat stelde een verkeerde voorstelling van zaken te geven en de gematigden angst aan te jagen. De pro-abortus kant heeft tragisch verloren, maar moet leren van haar fouten. De enige realistische zet is om te hergroeperen en het opnieuw te proberen. Zoals de legendarische kolonel der mariniers John W. Ripley zei: "De tweede poging wint de dag." De glorieuze geschiedenis van de pro-leven beweging is haar constante vermogen om zichzelf uit de nederlaag omhoog te trekken, te bidden en gefocust te blijven op de uiteindelijke overwinning.

Minister, stop de Nederlandse financiering van buitenlandse abortus!

Boodschap niet matigen maar verdubbelen

De tweede overweging is dat de pro-life beweging zich niet moet matigen maar haar boodschap moet verdubbelen. Het is tijd om de alarmerende waarschuwingen van gematigd rechts en radicaal links, die de pro-life beweging een mislukking voorspiegelen als ze de Dobbs overwinning te ver doorvoert, te negeren.

De pro-abortus kant praktiseert niet wat zij predikt

De pro-abortus partij beveelt een strategie aan die zij niet volgt. Het doet niet wat het predikt. Na het Dobbs-besluit zou de logica van dit "gematigde" perspectief erin bestaan links aan te bevelen zijn radicale "dood tot de geboorte"-standpunt over abortus te matigen. Het is duidelijk dat het Dobbs-besluit hen aan de verkeerde kant van de rechtsgeschiedenis heeft geplaatst.

Lees ook: 10 redenen waarom abortus een kwaad is

Bij nederlaag gaat links in de aanval

Maar links deed precies het tegenovergestelde in het aangezicht van de nederlaag. Het verdubbelde en radicaliseerde. De wetgevende machten van de Democratische staten nemen nu een abortusbeleid in Noord-Koreaanse stijl aan, dat abortus tot aan de geboorte zonder beperkingen toestaat. President Biden gebruikt elk wapen in zijn uitvoerend arsenaal om abortus beschikbaar te maken voor diegenen die in anti-abortus staten wonen. Het woke establishment trekt alles uit de kast om dit ingebeelde "recht" om je baby te doden te verdedigen door schaamteloos voordelen aan te bieden aan hen die abortus verkiezen boven het leven.

Doe het tegenovergestelde van wat de linkse media voorstelt

Geen gematigde stemmen pleiten bij links voor de-radicalisering. De boodschap van de linkse media na Kansas is dat links moet verdubbelen en rechts moet afzwakken. Hun misleidende advies opvolgen is een blauwdruk voor een ramp. In plaats daarvan zouden pro-lifers er goed naar moeten luisteren en vastberaden het tegenovergestelde moeten doen.

Help zuster Monja met een gift

Compromisloze verdediging van de morele wet

De geschiedenis van de pro-life beweging die tot de onwaarschijnlijke beslissing van Dobbs heeft geleid, is een compromisloze verdediging van de morele wet en het menselijk leven. Het is dwaas om een beproefd middel om te overwinnen op te geven om diegenen tegemoet te komen die niet de moed hebben om een principieel standpunt in te nemen. De voorstanders van het leven moeten zich herpakken.

Abortus is geen politieke, maar morele kwestie

De laatste reflectie over de nederlaag in Kansas is dat we de verleiding moeten vermijden om abortus tot een politieke kwestie te maken. Links concentreert zich op het praten over de verworven rechten, meningen en keuzes van "zwangere mensen" buiten de morele sfeer. Wanneer referenda abortus goedkeuren, beweert links dat zij de onfeilbare stem van het volk zijn. Wanneer gerechtelijke uitspraken het leven bevoordelen, beweert datzelfde links dat zulke beslissingen de "democratie" vernietigen.

Lees ook: Een waakster vertelt: 'Vrouwen zijn van de kaart door intimidaties vanuit het abortuscentrum'

Pro-lifers moeten wegblijven van politieke issue-framing

Pro-life activisten moeten wegblijven van dergelijke woordspelletjes en politieke issue-framing. Peilingen, verkiezingsuitslagen en berichtgeving kunnen de principes van de pro-life beweging niet bepalen. Het helpt wanneer de pro-life kant creatieve en zelfs emotionele middelen gebruikt om de principes die in het debat een rol spelen te benadrukken. Al haar initiatieven moeten duidelijk en nauwkeurig zijn. Deze zaken zijn echter niet het meest cruciale onderdeel van de strijd.

Abortus is altijd de moord op onschuldig leven

De strijd moet gericht zijn op de morele principes die nooit veranderen. Zij die het leven verdedigen moeten een laser-focus hebben op de morele wet. Abortus provocatus is altijd de moord op onschuldig leven, en geen enkele politieke stunt kan ooit het intrinsieke kwaad ervan witwassen tot iets goeds. Het einddoel moet altijd het beëindigen van abortus zijn met alle wettige middelen, ondanks de kansen en meningen van anderen.

STI WhatsApp-banner

Links kan op punt van moraal niet winnen

Het pro-leven standpunt wint altijd wanneer het verheven wordt tot het morele slagveld. Links kan nooit winnen in de morele sfeer en verandert voortdurend van onderwerp wanneer gevraagd wordt naar de definitie van goed en kwaad van het vernietigen van menselijk leven door middel van abortus. Bovendien is dit geen strijd van aantallen, maar van gepassioneerde activisten wier sterke morele overtuigingen de meerderheid beïnvloeden en de doorslag geven. De verouderende pro-abortus kant heeft het lang ontbroken aan passie en principes en vertrouwde op emotie en woede.

Een religieuze strijd

De strijd over abortus provisie is een diep religieuze strijd. Er is geen reden om dat te ontkennen. De hindernissen zijn te groot om alleen op menselijke middelen te vertrouwen. Activisten die deze strijd voeren hebben kracht gevonden in de Almachtige God, de Auteur van de morele wet die al het menselijk handelen naar het algemeen welzijn zou moeten leiden. Door de voorspraak van Zijn Heilige Moeder verandert God harten, verwijdert Hij hindernissen en schenkt Hij overwinning aan hen die strijden voor Zijn zaak. Activisten moeten dus hun deel doen om zich te verzetten tegen abortus, maar zij moeten ook bidden, vertrouwend op Gods hulp bij overwinning en nederlaag.

Dit artikel is een vertaling van "Three Reflections About the Defeat in Kansas" en verscheen eerder op tfp.org.

Bestel Catechismus tegen abortus

Laatst bijgewerkt: 9 augustus 2022 05:44

Doneer