Geestelijke veroordeeld wegens citeren Bijbel bij abortuscentrum

De predikant Stephen Green met het gewraakte bord voor de rechtbank. Volgens de rechter is het psalmvers een in bufferzones verboden 'abortusprotest'. (Beeld: via X)

Geestelijke veroordeeld wegens citeren Bijbel bij abortuscentrum

Opnieuw is een verdediger van ongeboren kinderen in het Verenigd Koninkrijk aangeklaagd wegens het overtreden van een verbod op vrije meningsuiting bij abortuscentra.

Bord met bijbelvers

Predikant Stephen Green, 72, werd in Engeland schuldig bevonden aan het overtreden van een Public Spaces Protection Order (PSPO) omdat hij een bord met een vers uit de Bijbel erop buiten een abortuscentrum omhoog had gehouden. In Nederland worden pro-life demonstratieverboden en bufferzones bij abortuscentra onder meer voorgestaan door Ahmed Marcouch, de PvdA-burgemeester van Arnhem, die ondanks een verbod van de minister van Justitie wel de islamitische hoofddoek in de openbare ruimte promoot.

Psalm 139

De genoemde Engelse wet gaat nog verder en verbiedt elke 'daad van afkeuring' van abortus binnen de 'bufferzone', waaronder bidden en lezen uit de Bijbel. Vorig jaar werd de Britse pro-life activiste Isabel Vaughan-Spruce tot twee keer toe bij een abortuscentrum gearresteerd, hoewel ze geen enkel uiterlijk protest liet zien, maar toegaf een stil gebed voor de gedode kinderen te bidden. Op het bord van Green stond niet meer dan één bijbelvers: vers 13 uit psalm 139: “Want Gij hebt mijn nieren geschapen, Mij in de schoot van mijn moeder gevormd.”

Volg STI op Telegram

Rechter: psalmvers is abortusprotest

Rechter Kathryn Verghis, die uitspraak deed in het Uxbridge Magistrates' Court in West-Londen, zei: "De passage uit de psalm waarin 'de schoot van mijn moeder' wordt genoemd... was een daad van protest tegen abortus. Er waren minder controversiële verzen die u had kunnen kiezen om te laten zien. Ik kan tot geen andere conclusie komen dat [het vers] een daad van afkeuring [van abortusdiensten] was... een daad die verboden is [door de PSPO]."

Abortusverbod schendt grondrechten

Hoewel ze toegaf dat de PSPO "een significante inmenging" was in de rechten van Green onder artikelen 9 en 10 van de Europese Conventie, zei ze dat deze rechten moesten worden afgewogen tegen de individuele toegang tot abortusdiensten. Ze concludeerde dat het protest van de predikant "vreedzaam was... maar uw acties waren niet proportioneel.... Ik acht u schuldig zoals gedagvaard."

Predikant Green wijst boete af

Wat betreft de veroordeling zei de advocaat van Green dat deze uit principe geen financiële boete zou betalen, wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een gevangenisstraf. De rechter legde een voorwaardelijk ontslag van één jaar op, een slachtoffertoeslag van £26 en een kostenveroordeling van £2,400. Green gaf aan dat hij van plan is om in beroep te gaan tegen de veroordeling en geen boete te willen betalen voor de valse aanklachten. Hij wordt daarbij gesteund door het Christian Legal Centre.

Waken bij abortuscentra is een recht en moet dat blijven!

‘Aanval op vrijheid van meningsuiting’

"Als christen zou ik overal in het land vrij moeten kunnen prediken”, aldus Green. “Psalm 139 gaat over hoe wij vanaf de verwekking allemaal aan God toebehoren. Bufferzones en deze veroordeling vormen een directe aanval op de Bijbel en de vrijheid van meningsuiting, die door de staat wordt gelegitimeerd. Ik heb geen andere keuze dan mezelf te blijven verdedigen en te vechten voor gerechtigheid.”

‘Discriminerend voor christenen’

"Mensen zijn terecht bezorgd over de bufferzone-wetgeving”, vervolgde Green. “Het verbieden van christelijke getuigenissen en controleren wat mensen mogen zeggen is zeer draconisch en discriminerend voor christenen. Als het nu strafbaar is om in een straat in Londen een bord vast te houden met een vers uit psalm 139 erop, dan is niemand van ons vrij. Ik ben veroordeeld tot het betalen van kosten, eerlijk gezegd ga ik liever naar de gevangenis dan dat ik dit betaal aan de staat die de Bijbel heeft verboden."

PSPO alleen voor asociaal gedrag

De PSPO, op grond waarvan Stephen Green is veroordeeld, werd in april 2018 ingevoerd door de gemeenteraad van Ealing. Als zodanig was het de eerste 'bufferzone' rond een abortuscentrum die in het Verenigd Koninkrijk werd ingevoerd. PSPO-wetgeving wordt gewoonlijk alleen toegepast bij asociaal gedrag zoals hondenpoep, zwerfvuil en alcohol- en drugsmisbruik.

Laatst bijgewerkt: 8 februari 2024 14:48

Doneer