Meer meldingen van euthanasie dan ooit tevoren

Meer meldingen van euthanasie dan ooit tevoren

THEMA'S:

Nog nooit werd bij zo veel sterfgevallen melding gemaakt van euthanasie als in 2021, blijkt uit het jaarverslag van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE). In 2020 was er ook al een stijging van 9 procent te zien.

Verschuiving naar euthanasie als ‘oplossing’

Werd euthanasie bij de invoering nog juridisch gelegitimeerd als laatste redmiddel bij ondraaglijk lijden, nu zien we dat in de dagelijkse praktijk een verschuiving is opgetreden “naar euthanasie als een oplossing voor een als ondraaglijk ervaren leven”, stelt Diederik van Dijk, directeur van de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV). Euthanasie is in Nederland een 'normale' manier van doodgaan aan het worden, waarschuwde een documentaire al in 2016.

Toenemende druk naar euthanasie

Volgens de NPV blijkt uit de toename aan euthanasie-meldingen duidelijk dat “gewenning” is opgetreden en dat “mensen zelfs op het idee gebracht kunnen worden euthanasie als oplossing te zien, zelfs als men daar zelf nog ernstig over twijfelt. Daarnaast voelen artsen de toenemende druk van familie om een euthanasiewens in te willigen van een familielid dat zijn of haar wil niet meer kan uiten.”

Stop gedwongen euthanasie

Legalisering euthanasie creëert eigen dynamiek

Medisch-ethicus Theo Boer van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) zegt in het Nederlands Dagblad: “Niemand kan meer ontkennen dat de legalisering van euthanasie voor een eigen dynamiek heeft gezorgd. Euthanasie is niet enkel meer voor noodgevallen, maar een gewone optie geworden.” Wat de NPV betreft mogen we echter mensen “niet de dood als oplossing aanreiken, maar moeten we hen nabij zijn met de best mogelijke zorg en liefdevolle aandacht.”

Euthanasie is in strijd met menselijke waardigheid

Euthanasie is in strijd met het christelijke leer. De Catechismus van de Katholieke Kerk veroordeelt elke “handeling die of een verzuim dat - in zichzelf of qua intentie - de dood bewerkt teneinde de pijn weg te nemen” als “een moord die ernstig in strijd is met de waardigheid van de menselijke persoon en met de eerbied voor de levende God als zijn Schepper.”

Lees ook: Bizar: toetsing euthanasie wordt geleid door notoire euthanasielobbyist

Euthanasie op psychiatrische patiënten verder gestegen

89 procent van de patiënten bij wie in 2021 euthanasie werd verricht, was zestig jaar of ouder. Eveneens 89 procent had lichamelijke aandoeningen, meestal kanker. Euthanasie om psychiatrische redenen steeg van 88 naar 115 gevallen, terwijl euthanasie wegens dementie een stijging laat van 170 naar 215. In zes gevallen ging het om wilsonbekwame patiënten, terwijl dat er in 2020 nog maar twee waren.

Koffie-euthanasie

De beruchte casus van de Haagse koffie-euthanasie heeft de Hoge Raad – traditioneel een pro-euthanasiastisch college – in 2020 aangegrepen om voortaan ook euthanasie zonder bevestigde wilsverklaring mogelijk te maken. Als er een schriftelijke wilsverklaring voorhanden is, hoeven artsen dus niet meer te controleren of de wilsonbekwaam geachte patiënt daar nog achter staat. Mogelijk speelt dit een rol bij de sterke toename in 2021 van euthanasie op wilsonbekwamen.

Laatst bijgewerkt: 14 april 2022 14:08

Doneer