Minister Kuipers (D66) wil kindereuthanasie mogelijk maken

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66) wil een strafuitsluitingsgrond voor artsen die zieke kinderen van 1-12 jaar euthanaseren. (Beeld: YouTube)

Minister Kuipers (D66) wil kindereuthanasie mogelijk maken

THEMA'S:

D66 wil een regeling zodat artsen ook op ernstig zieke kinderen onder de twaalf jaar euthanasie kunnen plegen. Eerder dit jaar haalde de coalitiepartij in Rutte IV al de abortuspil via de huisarts binnen en vervolgens het schrappen van de beraadtermijn bij abortus.

Geen aanpassing euthanasiewet

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66) heeft een concept voor een euthanasieregeling naar de Kamer gestuurd en ter advisering aan betrokken partijen voorgelegd. Het concept betreft geen aanpassing op oprekking van de euthanasiewet, maar borduurt voort op de ‘Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen’ uit 2015.

‘Euthanasiegat’

Minister Kuipers (D66) wil hiermee het ‘euthanasiegat’ dichten voor kinderen tussen 1 tot 12 jaar, die ‘ondraaglijk en uitzichtloos lijden’. De kinderen uit deze zeer kleine groep (naar schatting vijf tot tien per jaar) vallen niet onder de Euthanasiewet en ook niet het omstreden ‘Groningen-protocol’ voor het doden van zuigelingen jonger dan 1 jaar.

STI WhatsApp-banner

Geen formele instemming van kind nodig

Het concept van Kuipers lijkt daarop. Er moet aan een zevental zorgvuldigheidseisen worden voldaan. Zo moet er geen mogelijkheid tot pijnbestrijding meer zijn, moeten de ouders “op de hoogte” zijn van diagnose en prognose en moet de “levensbeëindiging” ook met het kind besproken zijn. Bij de arts mag “redelijkerwijs geen enkel vermoeden” bestaan dat het kind tegen zijn wil gedood wordt, ook al is diens instemming “in juridische zin” niet nodig.

Strafuitsluitingsgrond voor arts

Verder moeten de ouders met het doden van hun kind ingestemd hebben. Er moet “ten minste één onafhankelijke arts” geraadpleegd zijn die zijn mening schriftelijk heeft vastgelegd. Als aan alle voorwaarden is voldaan, blijft euthanasie weliswaar strafbaar, maar komt de arts die het kind doodt in aanmerking voor een strafuitsluitingsgrond.

OM is tegen

Het OM heeft laten weten “afwijzend” te staan tegenover de regeling. Procureur-generaal Rinus Otte vindt het nog te onduidelijk welk lijden bij kinderen zó ondraaglijk is, dat alleen euthanasie daaraan een einde kan maken. De artsenfederatie KNMG vindt dan weer dat het kind zelf niet genoeg bij het beëindigen van zijn leven betrokken wordt. Het belangrijkste argument zou echter moeten luiden dat het doden van een ernstig zieke indruist tegen de Eed van Hippocrates en tegen de goddelijke wet, zoals vervat in de Tien Geboden: ‘Gij zult niet doden’.

Stop gedwongen euthanasie

‘Menselijk leven is essentiële waarde’

Kardinaal Willem Eijk sprak zich eerder al krachtig uit tegen een regeling voor kindereuthanasie: “Als deze regeling een feit zal zijn, dan kan het leven van mensen vanaf de conceptie op elke leeftijd onder voorwaarden door artsen worden beëindigd zonder dat zij strafwaardig zijn. Dan is de cirkel rond. Het menselijk leven is echter vanaf de conceptie een essentiële waarde.” In plaats daarvan dringt hij aan op verbetering van de palliatieve, pijnstillende zorg. Hij vreest bovendien dat bij een regeling voor kindereuthanasie de urgentie voor deze zorg zal weghalen.

Waarde van het leven niet relativeren

“Wie actieve levensbeëindiging verricht wegens een bepaalde vorm van lijden, laat het principe los dat het leven een essentiële waarde is”, betoogt de kardinaal. “Daardoor zal men steeds weer voor de vraag staan of levensbeëindiging bij een mindere vorm van lijden ook toepassing zou moeten kunnen vinden”. De waarde van het leven kan echter “niet worden afgewogen tegen iets anders, zoals een ernstige vorm van lijden door ziekten of handicaps ook niet als het gaat om kinderen.”

'Zet die laatste stap niet'

Mgr. Eijk wijst erop dat er sprake is van een glijdende schaal. De geschiedenis bewijst dat: “Aan het begin van de jaren ’80 werd euthanasie in de terminale fase van een lichamelijke ziekte acceptabel geacht. Later ook vóór de terminale fase. In de jaren ’90 vond euthanasie ook toepassing bij psychiatrische aandoeningen en dementie. Vanaf het begin van deze eeuw werd levensbeëindigend handelen toegepast bij gehandicapte pasgeborenen (kinderen vanaf de geboorte tot de leeftijd van 1 jaar). En binnenkort dus ook bij kinderen van 1 tot 12 jaar.” “Zet die laatste stap niet”, aldus de kardinaal.

Laatst bijgewerkt: 7 februari 2024 17:15

Doneer