Kindereuthanasie

Kindereuthanasie: opnieuw een grens over

Euthanasie voor volwassenen is een "verworven recht" geworden. De geest van de dood kent geen grenzen en breidt zich uit naar kinderen.

Het alsmaar uitbreiden van de praktijk van euthanasie

Zowel volwassenen als minderjarigen hebben het recht om onder de huidige wetgeving een verzoek tot euthanasie in te dienen. Kinderen vanaf twaalf jaar kunnen hiervoor in aanmerking komen, mits hun ouders akkoord gaan. Vanaf zestien jaar is de betrokkenheid van de ouders vereist, maar hun toestemming niet meer. Volgens de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE), de eerste instantie die gevallen van euthanasie controleert, is er in 2021 slechts één keer een geval geweest waarbij een minderjarige euthanasie heeft ondergaan. Kinderen tussen één en twaalf jaar oud vallen momenteel buiten de euthanasiewet, omdat ze wettelijk als wilsonbekwaam worden beschouwd. Tegelijkertijd zijn ze te oud voor het Groningen-protocol. Het Groningen-protocol geeft richtlijnen voor "levensbeëindiging van pasgeborenen" ingeval van lijden van de zuigeling. Minister Kuipers van D66 streeft ernaar het Groningse protocol uit te breiden tot twaalf jaar om, zoals voormalig VVD-Kamerlid Tellegen het verwoordde, "het euthanasie-gat te dichten."

Een schokkend voorbeeld van kindereuthanasie is het overlijden van Baby Indi in 2023.

Kindereuthanasie en kinderlijke onschuld

Voorstanders van het idee halen enkele tragische gevallen aan van ernstig zieke kinderen waar euthanasie wordt beschouwd als de enige humane 'oplossing' voor hun lijden. Dit plaatst ons opnieuw op de glijdende helling van het 'zelfbeschikkingsrecht'. Dit wetsvoorstel begint met enkele tragische gevallen, maar er bestaat een dreiging dat het in de toekomst kan leiden tot 'dood op verzoek' voor wilsonbekwame kinderen.

Wat is de zin van het lijden?

De kern van de kwestie: Het ontbreken van een antwoord op lijden. Het debat over kindereuthanasie illustreert de chaos waarin een samenleving terechtkomt wanneer zij het principe van door God geschapen leven loslaat. Met het gebod 'gij zult niet doden' verbiedt onze Schepper het doden van onschuldig leven, ongeacht de omstandigheden. Daarom worden euthanasie en abortus altijd beschouwd als zondig. Zonder dit uitgangspunt wordt de logische conclusie getrokken dat de mens als 'autonoom wezen' de volledige macht heeft over alles, inclusief leven en dood. Het onderliggende probleem is dat een samenleving zonder geloof geen hoopvol antwoord heeft op het onvermijdelijke lijden dat iedereen uiteindelijk treft. Het enige wat mensen zonder God kunnen doen tegen het lijden is hun lichaam verdoven met medicatie en hun ziel afleiden met wereldse genoegens om hun existentiële pijn te verzachten. Maar wanneer dit faalt, lijkt de dood voor hen de enige uitweg uit het lijden. Maar het geloof biedt wél een solide antwoord op het lijden, hoe zwaar het ook is om te dragen.

Politieke ontwikkelingen rond kindereuthanasie

Terwijl D66 zich opwerpt als kampioen van de dood worden andere partijen steeds huiveriger voor euthanasie. Lees wat partijen in 2023 schrijven in hun partijprogramma's over kindereuthanasie.

U bent onmisbaar in deze strijd.

Zorg dat u niets over dit thema mist.