Nederlandse euthanasiewet geldt nu ook voor kinderen onder de 12 jaar

Bron afbeelding: Wikimedia Commons / Electrodrive

Nederlandse euthanasiewet geldt nu ook voor kinderen onder de 12 jaar

Ook in de VS maakt men zich bezorgd over het Nederlandse euthanasiebeleid, zoals uit onderstaand artikel blijkt. Ons land loopt immers voorop met een programma voor culturele zelfmoord, waarbij de wetgever euthanasie voor kinderen onder de 12 jaar goedkeurt.

Nederlandse burgers legaal gedood

In een bekendmaking van 14 april schreef minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers dat de maatregelen gericht zouden zijn op "ongeneeslijk zieke kinderen die uitzichtloos en ondraaglijk lijden, bij wie palliatieve zorgopties niet volstaan om het lijden te verlichten en van wie verwacht wordt dat ze binnen afzienbare tijd zullen sterven". Met deze ontwikkeling kunnen Nederlandse burgers legaal worden gedood in elke fase van hun leven: in de baarmoeder door abortus, op jonge leeftijd door euthanasie en in de latere levensfasen door hulp bij zelfdoding of euthanasie.

Wat doet de nieuwe wet?

De huidige regels - de regeling voor zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen - worden gewijzigd zodat ook kinderen van 1 tot 12 jaar eronder vallen. Zoals opgemerkt, zou dit gevolgen hebben voor "ongeneeslijk zieke kinderen die hopeloos en ondraaglijk lijden, bij wie palliatieve zorgopties niet volstaan om het lijden te verlichten en van wie verwacht wordt dat ze binnen afzienbare tijd zullen sterven." De wetgeving voegt eraan toe dat een arts het kind en de ouders "volledig" moet informeren over het veronderstelde "uitzichtloze en ondraaglijke" lijden. Bovendien moeten de artsen en de ouders het kind (van 1 tot 12 jaar) op een "aan het begrip van het kind aangepaste wijze" meedelen dat "levensbeëindiging de enige redelijke mogelijkheid is om het lijden weg te nemen".

"Bijzonder complex onderwerp"

Minister Kuipers voegde daaraan toe dat hij verwacht dat elk jaar tussen 5 en 10 kinderen op die manier "getroffen" zullen worden - dat wil zeggen, legaal gedood zullen worden door de staat. Hij beschreef de nieuwe wetten als een "bijzonder complex onderwerp dat betrekking heeft op zeer schrijnende situaties". "Ik ben blij dat we na intensief overleg met alle betrokken partijen tot een oplossing zijn gekomen waarmee we deze terminaal zieke kinderen, hun ouders en ook hun behandelaars kunnen helpen," verklaarde de minister van Volksgezondheid.

STI WhatsApp-banner

Instemming niet van kind, dan van ouders

In een gesprek met AFP News voegde een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid eraan toe dat als het kind niet kan instemmen met de dood, zijn ouders toestemming kunnen geven. Nadat - en pas nadat - elk kind aldus is gedood, zullen het Openbaar Ministerie en een toetsingscommissie naar verluidt de gebeurtenis evalueren om te bepalen of deze zorgvuldig en volgens de wettelijke procedure is verlopen.

Nederland en euthanasie: Reeds bestaande wetten

Ook vóór de nieuwe wijzigingen heeft Nederland al wetgeving inzake de moord op jonge kinderen. Sinds 2002 heeft Nederland legale euthanasie goedgekeurd voor personen, waaronder kinderen van 12 jaar en ouder. Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar is de toestemming van de ouders nodig voordat de staat hen doodt. Minderjarigen ouder dan 16 worden echter wettelijk in staat geacht hun eigen beslissingen te nemen.

Uitzichtloos lijden

De wet van 2002 - de wet inzake levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (toetsingsprocedures) - bepaalt dat de betrokkene "ondraaglijk moet lijden" en een ongeneeslijke ziekte moet hebben. Volgens het beruchte Protocol van Groningen van 2004 kunnen baby's jonger dan één jaar worden geëuthanaseerd als er sprake is van een "zekere" diagnose van "uitzichtloos en ondraaglijk lijden". Op papier moet aan andere eisen worden voldaan, waaronder geïnformeerde toestemming van de ouders.

Stop gedwongen euthanasie

Moord wel gebonden aan "protocol"

In 2013 verdedigden Nederlandse artsen het protocol in het Journal of Medical Ethics: "We besloten een protocol te maken dat ons zou helpen om voor euthanasie te kiezen als dat in toekomstige gevallen gepast zou zijn." Zij stelden vijf voorwaarden vast om de praktijk van neonatale euthanasie te reguleren. Deze zijn: (1) diagnose en prognose moeten zeker zijn, (2) er moet sprake zijn van uitzichtloos en ondraaglijk lijden, (3) een confirming second opinion door een onafhankelijke arts, (4) beide ouders geven geïnformeerde toestemming en (5) de procedure moet zorgvuldig worden uitgevoerd, in overeenstemming met de medische standaard."

'Instabiele baby's', 'onvermijdelijke dood', 'te verwachten uitzichtloos lijden'

De artsen voegden eraan toe dat in 2013 60% van de gemelde gevallen van geëuthanaseerde baby's jonger dan 1 jaar "instabiele baby's waren met een onvermijdelijke dood, terwijl de overige 40% bestond uit stabiele pasgeborenen [die werden geëuthanaseerd] om redenen van levenskwaliteit." Abortus is in het land ook op grote schaal toegestaan. Gelegaliseerd in 1984, is abortus wettelijk toegestaan tot 24 weken zwangerschap. Abortus is technisch illegaal na deze tijd, maar toegestaan door niet te worden vervolgd, als aan een groot aantal redenen wordt voldaan, waaronder:

- De moeder wil een abortus vanwege "lichamelijk of psychisch lijden" door de zwangerschap.

- De baby heeft een "actueel of te verwachten uitzichtloos lijden".

Laatste beschermde groep ook verloren

Met deze reeks wetten die Nederlandse burgers in de baarmoeder en latere levensstadia treffen, was de enige leeftijdsgroep die door de staat werd beschermd tegen het doden van kinderen tussen 1 en 12 jaar. De komende wijzigingen in de euthanasiewetten zullen ervoor zorgen dat de door de staat gesteunde dood aan alle leeftijden wordt toegekend. De wetswijzigingen hebben tot verontwaardiging geleid bij pro-life activisten. Woordvoerdster Catherine Robinson van Right To Life UK merkte op dat "elk land dat euthanasie heeft ingevoerd, geleidelijk de waarborgen heeft weggenomen".

Lees ook: Hoe de Canadese regering grof geld verdient aan euthanasie

Verruiming criteria onvermijdbaar gevolg

"Nederland is geen uitzondering", voegde ze eraan toe, "en bewijst dat de invoering van dergelijke wetgeving bijna altijd gevolgd wordt door een verruiming van de criteria, waardoor het leven van kwetsbare personen in gevaar komt." De Canadese pro-life activist Alex Schadenburg - uitvoerend directeur van de Euthanasie Preventie Coalitie - schreef dat de uitbreiding van het Groningen Protocol tot kinderen van 1-12 jaar betekent "dat er euthanasiedoden zullen vallen bij kinderen die wellicht behandelbare aandoeningen hebben".

Mediacampagne en sterftecijfers

De voorgestelde wijzigingen in de Nederlandse euthanasiewetgeving worden door het kabinet naar voren geschoven en zullen via een regeling van de minister tot stand komen. Er is dus geen bredere goedkeuring van het Nederlandse parlement voor nodig, aangezien het gaat om een kleine wijziging van een bestaande wet. Deze bevordering van het doden van kinderen is geen nieuwe ontwikkeling, maar maakt in feite deel uit van een veel langere campagne. Na maanden van debat kondigde de regering in 2020 aan dat kinderen jonger dan één jaar binnenkort legaal gedood zouden worden.

"Baat" bij actieve levensbeëindiging

De toenmalige minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge verdedigde de maatregel als iets waar "een kleine groep terminaal zieke kinderen zonder hoop en ondraaglijk lijden baat bij zou hebben". Hij verwees naar een studie en stelde dat die "aantoont dat er behoefte is aan actieve levensbeëindiging bij artsen en ouders van ongeneeslijk zieke kinderen, die hopeloos en ondraaglijk lijden en binnen afzienbare tijd zullen sterven." "In een klein aantal gevallen is palliatieve zorg niet voldoende", betoogde de minister. "Daardoor lijden sommige kinderen onnodig zonder hoop op verbetering."

Minister, stop de Nederlandse financiering van buitenlandse abortus!

Toekomstig dodental hoger dan beweerd

Na deze aankondiging werd een petitie gelanceerd tegen de stap, met de tekst: "Met andere woorden, de wet zou artsen beschermen die bereid zijn zieke kinderen te doden." Tot op heden heeft deze meer dan 100.000 handtekeningen verzameld. De wetswijziging van minister De Jonge kwam er niet in het voorspelde aantal maanden, zodat zijn opvolger, minister Kuipers, de taak kreeg de wet uit te breiden. Hoewel Kuipers beweerde dat zijn nieuwe wetswijziging zou leiden tot de dood van "slechts" 5 tot 10 kinderen, wijzen de statistieken op een aanzienlijke en consistente stijging van het aantal mensen dat door euthanasie of hulp bij zelfdoding wordt gedood.

Euthanasie groot aandeel sterfgevallen

Uit officiële cijfers van 2021, zoals vrijgegeven door de Regionale Commissie Herziening Euthanasie (RTE), bleek dat euthanasie goed was voor 4,5% van alle sterfgevallen in het land, met 7.666 gedode personen. Het cijfer werd omschreven als "ongeëvenaard hoog". Dat aantal steeg aanzienlijk (met 13,7%) in de volgende twaalf maanden, waarbij in 2022 5,1% van de sterfgevallen werd toegeschreven aan euthanasie - waarmee voor het tweede jaar op rij een nieuw record werd gevestigd. In totaal werden 8.720 sterfgevallen door euthanasie gemeld.

Verontrustende trend

De cijfers van 2022 laten namelijk een verontrustende trend zien van versnelde groei van het aantal mensen dat door euthanasie wordt gedood, want eerder was de jaarlijkse groei 10%, terwijl de groei in 2022 13,7% bedroeg. Van dit aantal werden zo'n 288 mensen met dementie gedood door euthanasie. Nederland, geleid door politici die gericht zijn op het doden van de Nederlandse bevolking, zal dus binnenkort de moord op onschuldige mensen in elke levensfase toestaan, van de baarmoeder tot de ouderdom.

Dit artikel verscheen eerder op tfp.org

Laatst bijgewerkt: 7 februari 2024 17:14

Doneer