Nee, abortus redt nooit levens: een hardnekkige mythe weerlegd

Nee, abortus redt nooit levens: een hardnekkige mythe weerlegd

THEMA'S:

‘Kinderen doden redt levens!’ Paradoxaler wordt het niet. Toch is dit wat veel abortusvoorstanders geloven. Volgens hen zijn er medische gevallen waarin abortus het leven van de moeder redt. In veel landen is dit een van de uitzonderingsclausules op een abortusverbod of restrictie. Ook sommige ‘gematigde’ pro-lifers gaan hierin mee, terwijl deze gevallen in feite niet bestaan.

‘Abortus had haar leven kunnen redden’

Vorige week was de abortuslobby in rep en roer. Het Vlaamse Nieuwsblad kopt “Protest in Polen: vrouw overlijdt nadat haar niet werd verteld dat abortus haar leven kon redden.” De 33-jarige vrouw stierf aan bloedvergiftiging nadat haar baby in haar baarmoeder was overleden in de twintigste week van de zwangerschap. Volgens de Vlaamse krant had het ongeboren kind ernstige afwijkingen waardoor de kans op vroegtijdig overlijden groot was. De beredenering, aldus The Guardian, is dat als de Poolse vrouw van tevoren voor abortus had gekozen, zij nu nog in leven zou zijn. Op die manier ‘zou abortus haar leven hebben gered’.

Lees ook: Hoe óók kinderen uit verkrachting hun moeders leven vervulling schenken

Zwangerschapsafbreking en abortus

Abortus is het doelbewust beëindigen van het leven van een ongeboren kind. Het eufemistische ‘zwangerschapsafbreking’ is een bewust vaag en vertroebelend woord. Bij een ingeleide bevalling van een levend kind wordt namelijk ook de zwangerschap afgebroken. In het geval van de Poolse vrouw had het beëindigen van de zwangerschap inderdaad haar leven gered, maar abortus niet. Het kind was namelijk al overleden. Als het overlijden van haar zoon of dochter eerder was opgemerkt, en het gestorven kindje op tijd uit de baarmoeder zou zijn gehaald, was dat naar alle waarschijnlijkheid een levensreddende ingreep geweest.

Medische noodgevallen

Zwangerschappen kunnen uiterst riskant zijn. Soms kunnen er naarmate de zwangerschap vordert levensgevaarlijke situaties ontstaan voor zowel moeder als kind. Dr. Kendra Kolb is neonatoloog – een arts gespecialiseerd in vroeggeboren kinderen. Zij weet uit eigen ervaring dat dit soort situaties voorkomen. Zaken als een te hoge bloeddruk, ernstige diabetes, hartafwijkingen of kanker kunnen het uitdragen van de zwangerschap tot de natuurlijke bevalling onverantwoord maken. Desondanks is er volgens haar “geen medische reden om het leven van het kind direct en met opzet te beëindigen door abortus.”

STI WhatsApp-banner

Hartverscheurende beslissingen

Als het voortzetten van de zwangerschap het leven van de moeder ernstig bedreigt, kunnen artsen levensreddend ingrijpen door een spoedkeizersnee of door het kind in te leiden, en zo de zwangerschap te beëindigen. Door de zegeningen van de medische wetenschap kunnen kinderen die al met 22 of 23 weken geboren worden het in sommige gevallen redden! Echter, helaas treden deze soms op voordat de kinderen levensvatbaar zijn en moet de hartverscheurende beslissing worden gemaakt om het kindje desondanks geboren te laten worden. Ondanks het onbeschrijflijke verdriet wat dit met zich meebrengt, geeft dit volgens Kolb de ouders de kans om eervol afscheid te nemen van hun kind terwijl hij of zij sterft. Ook is dit voor het kind een respectvoller levenseinde: in liefde omringd door zijn of haar ouders.

22 weken oude baby

Dit kindje werd geboren met 22 weken en heeft het gered. (Beeld: LiveAction)

‘Abortus veel riskanter dan spoedkeizersnee’

Zo’n kindje aborteren is dus niet alleen totaal respectloos naar de baby en uiterst barbaars, maar het is ook nog eens veel riskanter voor de moeder. Bij een abortus in het derde trimester krijgt de baby meestal een dodelijke injectie in het hoofdje of het hartje – dwars door de buik van de moeder heen. Het is niet moeilijk voor te stellen dat dit veel risico’s met zich meebrengt. Bovendien kan een spoedkeizersnee binnen een uur worden uitgevoerd, terwijl een abortus na 24 weken meestal twee tot drie dagen duurt voordat het gedode kindje uit de baarmoeder is. Dit heeft volgens de neonatoloog te maken met het kunstmatig oprekken van het geboortekanaal. Bij een spoedgeval is hier geen tijd voor. De enige échte levensreddende handeling is dan een spoedkeizersnee.

Lees ook: Abortuspil onveiliger dan gedacht

Agressief kankergezwel

Daarnaast wijst Kolb op de tragische gevallen waarin de zwangere moeder een medische behandeling moet ondergaan die het leven van haar ongeboren kind in gevaar brengt. Als de medische ingreep na 22 weken wordt uitgevoerd, kan het kind vaak levend gehaald worden. Maar als de behandeling daarvóór plaats moet vinden, kan het zijn dat het kind in de baarmoeder sterft. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als de zwangere vrouw een agressief kankergezwel in de buurt van het kindje blijkt te hebben en onmiddellijk bestraald moet worden. De ingreep die het leven van de moeder redt, doodt op die manier ook het kind. De bestraling niet uitvoeren is een nog groter kwaad, als anders zowel de moeder als het ongeboren kind sterven. Hoe gruwelijk de gevolgen van zo’n ingreep dan ook zijn, het is geen abortus. De dood van het kindje was bij deze ingreep namelijk niet het doel, maar het droevige bijproduct.

Levensvatbare kinderen gedood door abortus

Neonatoloog Kolb benadrukt dat abortus, hoe verder de zwangerschap vordert, een steeds riskantere ingreep wordt voor de moeder. En dan zijn de psychische- en emotionele gevolgen van een abortus nog onbesproken gebleven. De Amerikaanse vindt het dan ook “zeer schokkend en verontrustend” dat er in haar land per jaar door abortus duizenden levensvatbare kinderen worden gedood. Niet alleen omdat het dus onnodig de moeder in gevaar brengt, maar vooral omdat een kind in dat stadium pijn voelt, en zich bewust is van zijn of haar afschuwelijke lot. Er is dus geen enkele rechtvaardiging om deze – of jongere kinderen wat dat betreft – te doden. Het kan niet anders dan dat er andere, meer kwaadaardige beweegredenen achter schuilen. Dat ‘artsen’ zoiets doen, vindt Kolb dan ook volstrekt onbegrijpelijk. “Artsen hebben een verantwoordelijkheid om de beste zorg te verlenen aan beide patiënten, moeder en kind.” Abortus redt dus nooit levens, het neemt ze alleen.

Laatst bijgewerkt: 23 juni 2023 16:29

Doneer