Pepijn van Houwelingen: waarom verzwijgt ChristenUnie belang van het kind bij abortus?

Pepijn van Houwelingen (FvD) pleit voor volledige voorlichting op scholen wat abortus écht inhoudt. (Beeld: screenshot tweedekamer.nl)

Pepijn van Houwelingen: waarom verzwijgt ChristenUnie belang van het kind bij abortus?

THEMA'S:

Waarom verzwijgt een Kamerbrief over abortus van nota bene een staatssecretaris van de ChristenUnie het belang van het te doden kind? Dat heeft toch recht op leven? Dat moet je toch benoemen, zo vraagt Pepijn van Houwelingen (Forum voor Democratie) zich af.

‘Elke abortus een tragedie’

Het opmerkelijke debatje vond plaats in de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 oktober 2023 met Ernst Kuipers, D66-minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Maarten van Ooijen, staatssecretaris namens de ChristenUnie. “Elke abortus is een tragedie”, zo sneed Van Houwelingen het punt aan, “omdat een ongeboren leven voortijdig beëindigd wordt en dus nooit tot volle wasdom zal kunnen komen.” Hij zegt dan ook blij te zijn dat het kabinet het aantal ongewenste zwangerschappen wil terugbrengen.

Waar is het belang van het kind?

Maar, aldus Van Houwelingen, “er is iets wat ik niet goed begrijp”. De staatssecretaris noemt als de leidende principes om het aantal ongewenste zwangerschappen terug te dringen "de gezondheid van vrouw en kind én de autonomie (keuzevrijheid) van de vrouw." Van Houwelingen had echter, zeker bij “deze staatssecretaris van ChristenUnie-huize” op z'n minst een keer “het leidende principe van het belang van het ongeboren kind genoemd zou worden. Dat wordt helemaal nergens genoemd en dat is voor mij echt onbegrijpelijk.”

STI WhatsApp-banner

Staatssecretaris ginnegapt bij abortus

In een andere zin van de staatssecretaris staat: ‘Het noodgedwongen moeten komen tot een besluit over een onbedoelde zwangerschap kan voor de betrokkenen stressvol, verdrietig en belastend zijn.’ Van Houwelingen: “Dat is natuurlijk zo. Dat wordt dan ook genoemd en dat is voor de ouders zo, maar dat kind wordt wederom niet genoemd. Mijn eerste vraag aan de staatssecretaris is: waarom wordt nergens in deze brief op z'n minst het belang van het ongeboren kind genoemd?” Als Van Ooijen daarop grimassen trekt, reageert Van Houwelingen geërgerd”: “Ik zie de staatssecretaris een beetje grappig kijken, maar ik vind er niks grappigs aan. Ik snap niet goed waarom hij zo loopt te ginnegappen. Ik vind het heel vreemd.”

Hatelijkheid van voorzitter

Op dit punt schiet commissievoorzitter Judith Tielen (VVD) de ChristenUnie-staatssecretaris te hulp “Meneer Van Houwelingen maakt zeer bewust een verwijzing naar de achtergrond van deze staatssecretaris, maar het is gewoon het kabinet dat hier beleid heeft afgesproken”, waarna ze over Van Houwelingen zegt: “Ik vraag me af of het wel goed met hem gaat.” Deze laat zich echter door die hatelijkheid niet van zijn punt afbrengen.

‘Belang kind blijkbaar niet belangrijk’

“Dank voor de vraag”, antwoordt Van Houwelingen. “Met mij gaat het uitstekend. Ik breng dit bewust op omdat er deze kabinetsperiode — u weet dat als geen ander — alles aan gedaan is om abortus eerder makkelijker dan moeilijker te maken. De bedenktijd van vijf dagen is gesneuveld. Ik dacht dat het enige punt dat de ChristenUnie had binnengesleept was om er op z'n minst voor te zorgen dat het aantal abortussen wordt teruggedrongen. Dan verwacht je in zo'n brief toch dat er op z'n minst één keer wordt genoemd dat de waarde van het ongeboren leven een heel belangrijk uitgangspunt is. Dat is dus niet zo. Daar ben ik dan teleurgesteld over en dat wil ik dan even benoemen in mijn inbreng.”

Help zuster Monja met een gift

Mirjam Bikker daagt FvD uit

Dat kan de ChristenUnie niet op zich laten zitten. Maar in plaats van in te gaan op het opvallende niet-benoemen van het recht op leven van ongeboren kinderen, daagt fractievoorzitster Mirjam Bikker de FvD’er uit zelf met suggesties te komen “om het aantal abortussen omlaag te brengen. Welke voorstellen kunnen we daarin verwachten van de kant van Forum?”

‘Vertel scholieren wat abortus écht is’

“Echt heel veel dank voor deze interruptie” reageert Van Houwelingen verrassend, want “we hebben inderdaad een suggestie. Dat betreft de voorlichting over abortus op middelbare scholen en dan vooral in de bovenbouw. Wij begrijpen dat er op dit moment niet of nauwelijks iets gebeurt. Waar denk ik dan aan? Aan voorlichting die duidelijk maakt wat nou een abortus is. Wat is nou een abortus? En vooral: wat is nou een late abortus? Hoe ziet zo'n instrumentele abortus, waarbij dus een ongeboren leven in stukken wordt geknipt en uit de baarmoeder wordt gehaald, eruit? Dat is allemaal niet even fijn, maar dat moeten mensen toch weten? Daar is nu geen voorlichting voor. Mijn vraag is: waarom gebeurt dat niet?”

Late abortus zelfs voor aborteurs teveel

Van Houwelingen verwijst naar een reportage vorig jaar in NRC over abortus in abortusklinieken. “Daaruit weten we dat zelfs medewerkers in abortusklinieken zo veel moeite kunnen hebben met een late abortus dat ze op de dag dat dat gebeurt niet op hun werk verschijnen. Dit moet dus bespreekbaar zijn. Die informatie moet bekend zijn bij mensen in de bovenbouw, uiteraard op een pedagogisch verantwoorde wijze. Dat gebeurt op dit moment niet of nauwelijks. Onderwerpen als abortus-spijt of alternatieven voor abortus, zoals adoptie, komen zover wij weten niet voor in het lespakket. Mijn concrete suggestie, en antwoord op de vraag van mevrouw Bikker, zou dan dus zijn om dat op een pedagogisch verantwoorde wijze toe te voegen aan het lespakket van de middelbare school. Mijn vraag aan de staatssecretaris is of hij daartoe bereid is.”

Burgemeester van Haarlem, handhaaf het recht op pro-life waken!

ChristenUnie wil abortuslobby niet ergeren

In zijn reactie betoogt staatssecretaris Maarten van Ooijen dat hij het recht op leven van ongeboren kinderen bewust niet heeft genoemd om “open deuren te voorkomen”. Dat hij dan weer wél de uitentreuren herhaalde 'autonomie van de vrouw' erbij haalt, komt, zo zegt hij, doordat er bij de abortuspartijen “natuurlijk ook wel wat gevoel was van: als deze staatssecretaris aan de slag gaat met het verminderen van het aantal abortussen, heeft hij dan eigenlijk wel respect voor de autonomie van vrouwen?” Volgens de staatssecretaris heeft hij geprobeerd “dat ongemak weg te nemen”. Het ongemak van pro-lifers over zijn niet-noemen van het recht op leven van ongeboren kinderen is daaraan blijkbaar ondergeschikt.

Doorvragen mag niet

Ook op de suggestie van Van Houwelingen om op scholen volledige informatie over abortus te geven, zodat scholieren begrijpen wat het écht inhoudt, reageert Van Ooijen afwijzend, ditmaal onder aanroeping van “de vrijheid die scholen hebben om zelf invulling te geven” aan de opdracht “relationele en seksuele vorming” te geven. Van Houwelingen houdt hem dan voor dat, als het gaat om seksuele vorming, de overheid juist helemaal niet zo terughoudend is om voor te schrijven wat er gedoceerd moet worden. Waarom nu wel? Van Houwelingen: “Hier hebben we het over iets dat wat mij betreft minstens zo belangrijk is en daar gebeurt eigenlijk niks. Daar wordt niks voorgeschreven. Over die, laten we zeggen, discrepantie heb ik een tegenvraag aan de staatssecretaris. Wat vindt de staatssecretaris daar dan van?” Als de FvD'er hier echter op wil doorvragen, snijdt de voorzitter Judith Tielen hem de pas af: “Dat doen we niet.”

Laatst bijgewerkt: 20 oktober 2023 07:34

Doneer